Infectiepreventie

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
27-10-2015
Auteur(s):
Juleon Coenen, Ellen Meijer, Sacha Zeerleder
ID:
MATCH-IPD-008

cHandeling 1-2524

Alleen bij myeloablatieve SCT worden vóór de start van de infectiepreventie en daarna éénmaal per week surveillance uitstrijken van keel en anus (en neus, alleen AMC), gekweekt op grampositieve en gramnegatieve aëroben, gisten en schimmels.

Algemene infectiepreventie bij neutropenie

PDD volgens lokaal gebruik conform de conditioneringsschema’s.
Zie voor VUmc de website: VUmc Hematologie Vademecum, hoofdstuk Infectieziekten.
Zie voor AMC Infectieprofylaxe in de hematologie (JHM-INF-020).

Streptococcenprofylaxe

Feneticilline oraal of penicilline intraveneus bij conditioneringsschema’s die gepaard gaan met mucositis, conform de conditioneringsschema’s.

Pneumokokken en pneumocystisjiroveci (PJP) profylaxe

Cotrimoxazol: 1 dd 480 mg per os vanaf dag +1.

 

Indien geen profylaxe met cotrimoxazol mogelijk is, het volgende alternatief voor pneumocystisjiroveci (PJP) en pneumokokken profylaxe.

PJP profylaxe:

  • Pentamidine verneveling 1 maal per maand 300 mg per inhalator, voorafgegaan door salbutamol 2, 5 mg per verneveling.
    Bij eventuele contra-indicatie voor pentamidine:
  • Atovaquon 1 dd 1500 mg per os (innemen met vetrijk voedsel).

Pneumokokken profylaxe:

  • Azitromycine 1 dd 250 mg.

 

NB Wees, zonder cotrimoxazol profylaxe bij een patient met GvHD die IgG antistoffen heeft tegen toxoplasmose, alert op toxoplasmose reactivatie (m.n. CNS / pulmonaal / cardiaal). Zo nodig PCR inzetten.

Herpes simplex profylaxe

Valaciclovir 2 dd 500 mg per os vanafdag +1.
Bij onmogelijkheid tot orale inname:
Aciclovir 3 dd 250 mg intraveneus.

 

De valaciclovir en cotrimoxazol worden gecontinueerd tot re-vaccinaties compleet zijn en mits CD4 getal dan > 200/μl (0.2 x 109/l). Zo nodig CD4 getal na 4 maanden herhalen.

Referenties

Wijziging t.o.v. vorige versie

Gewijzigd op 27-10-2015 (versie 2.0)

Pneumokokken profylaxe,

toegevoegd:

  • Indien cotrimoxazol niet mogelijk is, alternatief voor pneumokokken profylaxe: azitromycine