Privacy

Het VUMC respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij houden ons hierbij aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Bij uw bezoek aan onze website kunnen uw gegevens op verschillende manieren geregistreerd worden, zoals via de herkenning van uw domeinnaam en het door u ingevulde reactieformulier.

 

We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Onze server herkent uw IP-nummer en registreert de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens worden verzameld ten behoeve van kwaliteitscontrole en verbetering van onze website.