Documentatie: Niet-oncologische hematologie

Aplastische anemie

Standaardbehandeldocumentatie
Naam Leeftijd Echelon
ATG / cyclosporine ≥ 18 jaar NVT
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar NVT

Auto immuun trombocytopenische purpura (AITP)

Standaardbehandeldocumentatie
Naam Leeftijd Echelon
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar NVT
Nplate subcutaan (afgeschermd ) ≥ 18 jaar NVT

Auto-immuun Hemolytische Anemie (AIHA)

Studiedocumentatie
Trial DRAIHA – loc VU (afgeschermd )
  DRAIHA - loc AMC
Middelen Geen
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 16 jaar Open NVT
Trial sobi.PEGCET-101 AIHA-CAD
Middelen Pegcetacoplan
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar Fase 3 Open NVT
Standaardbehandeldocumentatie
Naam Leeftijd Echelon
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar NVT
Soliris (Eculizumab) NVT

Coeliakie

Standaardbehandeldocumentatie
Naam Leeftijd Echelon
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar NVT

Hemochromatose

Standaardbehandeldocumentatie
Naam Leeftijd Echelon
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar NVT
Flebotomie ≥ 18 jaar NVT

Langerhans Cell histiocytose

Standaardbehandeldocumentatie
Naam Leeftijd Echelon
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar NVT
HLH-94 ≥ 18 jaar NVT
LCH high risk ≥ 18 jaar NVT
LCH low risk ≥ 18 jaar NVT

Multiple Sclerose

Standaardbehandeldocumentatie
Naam Leeftijd Echelon
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar NVT
Mitoxantrone NVT
RAM-MS ≥ 18 jaar ≤50 jaar NVT

Systemische sclerose

Standaardbehandeldocumentatie
Naam Leeftijd Echelon
Cyclofosfamide, hoge dosis (volgens ASTIS trial) Level A; VUmc
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar NVT

Ziekte van Von Willebrand

Standaardbehandeldocumentatie
Naam Leeftijd Echelon
DDAVP, hemostasetest ≥ 18 jaar NVT
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar NVT