Haploïdentieke donor transplantatie behandelrichtlijn

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
4 jun 2018
Auteur(s):
Ellen Meijer, Erfan Nur
ID:
MATCH-HTB-021 versie 2

Zie ook het moederprotocol en BEACON schema!

Conditionering

Reduced intensity

 • Cyclofosfamide 14,5 mg/kg dag -6 en -5
 • Fludarabine 30 mg/m2 dag -6 t/m dag -2
 • TBI 2 Gy dag -1

 

Myeloablatief

 • Busulfan 1 dd 130 mg/m2 (equivalent aan 3.2 mg/kg) dag -6 t/m dag -3; gebruik makend van TDM bij dosering
 • Fludarabine 1 dd 40 mg/m2 dag -6 t/m dag -3

GVHD preventie

 • Cyclofosfamide 50 mg/kg dag +3 en +4
 • MMF 3 dd 15 mg/kg (max 3 dd 1000 mg) dag +5 tot +35
 • Tacrolimus dag +5 tot +180:
  • dosering oraal: 0,10 mg/kg per dag verdeeld over 2 doses. Capsules innemen op lege maag: minstens een uur vóór òf 2 – 3 uur ná de maaltijd
  • dosering intraveneus: 0,02 mg/kg per 24 uur (continu infuus)
  • streef dalspiegel 10 – 15 ng/ml voor toediening per os; bij continue intraveneuze toediening wordt gestreefd naar ‘plateauspiegels’ gelijk aan 1,4 x de streefdalspiegel (15 – 20 ng/ml)

Supportive care

 • G-CSF 5µg/kg/dag tot herstel van neutrofielen
 • Immuunglobuline suppletie: 0.2 g/kg 1 week voor transplantatie en nadien 1 x per maand gedurende de eerste 6 maanden