Conditioneringsschema’s Allogeen SCT

Versie:
3.3
Publicatiedatum:
23 mei 2019
Auteur(s):
Ellen Meijer
ID:
MATCH-CSA-014

Algemeen

Stamceltransplantatie vindt in de regel plaats op de dag ná het afronden van de conditionering. Bij beperkte houdbaarheid van het product zal eventueel een aangepast schema gemaakt worden. 

 

Zie ook de conditioneringsschema’s op de website van het AMC.

Myeloablatieve conditionering divers

Allogeen TBI met posttransplantatie cyclofosfamide (PTCy) (bij jongere patiënt < 40 jaar met ALL én MUD donor)

  • TBI 2 dd 1,67 Gy d-3,-2,-1

  • GVHD preventie: PTCy (cyclofosfamide dag +3 en dag +4) gecombineerd met ciclosporine tot dag +70

 

Allogeen Cyclofosfamide/TBI (bij jongere patiënt < 40 jaar met ALL én SIB donor)

  • Cyclofosfamide 60mg/kg d-6,-5
  • TBI 2 dd 1,67 Gy d-3,-2,-1
  • GvHD preventie: MMF en ciclosporine volgens lange arm H96, zie vademecum

 

Allogeen Cyclofosfamide met ATG (bij jongere patiënt met SAA)

  • Cyclofosfamide 50 mg/kg d-5 t/m d-2
  • ATG (thymoglobuline) 3,75 mg/kg d-5 t/m d-3
  • TBI 2 Gy d-1 alleen bij MUD
  • GVHD preventie: ciclosporine 2 maal daags 1.5 mg/kg intraveneus vanaf dag –3 in combinatie met MTX 15 mg/ m2 intraveneus op dag +1 (minimaal 24 uur na stamcelinfusie) gevolgd door MTX 10 mg/m2  intraveneus op dag + 3, + 6 en +11. Het is essentieel het afbouwen van ciclosporine pas vanaf 9 maanden na transplantatie aan te vangen, aangezien voortijdig afbouwen alsnog kan leiden tot transplantaat falen.

 

Allogeen Busulfan/Fludarabine Bu4Flu (H129, plasmacelleukemie)

  • Busulfan 1 dd 130 mg/m2 (equivalent aan 3.2 mg/kg) d-6 t/m d-3; gebruik makend van TDM bij dosering
  • Fludarabine 1 dd 40 mg/m2 d-6 t/m d-3
  • Bij onverwante donoren: ATG (thymoglobuline) 2,5 mg/kg d-3 en d-2
  • GVHD preventie: MMF 3 dd 15 mg/kg (max 3 dd 1000 mg) start dag 0, start afbouw vanaf dag +40, stop rond dag +96; ciclosporine start dag -3, start afbouw vanaf dag +80, stop rond dag +180

Myeloablatieve conditionering bij myeloide maligniteiten en bij de prospectieve observationele M Myeloom studie

Bij patiënten ≤ 65 jaar

Allogeen Busulfan/Fludarabine Bu4Flu

  • Busulfan 1 dd 130 mg/m2 (equivalent aan 3.2 mg/kg) d-6 t/m d-3; gebruik makend van TDM bij dosering
  • Fludarabine 1 dd 40 mg/m2 d-6 t/m d-3
  • GVHD preventie: PTCy gecombineerd met ciclosporine tot dag +70

Bij patiënten met een leeftijd > 65 of HCT-CI score ≥ 3

Allogeen Busulfan/Fludarabine Bu3Flu

  • Busulfan 1 dd 130 mg/m2 (equivalent aan 3.2 mg/kg) d-6 t/m d-4; gebruik makend van TDM bij dosering
  • Fludarabine 1 dd 40 mg/m2 d-6 t/m d-3
  • GVHD preventie: PTCy gecombineerd met ciclosporine tot dag +70

Bij MM pre-emptieve DLI’s:

DLI I: ongeacht type donor

1 x 106

DLI II: ongeacht type donor

3 x 106

DLI III: ongeacht type donor

1 x 107

Myeloablatieve conditionering bij haploidentieke donor transplantaties

Bij patiënten ≤ 65 jaar

Allogeen Busulfan/Fludarabine Bu4Flu

  • Busulfan 1 dd 130 mg/m2 (equivalent aan 3.2 mg/kg) d-6 t/m d-3; gebruik makend van TDM bij dosering
  • Fludarabine 1 dd 40 mg/m2 d-6 t/m d-3
  • GVHD preventie: PTCy gecombineerd met MMF 3 dd 15 mg/kg (max 3 dd 1000 mg) dag +5 tot dag +35; tacrolimus dag +5 tot dag +180

Bij patiënten met een leeftijd > 65 of HCT-CI score ≥ 3

Allogeen Busulfan/Fludarabine Bu3Flu

  • Busulfan 1 dd 130 mg/m2 (equivalent aan 3.2 mg/kg) d-6 t/m d-4; gebruik makend van TDM bij dosering
  • Fludarabine 1 dd 40 mg/m2 d-6 t/m d-3
  • GVHD preventie: PTCy gecombineerd met MMF 3 dd 15 mg/kg (max 3 dd 1000 mg) dag +5 tot dag +35; tacrolimus dag +5 tot dag +180

 

Allogeen Flu/TBI met posttransplantatie cyclofosfamide (PTCy)

  • Fludarabine 1 dd 40 mg/m2 d-6 t/m d-3
  • TBI 2 dd 1,67 Gy d-3,-2,-1
  • GVHD preventie: PTCy gecombineerd met MMF 3 dd 15 mg/kg (max 3 dd 1000 mg) dag +5 tot dag +35; tacrolimus dag +5 tot dag +180

Gereduceerde conditionering divers

Allogeen Busulfan/Fludarabine met ATG (H134, myelofibrose)

  • Busulfan 1 dd 3,2 mg/kg dag -7 t/m d-5 (op dag -7 1,6 mg/kg)
  • Fludarabine 30 mg/m2 dag -7 t/m d-2
  • ATG (grafalon) 10 mg/kg bij sibs en 20 mg/kg bij MUDs d-3 t/m d-1
  • GVHD preventie: MMF 2 dd 1000 mg start dag 0 tot dag +28; ciclosporine start dag -3, start afbouw vanaf dag +100, stop rond dag +180

 

Allogeen Cyclofosfamide/Fludarabine/TBI bij navelstrengen

  • Cyclofosfamide 60 mg/kg d-7
  • Fludarabine 40 mg/m2 d-6 t/m d-3
  • TBI 2 Gy d-2 en d-1
  • GVHD preventie: MMF 3 dd 10 mg/kg start dag 0 tot dag +28; ciclosporine start dag -5, start afbouw vanaf dag +100, stop rond dag +180

 

Allogeen Cyclofosfamide/Fludarabine/TBI volgens H96 arm C, o.a. bij HL/NHL/ALL én MUD donor. Bij ALL patiënt alleen als ≥ 40 jaar

  • Cyclofosfamide 14,5 mg/kg d-6 en d-5
  • Fludarabine 30 mg/m2 d-6 t/m d-2
  • TBI 2 Gy d-1
  • GVHD preventie: PTCy gecombineerd met ciclosporine tot dag +70

 

Allogeen Fludarabine/Cyclofosfamide oa bij HL/NHL én Sib donor

  • Fludarabine 25 mg/m2 d-6 t/m d-2
  • Cyclofosfamide 500 mg/m2 d-6 t/m d-2
  • GVHD preventie: MMF en ciclosporine volgens lange arm H96, zie vademecum

 

Allogeen FLAMSA-RIC

  • Fludarabine 30 mg/m2 d-12 t/m d-9
  • Cytarabine 2 g/m2 d-12 t/m d-9
  • Amsacrine 100 mg/m2 d-12 t/m d-9
  • TBI 2 x 2 Gy d-5
  • Cyclofosfamide 40 mg/kg bij sibs; 60 mg/kg bij MUDs d-4 en d-3
  • ATG (grafalon) 10 mg/kg bij sibs en 20 mg/kg bij MUDs d-4 t/m d-2
  • GVHD preventie: MMF 3 dd 15 mg/kg (max 3 dd 1000 mg) start dag 0 tot dag +50; ciclosporine start dag -3, start afbouw vanaf dag +60, stop rond dag +90
  • Pre-emptieve DLI’s:

DLI I: ongeacht type donor

1 x 106

DLI II: ongeacht type donor

3 x 106

DLI III: ongeacht type donor

1 x 107

 

Allogeen Campath/Fludarabine/Melfalan bij Hemofagocytair syndroom

  • Alemtuzumab 3 mg s.c. testdosis dag-14
  • Alemtuzumab (1mg/kg -3 mg)/4 = dosering per dag (max 21,75 mg) s.c.; d-13 t/m d-10
  • Fludarabine 30 mg/m2 d-8 t/m d-4
  • Melfalan 140 mg/m2 d-3
  • GVHD preventie: PTCy gecombineerd met ciclosporine tot dag +70

Gereduceerde conditionering bij haploidentieke donor transplantaties

Allogeen Cyclofosfamide/Fludarabine/TBI

  • Cyclofosfamide 14,5 mg/kg d-6 en d-5
  • Fludarabine 30 mg/m2 d-6 t/m d-2
  • TBI 2 Gy d-1
  • GVHD preventie middels PTCy gecombineerd met MMF 3 dd 15 mg/kg (max 3 dd 1000 mg) dag +5 tot dag +35; tacrolimus dag +5 tot dag +180

 

Allogeen FLAMSA-RIC

  • Fludarabine 30 mg/m2 d-10 t/m d-7
  • Cytarabine 2 g/m2 d-10 t/m d-7
  • Amsacrine 100 mg/m2 d-10 t/m d-7
  • Cyclofosfamide 14,5 mg/kg d-3 en d-2
  • TBI 2 Gy d-1
  • GVHD preventie middels PTCy gecombineerd met MMF 3 dd 15 mg/kg (max 3 dd 1000 mg) dag +5 tot dag +35; tacrolimus dag +5 tot dag +180

Niet-myeloablatief divers

Allogeen Fludarabine/TBI 

  • Fludarabine 30 mg/m2 d-4 t/m d-2
  • TBI 2 Gy d-1
  • GVHD preventie: MMF en ciclosporine volgens lange arm H96, zie vademecum

 

Allogeen Fludarabine/TBI; poliklinisch (bij ALL: oudere patiënt ≥ 40 jaar én SIB donor)

  • Fludarabine 50 mg/m2 oraal d-4 t/m d-2
  • TBI 2 Gy d-1
  • GVHD preventie: MMF en ciclosporine volgens lange arm H96, zie vademecum

 

Allogeen Fludarabine/TBI met ATG (bij oudere patiënt met SAA)

  • ATG (thymoglobuline) 2 mg/kg d-8 t/m d-5
  • Fludarabine 30 mg/m2 d-4 t/m d-2
  • TBI 2 Gy d-1
  • GVHD preventie: MMF 3 dd 15 mg/kg (max 3 dd 1000 mg) start dag 0 tot dag +84; ciclosporine start dag -3 tot minimaal 12 mnd