Artikelen: Hemostase en trombose

Inleiding

Versie:
1
Publicatiedatum:
08-07-2015
Beheerders:
Mariëlle Wondergem, Clara Klerk

In de fysiologie van de hemostase worden de primaire hemostase, de secundaire hemostase en de fibrinolyse onderscheiden. Voor de primaire hemostase zijn met name trombocyten en von Willebrandfactor van belang, maar ook vaatwandstoornissen bij bindweefselziekten en vasculitis kunnen de primaire

Hemostase onderzoek

Versie:
1
Publicatiedatum:
08-07-2015
Beheerders:
Mariëlle Wondergem, Clara Klerk

Hemostase onderzoek richt zich op stoornissen die leiden tot een overmatige stolling: trombose, trombofilie (besproken in hoofdstuk veneuze trombo-embolie) of te weinig stolling: bloedingsneiging. Hierbij kan het onderscheid gemaakt worden tussen stelping: de primaire hemostase en stolling: de secundaire hemostase.

Afwijkingen in de primaire hemostase

Versie:
1
Publicatiedatum:
08-07-2015
Beheerders:
Mariëlle Wondergem, Clara Klerk

Afwijkingen in de primaire hemostase leiden in het algemeen tot mucocutane bloedingen (hematomen, menstruatie) of lang nabloeden tijdens en direct aansluitend aan ingrepen. Differentiaal diagnose; trombocytopenie, trombocytopathie, vWD of vaatafwijkingen. Voor trombocytopenie wordt verwezen naar betreffende hoofdstukken (ITP, TTP, HITT)

Stoornissen in de secundaire hemostase

Versie:
1
Publicatiedatum:
08-07-2015
Beheerders:
Mariëlle Wondergem, Clara Klerk

Stoornissen in de secundaire hemostase worden gekenmerkt door spier- en gewrichtsbloedingen, spontane inwendige bloedingen en nabloedingen na traumata en enige tijd na ingrepen. Aangeboren afwijkingen in de secundaire hemostase Dit betreft met name de hemofilie (type A, B en C:

Veneuze trombo-embolie

Versie:
1
Publicatiedatum:
08-07-2015
Beheerders:
Mariëlle Wondergem, Clara Klerk

Onder veneuze trombo-embolie (VTE) wordt verstaan de diep veneuze trombose (DVT) en de longembolie (LE) die gezien worden als verschillende uitingsvormen van dezelfde ziekte. Voor kuitvene trombose en tromboflebitis zie hieronder. Diagnostiek en behandeling zijn gebaseerd op de CBO-richtlijn diagnostiek,

Hemostase hinderende medicatie

Versie:
1
Publicatiedatum:
08-07-2015
Beheerders:
Mariëlle Wondergem, Clara Klerk

Voor overbruggen van ingrepen wordt verwezen naar de VUmc richtlijn medisch beleid rondom invasieve ingrepen . Trombocyten aggregatie remmers Het voorkomen van perioperatieve bloedingcomplicaties ten gevolge van acetylsalicylzuur en/of clopidogrel wordt wisselend gerapporteerd en is sterk afhankelijk van de ingreep. Dipyridamol

Normaalwaarden stollingsfactoren

Versie:
1
Publicatiedatum:
08-07-2015
Beheerders:
Mariëlle Wondergem, Clara Klerk

  Factor Naam Hemostaseniveau* Halfwaardetijd (uren) I Fibrinogeen 0.5 g/L 90 II Protrombine 30 – 50% 60 III Weefselfactor – – IV Calcium – – V Proaccereline 30% 15 VII Proconvertine 10 – 30% 5 VIII Antihemofilie-A-factor 20 – 50%