Algemene introductie / disclaimer

Versie:
1
Publicatiedatum:
01-12-2014
Auteur(s):
Yvon Dobbe, Nel Som, Saskia Bolink, Irma Leegwater-Piet, Otto Visser

BTD-2704De inhoud van de transfusieklapper is beoordeeld en goedgekeurd door de transfusiecommissie VUmc in de vergadering van [datum]. De inhoud is grotendeels gebaseerd op de landelijke richtlijn CBO [Centraal Begeleidings Orgaan] bloedtransfusie.

In sommige situaties zijn er lokale aanpassingen aan de richtlijn, zoals omschreven. Bij afwijking van de richtlijn zijn de afspraken binnen het VUmc leidend.

Voor opmerkingen, aanvullingen en/of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling hematologie/bloedtransfusiedienst [tel 42622/42620], of de dienstdoend hematoloog [tel 42230]

Bronvermelding

CBO [Centraal Begeleidings Orgaan] Landelijke richtlijn bloedtransfusie (2011).

Sanquin Bloedvoorziening; producten-diensten/bloedproducten

Sanquin Bloedvoorziening; producten-diensten/plasmaproducten