Verklarende woordenlijst

Versie:
1
Publicatiedatum:
01-12-2014
Auteur(s):
Yvon Dobbe, Nel Som, Saskia Bolink, Irma Leegwater-Piet, Otto Visser

AIHA

Auto-immuun hemolytische anemie

aPTT

Geactiveerde partiële tromboplastinetijd

ASA

American Society of Anesthesiologists

B19-veilige

Parvoveilige

Bloedlijn

Buizenpost gevalideerd voor transport van bloedproducten

CBO

Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

CTL

cytotoxische T-lymphocyten

CVC

centraal veneuze katheter

DIS

diffuse intravasale stolling

DLI

Donorlymfocyten infusie

EDTA

ethyleendiaminotetra-acetaat (ontstolmiddel)

EC

erythrocytenconcentraat

GHVD

Graft-versus-Host ziekte

Hb

Hemoglobine gehalte

HIT(T)

Heparin induced thrombocytopenia (and thrombosis)

HLA

Human Lymfocytes Antigen

HPA

Human Platelet Antigen

HUS

Hemolytisch Uremisch Syndroom

IGZ

Inspectie voor de GezondheidsZorg

ITP

Auto-Immuun trombocytopenische Purpura

IVIG

intraveneus immuunglobuline

MDS

Myelo Dysplastisch Syndroom

MTP

Massaal Transfusie Protocol

ongekruiste bloedproducten

Bloedproducten waarvoor nog niet de benodigde testen voor uitgifte zijn uitgevoerd

PTP

posttransfusie purpura

SAGM

saline and adenine glucose mannitol

SCT

Allogene Stamceltransplantatie

SD

solvens detergens

TACO

Transfusion Associated Circulatory Overload

TC

thrombocytenconcentraat

TMA

Trombotische Micro-Angiopathie

TRALI

Transfusion Related acute lung injury

TRIP

Nationaal hemovigilantiesysteem

Type en Screen

Combinatie van bloedgroepbepaling (type) en antistofscreening (screen)

VP

vers plasma

VIEW

VUmc Interne en Externe werkplek (alleen voor medewerkers)

WHO

World Health Organisation