Artikelen: Non-Hodgkin lymfomen

Waldenström

Versie:
1
Publicatiedatum:
06-03-2023
Beheerders:
Marie José Kersten, Josephine Vos

(inter) nationale richtlijn In Amsterdam UMC wordt gewerkt volgens de richtlijn Waldentröms Macroglobulinemie van de HOVON lymfoom werkgroep i.s.m. NvvH en Hematon. Lokale richtlijn n.v.t. Patiëntinformatie zie informatie op de website van Hematon: Waldentröm Praktische lokale afspraken Risicoscores zijn te berekenen

Diffuus grootcellig B-cel lymfoom

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
20-07-2018
Beheerders:
Martine Chamuleau, Josée Zijlstra, Mariëlle Wondergem

  Diagnostiek  Lichamelijk onderzoek Lymfeklieren, lever- en miltgrootte, testes, verdere lokalisaties.   Morfologisch onderzoek Histologisch onderzoek voor diagnosestelling, inclusief immunohistochemische kleuringen. MYC translocatie m.b.v. van FISH indien kandidaat voor HOVON 152 of DA-EPOCH-R         BCL2 en BCL6 translokatie onderzoek alleen

Folliculair lymfoom

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
06-09-2016
Beheerders:
Martine Chamuleau, Josée Zijlstra

 Diagnostiek  Lichamelijk onderzoek Lymfeklieren, lever- en miltgrootte, testes, verdere lokalisaties.   Morfologisch onderzoek Histologisch onderzoek lymfklier voor diagnosestelling, inclusief immunohistochemische kleuringen en gradering onderscheid tussen een indolent (graad 1, 2 of 3A) of agressief (graad 3B) van belang is. Translocatieondezoek

Getransformeerd lymfoom

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
18-07-2017
Beheerders:
Mariëlle Wondergem

Inleiding Transformatie van een folliculair lymfoom is het ontwikkelen van een agressief non-Hodgkin lymfoom (meestal diffuus grootcellig B-cel lymfoom) bij een patiënt met een diagnose folliculair lymfoom (FL). Ook andere laaggradige B-cel lymfomen kunnen transformeren, zoals het marginale zone lymfoom.

Non-Hodgkin lymfomen – algemeen

30-11-2023

Diffuus grootcellig B-cel lymfoom; zie hierboven Folliculair lymfoom                         ; volgt Mantelcel lymfoom                         ; volgt  

Primair centraal zenuwstel lymfoom

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
14-09-2016
Beheerders:
Eva de Jongh, Josée Zijlstra

Inleiding Dit is een non‐Hodgkin lymfoom, dat per definitie uitsluitend in het centrale zenuwstelsel (hersenen, leptomeningen, ruggenmerg en oog) gelokaliseerd is. De incidentie is ca. 3 per 1.000.000 per jaar (1). Een hogere  incidentie  wordt  gezien  bij  patiënten  die  een