Documentatie: Multipel myeloom/amyloïdose (MM/amyloïdose)

Amyloïdose (AL)

Studiedocumentatie
Trial CAEL-101 301 (afgeschermd )
Middelen CAEL -101 of placebo, Cyclofosfamide, Bortezomib, Dexamethason
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 1e lijns Fase 3 Gepland NVT
Trial CAEL-101 302 (afgeschermd )
Middelen CAEL -101 of placebo, Cyclofosfamide, Bortezomib, Dexamethason
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 1e lijns Fase 3 Gepland NVT
Standaardbehandeldocumentatie
Naam Leeftijd Echelon
Cyclofosfamide spoed ≥ 18 jaar NVT
Cytarabine spoed ≥ 18 jaar NVT
Daunorubicine spoed ≥ 18 jaar NVT
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar NVT
Doxorubicine spoed 50mg/m2 ≥ 18 jaar NVT
Vincristine spoed ≥ 18 jaar NVT

Multipel myeloom

Studiedocumentatie
Trial 64007957MMY1001 (BCMA) (afgeschermd )
Middelen JNJ-64007957
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar vanaf 3e lijns Fase 1 Open NVT
Trial 64407564MMY1001 (GPRC5D) (afgeschermd )
Middelen JNJ-64407564 (duobody met target GPRC5D en CD3)
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar vanaf 3e lijns Fase 1 Open NVT
Trial 68284528MMY2003 (Cartitude 2) (afgeschermd )
Middelen Fludarabine, cyclofosfamide en CAR-t
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 1e en 2e lijns Fase 2 Open NVT
Trial CC-220-MM-001 (afgeschermd )
Middelen CC-220 als monotherapie in combinatie met dexamethason
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar vanaf 3e lijns Fase 1b-2 Open NVT
Trial EMN 26 (afgeschermd )
Middelen Iberdomide
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 1e lijns Fase 2 Open NVT
Trial EXCALIBER (CC-220-MM-002) (afgeschermd )
Middelen Iberdomide, Daratumumab, dexamethason, Bortezomib
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar Vanaf 1e lijns Fase 3 Open Level A; VUmc
Trial HOVON 147 (afgeschermd )
  Investigator brochure lenalidomide (afgeschermd )
Middelen Carfilzomib / Lenalidomide / Dexamethason versus Lenalidomide / Dexamethason
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 1e lijns Fase 2 Open Level C-HIC
Trial ICON loc VU
  ICON loc AMC
Middelen Iberdomide, cyclofosfamide, dexamethason
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar vanaf 3e lijns Fase 2 Open NVT
Trial LAVA-051 (loc VUmc gepland) (afgeschermd )
  LAVA-051 (loc AMC open)
Middelen LAVA-051
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar vanaf 3e lijns Fase 1-2 Open NVT
Trial MajesTEC-3 (afgeschermd )
Middelen Teclistamab, Daratumumab, Pomalidomide, Bortezomib, Dexamethason
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar Vanaf 1e lijns Fase 3 Open Level A; VUmc
Trial MoMMent studie (64407564MMY4001) (afgeschermd )
Middelen Nvt; registratie van standard of care behandeling
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 4e lijns Fase 4 Open NVT
Trial POMalternative study (afgeschermd )
Middelen Pomalidomide
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar vanaf 2e lijns Fase 2 Open NVT
Trial 79635322MMY1001 (afgeschermd )
Middelen JNJ-79635322
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 2e lijns Fase 1 Gepland Level A; VUmc
Trial MajesTEC-4 (EMN30 / 644007957MMY3003) (afgeschermd )
Middelen Teclistamab, lenalidomoide
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 1e lijns Fase 3 Gepland Level A; VUmc
Trial MajesTEC-7 (64007957MMY3005) (afgeschermd )
Middelen Teclistamab, lenalidomide, daratumumab, dexamethason
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 1e lijns Fase 3 Gepland NVT
Trial Papilio-1 (CP0301-MM) (afgeschermd )
Middelen Anti-BCMA CarT cellen
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 3e lijns Fase 1-2 Gepland NVT
Trial Apollo (EMN1454767414MMY3013) (afgeschermd )
Middelen Pomalidomide, dexamethason +/- daratumumab subcutaan
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar vanaf 2e lijns Fase 3 Gesloten NVT
Trial C16019 ixazomib (MLN9708) (afgeschermd )
Middelen Ixazomib versus placebo gevolgd door auto SCT
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar onderhoud na 1e lijn Fase 3 Gesloten NVT
Trial C16047 ixazomib (MLN2238) (afgeschermd )
Middelen Daratumumab, Ixazomib en Dexamethason
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 2e lijns Fase 2 Gesloten NVT
Trial CARTITUDE-4 (afgeschermd )
Middelen Car-T cellen, pomalidomide, bortezomib, daratumumab, dexamethason
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  >18 jaar vanaf 2e lijns Fase 3 Gesloten Level A; VUmc
Trial Centaurus 54767414 SMM2001 (afgeschermd )
Middelen Daratumumab
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 1e lijns Fase 2 Gesloten NVT
Trial Cepheus studie (afgeschermd )
Middelen Bortezomib, lenalidomide, dexamethason versus daratumumab, bortezomib, lenalidomide, dexamethason
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 1e lijns Fase 3 Gesloten NVT
Trial COBRA-KAI studie (afgeschermd )
Middelen COVID-19 MRNA Vaccins (Pfizer en Moderna)
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥18 jaar Gesloten NVT
Trial Dara-Atra studie MM (afgeschermd )
Middelen Daratumumab, ATRA
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar vanaf 3e lijns Fase 1-2 Gesloten NVT
Trial EMN 17 Perseus (afgeschermd )
Middelen VRD versus VRD + daratumumab
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  18 - 70 jaar 1e lijns Fase 3 Gesloten NVT
Trial HOVON 114
Middelen Pomalidomide, Carfilzomib, Dexamethason
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 2e lijns Fase 2 Gesloten Level C-HIC
Trial HOVON 123
  Investigators Brochure Bortezomib (afgeschermd )
Middelen Melfalan, Prednison, Bortezomib
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 75 jaar 1e lijns Fase 2 Gesloten Level D
Trial HOVON 129 (≥ 65 jaar)
  Investigator brochure lenalidomide (afgeschermd )
Middelen Carfilzomib, Lenalidomide
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 65 jaar 1e lijns Fase 2 Gesloten Level A; VUmc
Trial HOVON 129 (18-65 jaar)
  Investigator Brochure lenalidomide (afgeschermd )
Middelen Carfilzomib, Lenalidomide
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  18-65 jaar 1e lijns Fase 2 Gesloten Level A; VUmc
Trial HOVON 131 MM (Cassiopeia)
  Studiemedicatie bestelformulier Daratumumab (afgeschermd )
  Multipel myeloom / HOVON 131 (Cassiopeia) / Investigator Brochure / Daratumumab (afgeschermd )
Middelen Daratumumab, Bortezomib, Thalidomide, Dexamethason
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  < 65 jaar 1e lijns Fase 3 Gesloten NVT
Trial HOVON 143
  Assessment formulieren (afgeschermd )
  Studiemedicatie bestelformulier (afgeschermd )
Middelen Ixazomib, daratumumab en lage dosis dexamethason versus standaardbehandeling
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 1e lijns Fase 2 Gesloten Level D
Trial HOVON 503 (EMN24, IsKia)
Middelen Isatuximab, carfilzomib, lenalidomide, dexamethason
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  18 t/m 70 jaar 1e lijns Fase 3 Gesloten NVT
Trial HOVON 95 (afgeschermd )
Middelen Bortezomib, Melfalan, Prednison versus High Dose Melfalan gevolgd door Bortezomib, Lenalidomide, Dexamethason / Lenalidomide onderhoud
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  18-65 jaar 1e lijns Fase 3 Gesloten NVT
Trial KarMMa-3 (BB2121-MM-003) (afgeschermd )
Middelen BB2121 (Anti-BCMA CAR T) versus Daratumumab-Pomalidomide-dex (DPd) Daratumumab-Bortezomib-dex (DVd) / Ixazomib-Lenalidomide- dex (IRd)
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 3e lijns Fase 3 Gesloten NVT
Trial Locommotion (68284528MMY4001) (afgeschermd )
Middelen NVT
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 4e lijns Fase 4 Gesloten NVT
Trial NIVO-DARA study (afgeschermd )
Middelen Nivolumab in combinatie met daratumumab met of zonder lenalidomide-dexamethason (CA209-755)
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar vanaf 3e lijns Fase 2 Gesloten Level D
Trial TRIMM-2 (64407564MMY1002) (afgeschermd )
Middelen Daratumumab sc. , anti-GPRC5DxCD3, anti-BCMAxCD3
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar vanaf 3e lijns Fase 1-2 Gesloten NVT
Trial Cartitude 5 (68284528MMY3004) (afgeschermd )
Middelen Bortezomib, lenalidomide, dexamethason, CarT cellen
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 1e lijns Fase 3 Gepland Level A; VUmc
Trial Cartitude 6 (EMN28 / 68284528MMY3005) (afgeschermd )
Middelen Daratumumab, bortezomib, lenalidomide, dexamethason, cyclofosfamide, fludarabine, melphalan, Cilta-cel
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 1e lijns Fase 3 Gepland NVT
Standaardbehandeldocumentatie
Naam Leeftijd Echelon
Bendamustine ≥ 18 jaar NVT
Bortezomib ≥ 18 jaar NVT
Bortezomib – Dexa NVT
Bortezomib subcutaan NVT
CAD ≤ 65 jaar NVT
Carfilzomib 18 - 65 jaar NVT
Cyclofosfamide 1000mg ≥ 18 jaar NVT
Cyclofosfamide spoed ≥ 18 jaar NVT
Cytarabine spoed ≥ 18 jaar NVT
Daratumuma, Bortezomib, Dexamethason (DVD) ≥ 18 jaar NVT
Daratumumab (iv)-MPV NVT
Daratumumab (sc) – Lenalidomide – Dexa (DRd) NVT
Daratumumab monotherapie ≥ 18 jaar NVT
Daunorubicine spoed ≥ 18 jaar NVT
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar NVT
Doxorubicine spoed 50mg/m2 ≥ 18 jaar NVT
DVd (Daratumumab s.c., Bortezomib en dexa) NVT
Elotuzumab – Pomalidomide – Dexa (EPd) NVT
Indicatie CTC-gradering perifere neuropathie NVT
Lenalidomide NVT
Lenalidomide (afgeschermd )  
Lenalidomide – Dexa >18 jaar NVT
Lenalidomide – Dexa – Elotuzumab ≥ 18 jaar NVT
MPT (melfalan, prednisolon, thalidomide) ≥ 18 jaar NVT
MPV (melfalan, prednisolon, bortezomib) ≥ 18 jaar NVT
MPV VISTA (melfalan, prednisolon, bortezomib volgens VISTA) ≥ 18 jaar NVT
PAD NVT
Pamidronaat behandelinformatie NVT
RAD (lenalidomide, doxorubicine/adriamycine, dexamethason) ≥ 18 jaar NVT
REP (lenalidomide, cyclofosfamide, dexamethason) ≥ 18 jaar NVT
TAD NVT
Thalidomide NVT
VAD ≤ 65 jaar NVT
VAMP ≥ 65 jaar NVT
VCD ≥ 18 jaar NVT
Vincristine spoed ≥ 18 jaar NVT
VRD (bortezomib, lenalidomide, dexamethason) ≥ 18 jaar NVT
VTD (bortezomib/velcade, thalidomide, dexamethason) ≥ 18 jaar NVT