Artikelen: Hemato-oncologie

Waldenström

Versie:
1
Publicatiedatum:
06-03-2023
Beheerders:
Marie José Kersten, Josephine Vos

(inter) nationale richtlijn In Amsterdam UMC wordt gewerkt volgens de richtlijn Waldentröms Macroglobulinemie van de HOVON lymfoom werkgroep i.s.m. NvvH en Hematon. Lokale richtlijn n.v.t. Patiëntinformatie zie informatie op de website van Hematon: Waldentröm Praktische lokale afspraken Risicoscores zijn te berekenen

Diffuus grootcellig B-cel lymfoom

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
20-07-2018
Beheerders:
Martine Chamuleau, Josée Zijlstra, Mariëlle Wondergem

  Diagnostiek  Lichamelijk onderzoek Lymfeklieren, lever- en miltgrootte, testes, verdere lokalisaties.   Morfologisch onderzoek Histologisch onderzoek voor diagnosestelling, inclusief immunohistochemische kleuringen. MYC translocatie m.b.v. van FISH indien kandidaat voor HOVON 152 of DA-EPOCH-R         BCL2 en BCL6 translokatie onderzoek alleen

Folliculair lymfoom

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
06-09-2016
Beheerders:
Martine Chamuleau, Josée Zijlstra

 Diagnostiek  Lichamelijk onderzoek Lymfeklieren, lever- en miltgrootte, testes, verdere lokalisaties.   Morfologisch onderzoek Histologisch onderzoek lymfklier voor diagnosestelling, inclusief immunohistochemische kleuringen en gradering onderscheid tussen een indolent (graad 1, 2 of 3A) of agressief (graad 3B) van belang is. Translocatieondezoek

Getransformeerd lymfoom

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
18-07-2017
Beheerders:
Mariëlle Wondergem

Inleiding Transformatie van een folliculair lymfoom is het ontwikkelen van een agressief non-Hodgkin lymfoom (meestal diffuus grootcellig B-cel lymfoom) bij een patiënt met een diagnose folliculair lymfoom (FL). Ook andere laaggradige B-cel lymfomen kunnen transformeren, zoals het marginale zone lymfoom.

Acute lymfatische leukemie

Versie:
1.3
Publicatiedatum:
06-06-2016
Beheerders:
Ellen Meijer, Clara Klerk, Anita Kramer

Inleiding Bij de behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL) wordt zoveel mogelijk behandeld in studieverband. Indien om welke reden behandeling in studieverband niet mogelijk is, wordt doorgaans de standaardarm uit de vigerende HOVON protocollen als behandeling aangeboden. Diagnostiek Anamnese Hemorragische

Acute myeloïde leukemie

Versie:
4
Publicatiedatum:
06-03-2023
Beheerders:
Dave de Leeuw, Caroline Rutten, Bart Biemond, Jarom Heijmans

(inter) nationale richtlijn In Amsterdam UMC wordt gewerkt volgens de HOVON AML richtlijn van de Hovon Acute Leukemie werkgroep i.s.m. de NVvH. Lokale richtlijn Mede gebaseerd op bovenstaande richtlijn zijn de volgende lokale afspraken gemaakt voor inzetten van Gemtuzumab-Ozogamicine (GO)

Chronische lymfatische leukemie

Versie:
2
Publicatiedatum:
30-11-2022
Beheerders:
Arnon Kater

(Inter) nationale richtlijn In Amsterdam UMC wordt gewerkt volgens de Richtlijn Chronische Lymfatische Leukemie / kleincellig lymfocytair lymfoom van de HOVON CLL werkgroep i.s.m. de NVvH. Lokale richtlijn N.v.t. Patiëntinformatie Patiëntenboekje Chronische Lymfatische Leukemie van Hematon  Chronische Lymfatische Leukemie pagina

Chronische myeloide leukemie

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
15-03-2015
Beheerders:
Jeroen Janssen, Gert Ossenkoppele, Noortje Thielen

  Noodzakelijk onderzoek a. Anamnese Vraag naar tekenen van leukostase: kortademigheid, visus- en gehoorstoornissen         (o.a. tinnitus), duizeligheid, somnolentie, priapisme.   b. Lichamelijk onderzoek Vastleggen van lever- en miltgrootte in centimeters onder de ribbenboog,         in de medioclaviculairlijn.   c. Morfologisch onderzoek Bloed- en

Hodgkin lymfoom

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
08-01-2016
Beheerders:
Josée Zijlstra, Martine Chamuleau, Mariëlle Wondergem

Noodzakelijk onderzoek Lichamelijk onderzoek Lymfeklieren, lever- en miltgrootte, testes, verdere lokalisaties.   Morfologisch onderzoek Histologisch onderzoek voor diagnosestelling, inclusief immunohistochemische kleuringen. Histologisch onderzoek van verdere lokalisaties (huid, lymfeklieren). Beenmergbiopt (van tenminste 1.5 cm lengte) en beenmergcytologie, alleen bij verdenking beenmerg

Essentiële trombocytemie

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
26-09-2017
Beheerders:
Sonja Zweegman, Mariëlle Wondergem

Initieel onderzoek Lichamelijk onderzoek Vastleggen van lever- en miltgrootte Cardiovasculair onderzoek voor risicoprofiel Laboratoriumonderzoek Hemogram, reticulocyten, kreatinine, leverenzymen, LDH, urinezuur, ferritine Glucose en cholesterol Bij verhoogde bloedingsneiging en thrombocyten > 1000 x 109/l: verricht thrombocytenaggregatieonderzoek en sluit verworven von Willebrand

Multipel myeloom

Versie:
1.2
Publicatiedatum:
09-03-2015
Beheerders:
Sonja Zweegman, Henk Lokhorst, Niels van de Donk

  Inleiding Multipel myeloom (MM) behoort samen met de Monoclonale Gammopathie van Unknown Significance (MGUS) en amyloïdose tot de meest voorkomende vormen van plasmaceldyscrasie. Diagnostiek en stadiëring Anamnese en lichamelijk onderzoek Aandacht voor klachten en verschijnselen die het bestaan van

Multipel myeloom; MGUS

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
23-02-2015
Beheerders:
Niels van de Donk, Henk Lokhorst, Sonja Zweegman

Inleiding Monoclonale Gammopathie of Undetermined Significance (MGUS) wordt momenteel ingedeeld in non-IgM MGUS, IgM MGUS en light chain MGUS. Er wordt aangenomen dat iedere patiënt met een multipel myeloom (MM), voorafgaand aan de ziekte, een non-IgM MGUS of light chain

Multipel myeloom; smoldering

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
23-02-2015
Beheerders:
Niels van de Donk, Henk Lokhorst, Sonja Zweegman

Inleiding Smoldering multipel myeloom (SMM) is een asymptomatische plasmacel proliferatie met, vooral in de eerste 5 jaar na diagnose, een hogere kans op progressie naar symptomatisch myeloom in vergelijking met MGUS. Idiopathische Bence Jones proteïnurie, ook wel light-chain smoldering myeloom

Myelodysplastisch syndroom

02-10-2023

Non-Hodgkin lymfomen – algemeen

02-10-2023

Diffuus grootcellig B-cel lymfoom; zie hierboven Folliculair lymfoom                         ; volgt Mantelcel lymfoom                         ; volgt  

Primair centraal zenuwstel lymfoom

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
14-09-2016
Beheerders:
Eva de Jongh, Josée Zijlstra

Inleiding Dit is een non‐Hodgkin lymfoom, dat per definitie uitsluitend in het centrale zenuwstelsel (hersenen, leptomeningen, ruggenmerg en oog) gelokaliseerd is. De incidentie is ca. 3 per 1.000.000 per jaar (1). Een hogere  incidentie  wordt  gezien  bij  patiënten  die  een 

Polycythemia vera

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
26-09-2017
Beheerders:
Sonja Zweegman, Mariëlle Wondergem

Initieel onderzoek Lichamelijk onderzoek Hart- en longstatus. Vastleggen lever- en miltgrootte. Cardiovasculair onderzoek voor risicoprofiel.   Laboratoriumonderzoek Hemogram, reticulocyten, kreatinine, leverenzymen, LDH, urinezuur, ferritine. Glucose en cholesterol. Bij verhoogde bloedingsneiging en thrombocyten > 1000 x 109/l: verricht thrombocytenaggregatieonderzoek en sluit

Primaire myelofibrose

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
26-09-2017
Beheerders:
Sonja Zweegman, Mariëlle Wondergem

  Noodzakelijk onderzoek Anamnese en lichamelijk onderzoek Constitutionele symptomen, bloedingsneiging, aanwijzingen maligniteit, auto-immuunziektes, ontstekingen, medicatie, cardiovasculair risicoprofiel. Vastleggen van bloeddruk, gewicht, lever- en miltgrootte, echografisch onderzoek bij twijfel over splenomegalie. Laboratorium onderzoek Bloedbeeld en leukocyten differentiatie (leuco-erytroblastair bloedbeeld, traandruppelcellen), reticulocyten,