Recente wijzigingen

Bronchiolitis Obliterans Syndroom Protocol

Versie:
2.1
Publicatiedatum:
18-07-2023
Beheerders:
Ellen Meijer, Marieke Schoordijk, Suzan Nijman

Pre-SCT evaluatie Anamnese en lichamelijk onderzoek X thorax Longfunctie         Bij afwijkingen: verwijzing naar longarts voor aanvullend onderzoek. Op indicatie uitgebreider longfunctieonderzoek, HRCT dan wel ander aanvullend onderzoek. Post-transplantatie Gebruik piekflowmeter voor wekelijkse zelfevaluatie; bij daling in de piekflow (>

HHV-6 monitoring, profylaxe en behandeling

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
18-07-2023
Beheerders:
Man Wai Tang, Matthijs Welkers

Humaan herpes virus-6 (HHV-6) Na een allogene stamceltransplantatie, en dan met name haplo of cord blood, of andere T-cel depleterende behandeling als CAR-T cel therapie, kan reactivatie optreden van HHV-6. Echter dit verloopt doorgaans asymptomatisch en deze viremie zal zonder

Revaccinatie programma

Versie:
9.0
Publicatiedatum:
22-05-2023
Beheerders:
Ellen Meijer, Bram Goorhuis, Mette Hazenberg, Marieke Schoordijk

Revaccinatie programma allogeen1 Aantal maanden / jaar na SCT 4-6 5-7 6-8 12-14 13-15 14-16 16-18 2 jaar 5 jaar Vacccinaties Prevenar-13® (13-valent geconjugeerd pneumokokkenvaccin) X X X X           Pneumovax-23® (23-valent pneumokokken polysaccharidenvaccin)    

Paxlovid interacties

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
04-04-2023
Beheerders:
Marjolein Donker, René Boosman, Imke Bartelink

Advies mbt immunosuppressie bij gebruik Paxlovid   Ciclosporine: Verlaag dosering ciclosporine naar 20% ten tijde van gelijktijdige toediening met paxlovid; Bepaal op de dag na paxlovid de spiegel en hervat de therapie hierop + intensiveer spiegelbepaling (elke 2-3 dagen). Sirolimus:

Plasmaferese bij TTP

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
31-03-2023
Beheerders:
Kaz Groen, Sonja Zweegman

Plasmaferese bij TTP – praktische zaken Zie ook richtlijn NVVH Trombotische microangiopathie – MEDonline publisher (hematologienederland.nl)   Diagnose verdacht, ADAMTS13 niet afwachten, maar onderstaande stappen doorlopen (bel dd klinisch chemicus voor spoedbepaling).   Haal caplacizumab uit de noodkast, schrijf voor

Acute myeloïde leukemie

Versie:
4
Publicatiedatum:
06-03-2023
Beheerders:
Dave de Leeuw, Caroline Rutten, Bart Biemond, Jarom Heijmans

(inter) nationale richtlijn In Amsterdam UMC wordt gewerkt volgens de HOVON AML richtlijn van de Hovon Acute Leukemie werkgroep i.s.m. de NVvH. Lokale richtlijn Mede gebaseerd op bovenstaande richtlijn zijn de volgende lokale afspraken gemaakt voor inzetten van Gemtuzumab-Ozogamicine (GO)

Waldenström

Versie:
1
Publicatiedatum:
06-03-2023
Beheerders:
Marie José Kersten, Josephine Vos

(inter) nationale richtlijn In Amsterdam UMC wordt gewerkt volgens de richtlijn Waldentröms Macroglobulinemie van de HOVON lymfoom werkgroep i.s.m. NvvH en Hematon. Lokale richtlijn n.v.t. Patiëntinformatie zie informatie op de website van Hematon: Waldentröm Praktische lokale afspraken Risicoscores zijn te berekenen

Poliklinische follow – up

Versie:
1
Publicatiedatum:
20-01-2023
Beheerders:
Jarom Heijmans

  Onderverdeling Voorkeur FU handvaten voor follow-up van patiënten     aanvulling       j. 1 j.2 j.3 j.4 j.5 >5j >10j. Cp:Tc   MGUS Laag risico Alg.ZH 2 1 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* ≤ 1:1 Geen follow

Infusie richtlijn stamceltransplantaat bij AB0 incompatibiliteit

Versie:
2
Publicatiedatum:
16-01-2023
Beheerders:
Erfan Nur, Ellen Meijer

    In geval van major ABO incompatibiliteit moet bij elke patiënt voorafgaand aan de transplantatie een (anti-A/anti-B) titer bepaald worden. Bij minor ABO incompatibiliteit dient bij de donor anti-A en/of anti-B titer bepaald te worden. Indien deze  < 1:256

Veno-occlusieve ziekte (VOD)

Versie:
3.0
Publicatiedatum:
10-01-2023
Beheerders:
Ellen Meijer, Dave de Leeuw

Inleiding Veno-occlusieve ziekte van de lever (VOD, veno-occlusive disease of ook wel SOS, sinusoïdal obstruction syndrome) ontstaat meestal binnen de eerste maand na transplantatie door schade t.g.v. de conditionering aan de sinusoïdale endotheelcellen van de lever en (later) ook aan

Richtlijn transfusies

Versie:
1
Publicatiedatum:
09-12-2022
Beheerders:
Jarom Heijmans, Josephine Vos, Man Wai Tang, Marielle Wondergem

(inter) nationale richtlijn in het Amsterdam UMC wordt gewerkt volgens: De landelijke richtlijn Startpagina – Bloedtransfusiebeleid – Richtlijn – Richtlijnendatabase Bloedtransfusierichtlijn: inhoudsopgave – Amsterdam UMC (iprova.nl)) Lokale afspraken Gebaseerd op bovenstaande richtlijn zijn de volgende lokale afspraken gemaakt, die voorbehouden

Indicaties allogene stamceltransplantatie

Versie:
5.0
Publicatiedatum:
06-12-2022
Beheerders:
Ellen Meijer, Erfan Nur

Zie hiervoor de link naar het document van de HOVON SCT werkgroep: indicaties allogene stamceltransplantaties   Referenties – Bijbehorende documenten –

RSV infecties na stamceltransplantatie

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
06-12-2022
Beheerders:
Ellen Meijer, Erfan Nur

RSV infecties na stamceltransplantatie

Chronische lymfatische leukemie

Versie:
2
Publicatiedatum:
30-11-2022
Beheerders:
Arnon Kater

(Inter) nationale richtlijn In Amsterdam UMC wordt gewerkt volgens de Richtlijn Chronische Lymfatische Leukemie / kleincellig lymfocytair lymfoom van de HOVON CLL werkgroep i.s.m. de NVvH. Lokale richtlijn N.v.t. Patiëntinformatie Patiëntenboekje Chronische Lymfatische Leukemie van Hematon  Chronische Lymfatische Leukemie pagina

Donor selectie

Versie:
4.0
Publicatiedatum:
23-11-2022
Beheerders:
Ellen Meijer, Erfan Nur

Prioritering van non-HLA variabelen bij de selectie van donoren Donor specific antibodies Voor matched unrelated donor (MUD) transplantaties en cordblood transplantaties is reeds aangetoond dat donor specific antibodies (DSA) een rol spelen in de pathofysiologie van graft failure(1). Een tweetal

GvHD acuut

Versie:
3.0
Publicatiedatum:
19-10-2022
Beheerders:
Ellen Meijer, Mette Hazenberg

Definities NIH criteria (Filipovich BBMT 2005):    Optreden na SCT / DLI  Kenmerken van aGvHD  Diagnostische / karakteristieke (distinctive) kenmerken van cGvHD     Acuut  Klassiek < 100 dagen Ja Nee  Persisterend, recidiverend, late-onset > 100 dagen Ja Nee Chronisch  Klassiek geen

Hyperviscositeit

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
27-09-2022
Beheerders:
Ellen Meijer

Spoedprocedure plasmawisseling bij IgM gerelateerde hyperviscositeit Bij therapeutische plasmawisseling (therapeutic plasma exchange; TPE) is het in de regel voldoende om met 1 – 3 (dagelijkse) procedures op geleide van de viscositeit en de klinische symptomen 1 – 1,5 x het

Aanmelden nieuwe patiënten

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
19-09-2022
Beheerders:
Linda Cornelissen

  Geachte collega,   Vanaf september 2022 kunnen 2e en 3e lijns verwijzers digitaal een verwijzing indienen via de website van Amsterdam UMC. Voor een directe verwijzing naar afdeling hematologie, klik HIER. U heeft de mogelijkheid om een verwijsbrief te

Toediening bloedproducten

Versie:
1.2
Publicatiedatum:
15-09-2022
Beheerders:
Nel Som, Saskia Bolink

Voor het toedienen van bloedproducten zie Bloed en bloedproducten – Amsterdam UMC In dit document staan onder “Toedienen” de toedienprotocollen van erytrocyten, trombocyten en plasma.  Verplichte controles en registratie voor toedienen Controle bloedproduct Controle van het bloedproduct met de gegevens op

Algemene introductie / disclaimer

Versie:
1,1
Publicatiedatum:
13-09-2022
Beheerders:
Nel Som, Saskia Bolink,

De inhoud van de transfusieklapper is beoordeeld en goedgekeurd door de transfusiecommissie VUmc. De inhoud is grotendeels gebaseerd op de landelijke richtlijn CBO [Centraal Begeleidings Orgaan] bloedtransfusie. In sommige situaties zijn er lokale aanpassingen aan de richtlijn, zoals omschreven. Bij

PICC lijn & centraal veneuze catheters

Versie:
2
Publicatiedatum:
12-09-2022
Beheerders:
Linda Cornelissen

Documentatie Patiënten met een hematologische ziekte worden met grotere regelmaat regionaal behandeld, waarbij een PICC-lijn of centraal veneuze catheter gebruikt wordt en voor langere tijd in situ blijft. De verzorging van, en omgang met deze infuuslijnen wordt door verpleegkundigen uitgevoerd.

HLA-typering

Versie:
2.1
Publicatiedatum:
29-08-2022
Beheerders:
Ellen Meijer, Erfan Nur

  Stappenplan HLA typering Stap 1: – Eerste typering patiënt en siblings (Sanquin formulier 6 of CLAUS). – Patiënt: hoge resolutie HLA klasse I en klasse II typering (A, B, C, DRB1, DQB1 en DPB1).   – Siblings: lage resolutietypering

Infectiepreventie

Versie:
3
Publicatiedatum:
12-07-2022
Beheerders:
Geerte van Sluis, Jarom Heijmans, Ellen Meijer, Erfan Nur

  Algemene infectiepreventie bij neutropenie PDD volgens lokaal gebruik conform de conditioneringsschema’s.   Let op: alleen van toepassing bij een conditionering die gepaard gaat met langdurige neutropenie (> 7 dagen). Inventarisatiekweken worden als eerste afgenomen 48 uur na start van

Auto Immuun Hemolytische anemie (AIHA)

Versie:
1
Publicatiedatum:
01-06-2022
Beheerders:
Josephine Vos

(inter)nationale richtlijn  Diagnosis and treatment of autoimmune hemolytic anemia in adults: Recommendations from the First International Consensus Meeting – ScienceDirect (may 2020) Lokale richtlijn Inleiding Bij AIHA is er sprake van een versnelde afbraak van erytrocyten veroorzaakt door auto-antistoffen (auto-AS)

Patiëntenfolders stamceltransplantatie

Versie:
3.0
Publicatiedatum:
19-05-2022
Beheerders:
Jacco Besteman

Rond de afname van stamcellen en het uitvoeren van stamceltransplantaties zijn de volgende patiëntenfolders beschikbaar:   Allogene stamceltransplantatie Leukaferese en autologe stamceltransplantatie Stamceldonor Chronische graft-versus-host ziekte van de mond (orale GvHD)   Wijzigingen t.o.v. vorige versie   Folders zijn herzien,

GvHD chronisch – richtlijn orale GvHD

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
19-05-2022
Beheerders:
J. E. Raber - Durlacher, M.C.E. Schoordijk

Chronische graft-versus-host ziekte van de mond (orale GvHD)   Richtlijn Orale GvHD    

CMV-reactivatie; monitoring, profylaxe en behandeling

Versie:
3.0
Publicatiedatum:
28-02-2020
Beheerders:
Ellen Meijer, Caroline Rutten

CMV-monitoring (d.m.v. PCR op CMV-DNA) Bij seronegatieve patiënt en donor Monitoren niet noodzakelijk, tenzij klinische verdenking op CMV infectie. Bij seropositieve patiënt en/of donor Eénmaal per week tot dag +100. Daarna bij ieder polibezoek tot immuunsuppressiva zijn afgebouwd. Na ATG, post-transplantatie

EBV-reactivatie; monitoring, profylaxe en behandeling

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
06-06-2017
Beheerders:
Ellen Meijer, Sacha Zeerleder, Juleon Coenen

  Van een EBV-reactivatie is sprake als d.m.v. PCR virus DNA in het bloed wordt aangetoond. Door het geven van pre-emptieve therapie kan de ontwikkeling tot PTLD meestal worden voorkomen.   Van PTLD is sprake als er, naast de aanwezigheid

Hodgkin lymfoom

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
08-01-2016
Beheerders:
Josée Zijlstra, Martine Chamuleau, Mariëlle Wondergem

Noodzakelijk onderzoek Lichamelijk onderzoek Lymfeklieren, lever- en miltgrootte, testes, verdere lokalisaties.   Morfologisch onderzoek Histologisch onderzoek voor diagnosestelling, inclusief immunohistochemische kleuringen. Histologisch onderzoek van verdere lokalisaties (huid, lymfeklieren). Beenmergbiopt (van tenminste 1.5 cm lengte) en beenmergcytologie, alleen bij verdenking beenmerg

Multipel myeloom; MGUS

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
23-02-2015
Beheerders:
Niels van de Donk, Henk Lokhorst, Sonja Zweegman

Inleiding Monoclonale Gammopathie of Undetermined Significance (MGUS) wordt momenteel ingedeeld in non-IgM MGUS, IgM MGUS en light chain MGUS. Er wordt aangenomen dat iedere patiënt met een multipel myeloom (MM), voorafgaand aan de ziekte, een non-IgM MGUS of light chain