Documentatie: Stamceltransplantatie (SCT)

1. Allogene stamceltransplantatie myeloablatief

Studiedocumentatie
Trial AENEAS-3 studie (afgeschermd )
Middelen
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  18 jaar en ouder Open NVT
Trial VIPPP-study (afgeschermd )
Middelen Pneumokokken vaccinatie
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  18-70 jaar Open NVT
Trial COBRA-KAI studie (afgeschermd )
Middelen COVID-19 MRNA Vaccins (Pfizer en Moderna)
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  >=18 jaar Gepland NVT
Standaardbehandeldocumentatie
Naam Leeftijd Echelon
allo SCT (MA) FLAMSA TBI/Flu/Cy/ post transplantatie Cyclo NVT
ATG / busulfan / cyclofosfamide (myelo ablatief) ≥ 18 jaar Level A; VUmc
ATG / cyclofosfamide ≤ 30 Level A; VUmc
ATG / cyclofosfamide / fludarabine (aplastische anemie) ≥ 40 jaar Level A; VUmc
ATG / cyclofosfamide / TBI (aplastische anemie) ≥ 18 jaar Level A; VUmc
ATG / cyclofosfamide / TBI (niet HLA identiek MUD) ≤ 40 jaar Level A; VUmc
ATG /Busulfan / Fludarabine NVT
Busulfan / cyclofosfamide (allogene SCT) Level A; VUmc
Busulfan 3 / Fludarabine > 65 jaar NVT
Cyclofosfamide / TBI Level A; VUmc
Fludarabine (-5)/ TBI (-8)/ Post SCT cyclofosfamide (+3, +5) – Haplo NVT
Fludarabine (-6)/ TBI (-3)/ post allo Cyclofosfamide (+3,+4) (Haplo) NVT
MA ATG (Thymoblobuline) Bu / Flu (H129) ≥ 18 jaar Level A; VUmc
MA Bu / Flu Haplo < 70 jaar NVT
MA Bu / Flu met PTCy (prospectieve observationele studie MM) < 70 jaar Level A; VUmc
MA BU3 / FLU met PTCy Haplo > 65 jaar Level A; VUmc
TBI / post CY ≥ 18 jaar Level A; VUmc

2. Allogene stamceltransplantatie reduced intensity

Studiedocumentatie
Trial AENEAS-3 studie (afgeschermd )
Middelen
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  18 jaar en ouder Open NVT
Trial VIPPP-study (afgeschermd )
Middelen Pneumokokken vaccinatie
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  18-70 jaar Open NVT
Trial HOVON 116 (allo SCT bij AML en MDS) (afgeschermd )
Middelen Panobinostat versus Panobinostat, Decitabine gevolgd door DLI
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  18-70 jaar 1e lijns Fase 1-2 Gesloten Level A; VUmc
Trial HOVON 134
  Studiemedicatie bestelformulier (afgeschermd )
Middelen pacritinib en allogene SCT
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  18-70 jaar 2e lijns Fase 2 Gesloten Level A; VUmc
Trial COBRA-KAI studie (afgeschermd )
Middelen COVID-19 MRNA Vaccins (Pfizer en Moderna)
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  >=18 jaar Gepland NVT
Standaardbehandeldocumentatie
Naam Leeftijd Echelon
Alemtuzumab / Fludarabine / Melfalan NVT
Alemtuzumab / fludarabine / melfalan / post cyclofosfamide ≥ 18 jaar Level A; VUmc
Alemtuzumab, sirolimus, TBI NVT
ATG / cyclofosfamide / FLAMSA / TBI ≥ 18 jaar Level A; VUmc
ATG / cyclofosfamide / fludarabine (niet HLA identieke MUD) Level A; VUmc
ATG / fludarabine / TBI (niet HLA identieke MUD) Level A; VUmc
Cyclofosfamide / fludarabine Level A; VUmc
Cyclofosfamide / fludarabine / TBI (HAPLO identiek) < 70 jaar Level A; VUmc
Cyclofosfamide / Fludarabine/ TBI (volgens HOVON 96 en 116) NVT
FLAMSA (Haplo) NVT
FLAMSA / ATG (extra rustdag) NVT
Fludarabine / melfalan (allogene SCT) Level A; VUmc
Fludarabine / TBI Level A; VUmc
Fludarabine / TBI oraal (poliklinisch) Level A; VUmc
RIST ATG (Grafalon) Bu / Flu (H134) ≥ 18 jaar Level A; VUmc

3. Autologe stamceltransplantatie

Studiedocumentatie
Trial AENEAS-3 studie (afgeschermd )
Middelen
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  18 jaar en ouder Open NVT
Trial ASTIS trial (auto SCT bij SS) (afgeschermd )
Middelen Cyclofosfamide versus auto SCT
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  Gesloten NVT
Trial HOVON 133 (afgeschermd )
Middelen R-CHOP/R-DHAP, Ibrutinib, autologe SCT
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  18 - 65 jaar 1e lijns Fase 3 Gesloten Level D
Trial COBRA-KAI studie (afgeschermd )
Middelen COVID-19 MRNA Vaccins (Pfizer en Moderna)
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  >=18 jaar Gepland NVT
Standaardbehandeldocumentatie
Naam Leeftijd Echelon
ATG / cyclofosfamide / dexamethason (volgens ASTIS trial) Level A; VUmc
BEAM Level A; VUmc
Busulfan / cyclofosfamide (autologe SCT) Level A; VUmc
Fludarabine / melfalan (autologe SCT) NVT
Melfalan, hoge dosis Level A; VUmc
RAM-MS ≥ 18 jaar ≤50 jaar NVT
Thiotepa-carmustine 18-65 jaar Level A; VUmc
Z-BEAM Level A; VUmc

4. Cord blood transplantaties

Standaardbehandeldocumentatie
Naam Leeftijd Echelon
Cyclofosfamide / fludarabine / TBI (cord blood) ≥ 18-70 jaar Level A; VUmc

5. GvHD

Studiedocumentatie
Trial HOVON 502 (DUET) (afgeschermd )
Middelen Azole + Anidulafungine (Ecalta)
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 1e lijns Fase 3 Open NVT
Trial COBRA-KAI studie (afgeschermd )
Middelen COVID-19 MRNA Vaccins (Pfizer en Moderna)
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  >=18 jaar Gepland NVT
Trial HOVON 112 (mesenchymale stromale cellen toedienen)
Middelen MSC , Prednisolon versus Placebo, Prednisolon
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  ≥ 18 jaar 1e lijns Fase 3 On hold Level A; VUmc
Standaardbehandeldocumentatie
Naam Leeftijd Echelon
Pentamidine NVT

6. Mobilisatie stamcellen

Standaardbehandeldocumentatie
Naam Leeftijd Echelon
Cyclofosfamide 1250 mg/m2 mobilisatie ≥ 18 jaar NVT
Cyclofosfamide 2000 mg/m2 mobilisatie ≥ 18 jaar NVT
Plerixafor + G-SCF ≥ 18 jaar NVT

7. Overige SCT behandelingen

Studiedocumentatie
Trial VIPPP-study (afgeschermd )
Middelen Pneumokokken vaccinatie
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  18-70 jaar Open NVT
Trial HOVON 145 (afgeschermd )
Middelen Panobinostat versus standard of care na allo-SCT
  Leeftijd Lijn Fase Status Echelon
  18-70 jaar 1e lijns Fase 3 Gesloten Level C-HIC
Standaardbehandeldocumentatie
Naam Leeftijd Echelon
Pentamidine NVT