Artikelen: Allogene HPC transplantatie

Bronchiolitis Obliterans Syndroom Protocol

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
13 apr 2016
Beheerders:
Ellen Meijer, Linde Morsink, Esther Nossent

Pre-SCT evaluatie Anamnese en lichamelijk onderzoek X thorax Longfunctie         Bij afwijkingen: verwijzing naar longarts voor aanvullend onderzoek. Op indicatie uitgebreider longfunctieonderzoek, HRCT dan wel ander aanvullend onderzoek. Post-transplantatie Gebruik piekflowmeter voor wekelijkse zelfevaluatie; bij daling in de piekflow (>

Chimerisme – onderzoek en graft failure

Versie:
2
Publicatiedatum:
9 mrt 2022
Beheerders:
Erfan Nur, Mette Hazenberg, Ellen Meijer

Na een allogene stamceltransplantatie is een ontvanger “compleet donor chimeer” als alle hematopoietische cellen afkomstig zijn van de donor. De niet-hematopoietische cellen zijn nog steeds afkomstig van de ontvanger. Als er hematopoietische cellen van beide, donor en ontvanger, kunnen worden

CMV-reactivatie; monitoring, profylaxe en behandeling

Versie:
3.0
Publicatiedatum:
28 feb 2020
Beheerders:
Ellen Meijer, Caroline Rutten

CMV-monitoring (d.m.v. PCR op CMV-DNA) Bij seronegatieve patiënt en donor Monitoren niet noodzakelijk, tenzij klinische verdenking op CMV infectie. Bij seropositieve patiënt en/of donor Eénmaal per week tot dag +100. Daarna bij ieder polibezoek tot immuunsuppressiva zijn afgebouwd. Na ATG, post-transplantatie

Conditioneringsschema’s Allogeen SCT

Versie:
4.0
Publicatiedatum:
15 okt 2021
Beheerders:
Ellen Meijer

Algemeen Stamceltransplantatie vindt in de regel plaats op de dag ná het afronden van de conditionering. Bij beperkte houdbaarheid van het product zal eventueel een aangepast schema gemaakt worden.  AML / MDS Bij AML / MDS wordt bij elke patiënt

Donor Lymfocyten Infusie (DLI)

Versie:
3.0
Publicatiedatum:
26 aug 2021
Beheerders:
Ellen Meijer, Erfan Nur

Donor Lymfocyten Infusie (DLI) Het primaire doel van een allogene stamcel transplantatie is immunologische consolidatie. De basis van deze benadering is alloreactiviteit in het kader van genetische verschillen tussen donor en ontvanger. Alhoewel bij de keuze van een geschikte donor

Donor selectie

Versie:
3.0
Publicatiedatum:
3 apr 2019
Beheerders:
Ellen Meijer, Erfan Nur

Prioritering non-HLA variabelen bij MUD donor selectie Match voorkeur myelo + non myeloablatieve conditionering zonder T-cel depletie  1ste voorkeur:  in de leeftijdscategorie van de donor tussen 18 – 32 jaar geldt leeftijd als     eerste voorkeur  2e voorkeur:  CMV serologiestatus match

EBV monitoring; post-transplantatie lymfoproliferatieve ziekte (PTLD)

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
6 jun 2017
Beheerders:
Ellen Meijer, Sacha Zeerleder, Juleon Coenen

  Van een EBV-reactivatie is sprake als d.m.v. PCR virus DNA in het bloed wordt aangetoond. Door het geven van pre-emptieve therapie kan de ontwikkeling tot PTLD meestal worden voorkomen.   Van PTLD is sprake als er, naast de aanwezigheid

GvHD acuut

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
6 jun 2017
Beheerders:
Ellen Meijer, Sacha Zeerleder, Juleon Coenen

Definities NIH criteria (Filipovich BBMT 2005):    Optreden na SCT / DLI  Kenmerken van aGvHD  Diagnostische / karakteristieke (distinctive) kenmerken van cGvHD     Acuut  Klassiek < 100 dagen Ja Nee  Persisterend, recidiverend, late-onset > 100 dagen Ja Nee Chronisch  Klassiek geen

GvHD chronisch

Versie:
4.0
Publicatiedatum:
16 jun 2017
Beheerders:
Ellen Meijer, Sacha Zeerleder, Juleon Coenen

Diagnostiek en classificatie van chronische GvHD Diagnose cGvHD volgens GvHD bijlagen (tabel 1 en 2) Aanwezigheid van 1 diagnostische bevinding of Aanwezigheid van 1 karakteristieke (distinctive) bevinding bevestigd door histologisch, radiologisch of ander (bijv. Schirmer test) onderzoek met uitsluiting van andere

GvHD chronisch – richtlijn orale GvHD

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
17 jun 2020
Beheerders:
J. E. Raber - Durlacher, M.C.E. Schoordijk

Richtlijn Orale GvHD