Non-Hodgkin lymfomen – algemeen

  • Diffuus grootcellig B-cel lymfoom; zie hierboven
  • Folliculair lymfoom                         ; volgt
  • Mantelcel lymfoom                         ; volgt