Afbouwschema prednison bij chronische GVHD

Stap Week dosering, mg/kg
1 0 1.0
2 2 1.0/0.5* (te starten binnen 2 weken na het bereiken van een objectieve verbetering)
3 4 1.0/0.25*
4 6 1.0 om de dag (deze dosering continueren tot alle klinische manifestaties zijn verdwenen)
5 8 0.70 om de dag (te starten als alle klinische manifestaties zijn verdwenen)
6 10 0.55 om de dag
7 12 0.45 om de dag
8 14 0.35 om de dag
9 16 0.25 om de dag
10 18 0.20 om de dag
11 20 0.15 om de dag
12 22 0.10 om de dag

* alternerend ene dag 1.0 en andere dag 0.5 of 0.25

Naam
Pat. Nummer
Gewicht
Startdatum
Stap(pen)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Posted in