Artikelen: Hemato-oncologie

Diffuus grootcellig B-cel lymfoom

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
20 jul 2018
Beheerders:
Martine Chamuleau, Josée Zijlstra, Mariëlle Wondergem

  Diagnostiek  Lichamelijk onderzoek Lymfeklieren, lever- en miltgrootte, testes, verdere lokalisaties.   Morfologisch onderzoek Histologisch onderzoek voor diagnosestelling, inclusief immunohistochemische kleuringen. MYC translocatie m.b.v. van FISH indien kandidaat voor HOVON 152 of DA-EPOCH-R         BCL2 en BCL6 translokatie onderzoek alleen

Folliculair lymfoom

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
6 sep 2016
Beheerders:
Martine Chamuleau, Josée Zijlstra

 Diagnostiek  Lichamelijk onderzoek Lymfeklieren, lever- en miltgrootte, testes, verdere lokalisaties.   Morfologisch onderzoek Histologisch onderzoek lymfklier voor diagnosestelling, inclusief immunohistochemische kleuringen en gradering onderscheid tussen een indolent (graad 1, 2 of 3A) of agressief (graad 3B) van belang is. Translocatieondezoek

Acute lymfatische leukemie

Versie:
1.3
Publicatiedatum:
6 jun 2016
Beheerders:
Ellen Meijer, Clara Klerk, Anita Kramer

Inleiding Bij de behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL) wordt zoveel mogelijk behandeld in studieverband. Indien om welke reden behandeling in studieverband niet mogelijk is, wordt doorgaans de standaardarm uit de vigerende HOVON protocollen als behandeling aangeboden. Diagnostiek Anamnese Hemorragische

Acute myeloïde leukemie

Versie:
3.1
Publicatiedatum:
5 nov 2018
Beheerders:
Gert Ossenkoppele, Arjan van de Loosdrecht, Jeroen Janssen, Marjolein Donker

Inleiding Acute myeloïde leukemie (AML) is een heterogene ziekte die wordt gekenmerkt door (oligo) klonale maligne hematopoëse met een blokkade in de differentiatie en daardoor een excessieve toename van leukemische blasten. Het is belangrijk dat diagnostiek en behandeling van AML-patiënten in

Chronische lymfatische leukemie

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
23 feb 2015
Beheerders:
Martine Chamuleau, Otto Visser, Marielle Wondergem

Diagnostiek en stadiëring   Voor het stellen van de diagnose CLL zijn  de volgende criteria  vereist: Morfologie passend (monotoon beeld van kleine lymfocyten en/of in perifeer bloed Gumprechtse schollen). Immunofenotypering perifeer bloed passend bij CLL: CD19+/zwak tot normaal CD5+/zwak tot

Chronische myeloide leukemie

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
15 mrt 2015
Beheerders:
Jeroen Janssen, Gert Ossenkoppele, Noortje Thielen

  Noodzakelijk onderzoek a. Anamnese Vraag naar tekenen van leukostase: kortademigheid, visus- en gehoorstoornissen         (o.a. tinnitus), duizeligheid, somnolentie, priapisme.   b. Lichamelijk onderzoek Vastleggen van lever- en miltgrootte in centimeters onder de ribbenboog,         in de medioclaviculairlijn.   c. Morfologisch onderzoek Bloed- en

Getransformeerd lymfoom

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
18 jul 2017
Beheerders:
Mariëlle Wondergem

Inleiding Transformatie van een folliculair lymfoom is het ontwikkelen van een agressief non-Hodgkin lymfoom (meestal diffuus grootcellig B-cel lymfoom) bij een patiënt met een diagnose folliculair lymfoom (FL). Ook andere laaggradige B-cel lymfomen kunnen transformeren, zoals het marginale zone lymfoom.

Hodgkin lymfoom

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
8 jan 2016
Beheerders:
Josée Zijlstra, Martine Chamuleau, Mariëlle Wondergem

Noodzakelijk onderzoek Lichamelijk onderzoek Lymfeklieren, lever- en miltgrootte, testes, verdere lokalisaties.   Morfologisch onderzoek Histologisch onderzoek voor diagnosestelling, inclusief immunohistochemische kleuringen. Histologisch onderzoek van verdere lokalisaties (huid, lymfeklieren). Beenmergbiopt (van tenminste 1.5 cm lengte) en beenmergcytologie, alleen bij verdenking beenmerg

Essentiële trombocytemie

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
26 sep 2017
Beheerders:
Sonja Zweegman, Mariëlle Wondergem

Initieel onderzoek Lichamelijk onderzoek Vastleggen van lever- en miltgrootte Cardiovasculair onderzoek voor risicoprofiel Laboratoriumonderzoek Hemogram, reticulocyten, kreatinine, leverenzymen, LDH, urinezuur, ferritine Glucose en cholesterol Bij verhoogde bloedingsneiging en thrombocyten > 1000 x 109/l: verricht thrombocytenaggregatieonderzoek en sluit verworven von Willebrand

Multipel myeloom

Versie:
1.2
Publicatiedatum:
9 mrt 2015
Beheerders:
Sonja Zweegman, Henk Lokhorst, Niels van de Donk

  Inleiding Multipel myeloom (MM) behoort samen met de Monoclonale Gammopathie van Unknown Significance (MGUS) en amyloïdose tot de meest voorkomende vormen van plasmaceldyscrasie. Diagnostiek en stadiëring Anamnese en lichamelijk onderzoek Aandacht voor klachten en verschijnselen die het bestaan van