Documentatie: Multipel myeloom (MM)

Multipel myeloom

Studiedocumentatie

Open studies
Trial CARTinue
Middelen
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
Trial Cartitude-5 (68284528MMY3004)
Middelen Bortezomib, lenalidomide, dexamethason, CarT cellen
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn ≥ 18 jaar Fase 3 VUmc Open
Trial HOVON 147
Middelen Carfilzomib / Lenalidomide / Dexamethason versus Lenalidomide / Dexamethason
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn ≥ 18 jaar Fase 2 VUmc Open
Trial 79635322MMY1001
Middelen JNJ-79635322
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 VUmc Open
Trial 64007957MMY1001 (BCMA)
Middelen JNJ-64007957
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 VUmc Open
Trial MajesTEC-4 (EMN30 / 644007957MMY3003)
Middelen Teclistamab, lenalidomoide
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 3 VUmc Open
Trial POMalternative study
Middelen Pomalidomide
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 2 VUmc Open
Trial EXCALIBER (CC-220-MM-002)
Middelen Iberdomide, Daratumumab, dexamethason, Bortezomib
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn, 2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 3 VUmc Open
Trial MajesTEC-3 (64007957MMY3001)
Middelen Teclistamab, Daratumumab, Pomalidomide, Bortezomib, Dexamethason
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn, 2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 3 VUmc Open
Gepland studies
Trial Cartitude 6 (EMN28 / 68284528MMY3005)
Middelen Daratumumab, bortezomib, lenalidomide, dexamethason, cyclofosfamide, fludarabine, melphalan, Cilta-cel
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn ≥ 18 jaar Fase 3 VUmc Gepland
Trial MajesTEC-7 (64007957MMY3005)
Middelen Teclistamab, lenalidomide, daratumumab, dexamethason
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn ≥ 18 jaar Fase 3 VUmc Gepland
Trial Papilio-1 (CP0301-MM)
Middelen Anti-BCMA CarT cellen
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 VUmc Gepland
Gesloten studies
Trial COBRA-KAI studie
Middelen COVID-19 MRNA Vaccins (Pfizer en Moderna)
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. AMC, VUmc Gesloten
Trial Centaurus 54767414 SMM2001
Middelen Daratumumab
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn ≥ 18 jaar Fase 2 VUmc Gesloten
Trial Cepheus studie
Middelen Bortezomib, lenalidomide, dexamethason versus daratumumab, bortezomib, lenalidomide, dexamethason
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn ≥ 18 jaar Fase 3 Gesloten
Trial EMN 17 Perseus
Middelen VRD versus VRD + daratumumab
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn 18 - 70 jaar Fase 3 VUmc Gesloten
Trial EMN 26
Middelen Iberdomide
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn ≥ 18 jaar Fase 2 VUmc Gesloten
Trial HOVON 123
Middelen Melfalan, Prednison, Bortezomib
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn ≥ 75 jaar Fase 2 Gesloten
Trial HOVON 129 (≥ 65 jaar)
Middelen Carfilzomib, Lenalidomide
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn ≥ 65 jaar Fase 2 Gesloten
Trial HOVON 129 (18-65 jaar)
Middelen Carfilzomib, Lenalidomide
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn 18-65 jaar Fase 2 Gesloten
Trial HOVON 131 MM (Cassiopeia)
Middelen Daratumumab, Bortezomib, Thalidomide, Dexamethason
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn < 65 jaar Fase 3 AMC, VUmc Gesloten
Trial HOVON 143
Middelen Ixazomib, daratumumab en lage dosis dexamethason versus standaardbehandeling
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn ≥ 18 jaar Fase 2 Gesloten
Trial HOVON 503 (EMN24, IsKia)
Middelen Isatuximab, carfilzomib, lenalidomide, dexamethason
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn 18 t/m 70 jaar Fase 3 Gesloten
Trial HOVON 95
Middelen Bortezomib, Melfalan, Prednison versus High Dose Melfalan gevolgd door Bortezomib, Lenalidomide, Dexamethason / Lenalidomide onderhoud
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn 18-65 jaar Fase 3 VUmc Gesloten
Trial C16047 ixazomib (MLN2238)
Middelen Daratumumab, Ixazomib en Dexamethason
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns ≥ 18 jaar Fase 2 Gesloten
Trial HOVON 114
Middelen Pomalidomide, Carfilzomib, Dexamethason
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns ≥ 18 jaar Fase 2 VUmc Gesloten
Trial 64407564MMY1001 (GPRC5D)
Middelen JNJ-64407564 (duobody met target GPRC5D en CD3)
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 VUmc Gesloten
Trial KarMMa-3 (BB2121-MM-003)
Middelen BB2121 (Anti-BCMA CAR T) versus Daratumumab-Pomalidomide-dex (DPd) Daratumumab-Bortezomib-dex (DVd) / Ixazomib-Lenalidomide- dex (IRd)
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
3e lijns ≥ 18 jaar Fase 3 VUmc Gesloten
Trial Locommotion (68284528MMY4001)
Middelen NVT
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
> 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 4 Gesloten
Trial MoMMent studie (64407564MMY4001)
Middelen Nvt; registratie van standard of care behandeling
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
> 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 4 VUmc Gesloten
Trial 68284528MMY2003 (Cartitude 2)
Middelen Fludarabine, cyclofosfamide en CAR-t
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn, 2e lijns ≥ 18 jaar Fase 2 VUmc Gesloten
Trial CC-220-MM-001
Middelen CC-220 als monotherapie in combinatie met dexamethason
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 VUmc Gesloten
Trial Dara-Atra studie MM
Middelen Daratumumab, ATRA
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 Gesloten
Trial ICON
Middelen Iberdomide, cyclofosfamide, dexamethason
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 2 AMC, VUmc, Noord West zks Gesloten
Trial LAVA-051
Middelen LAVA-051
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 AMC, VUmc Gesloten
Trial NIVO-DARA study
Middelen Nivolumab in combinatie met daratumumab met of zonder lenalidomide-dexamethason (CA209-755)
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 2 AMC, VUmc Gesloten
Trial TRIMM-2 (64407564MMY1002)
Middelen Daratumumab sc. , anti-GPRC5DxCD3, anti-BCMAxCD3
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 VUmc Gesloten
Trial Apollo (EMN1454767414MMY3013)
Middelen Pomalidomide, dexamethason +/- daratumumab subcutaan
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 3 VUmc Gesloten
Trial C16019 ixazomib (MLN9708)
Middelen Ixazomib versus placebo gevolgd door auto SCT
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 3 VUmc Gesloten
Trial CARTITUDE-4 (68284528MMY3002)
Middelen Car-T cellen, pomalidomide, bortezomib, daratumumab, dexamethason
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 3 VUmc Gesloten

Standaardbehandeldocumentatie

Naam Leeftijd Locatie
Bendamustine ≥ 18 jaar
Bortezomib ≥ 18 jaar
Bortezomib – Dexa
Bortezomib subcutaan
CAD ≤ 65 jaar
Carfilzomib 18 - 65 jaar
Cyclofosfamide 1000mg ≥ 18 jaar
Cyclofosfamide spoed ≥ 18 jaar
Cytarabine spoed ≥ 18 jaar
Daratumuma, Bortezomib, Dexamethason (DVD) ≥ 18 jaar
Daratumumab (iv)-MPV
Daratumumab (sc) – Lenalidomide – Dexa (DRd)
Daratumumab monotherapie ≥ 18 jaar
Daunorubicine spoed ≥ 18 jaar
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar
Doxorubicine spoed 50mg/m2 ≥ 18 jaar
DVd (Daratumumab s.c., Bortezomib en dexa)
Elotuzumab – Pomalidomide – Dexa (EPd)
Indicatie CTC-gradering perifere neuropathie
Lenalidomide
Brochure Risico Minimalistaie Materiaal voorschrijven lenalidomide (afgeschermd )  
Lenalidomide – Dexa >18 jaar
Lenalidomide – Dexa – Elotuzumab ≥ 18 jaar
MPT (melfalan, prednisolon, thalidomide) ≥ 18 jaar
MPV (melfalan, prednisolon, bortezomib) ≥ 18 jaar
MPV VISTA (melfalan, prednisolon, bortezomib volgens VISTA) ≥ 18 jaar
PAD
Pamidronaat behandelinformatie
RAD (lenalidomide, doxorubicine/adriamycine, dexamethason) ≥ 18 jaar
REP (lenalidomide, cyclofosfamide, dexamethason) ≥ 18 jaar
TAD
Thalidomide
VAD ≤ 65 jaar
VAMP ≥ 65 jaar
VCD ≥ 18 jaar
Vincristine spoed ≥ 18 jaar
VRD (bortezomib, lenalidomide, dexamethason) ≥ 18 jaar
VTD (bortezomib/velcade, thalidomide, dexamethason) ≥ 18 jaar