Recente wijzigingen

CAR T cel therapie

Versie:
3
Publicatiedatum:
10-06-2024
Beheerders:
Ilse Kuipers, Martine Chamuleau, Marie José Kersten

CD19 CAR T-cel behandeling   Informatie voor verwijzers Axi-cel (axicabtagene ciloleucel) (Yescarta) en tisa-cel (tisagenlecleucel) (Kymriah) zijn beschikbaar voor patiënten met een recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cel lymfoom (inclusief o.a. getransformeerd folliculair lymfoom en primair mediastinaal B-cel lymfoom) na

Voeding

Versie:
1
Publicatiedatum:
30-05-2024
Beheerders:
Marijn Gillissen

Voedingsbeleid op de afdeling en poliklinisch   SNAQ en voeding; afspraken hematologie en diëtetiek (017280) Richtlijn hygiënische voeding bij verminderde afweer – patiëntinformatie. (136321) Dieetadviezen bij graft versus host ziekte van de darm – patiëntinformatie. (135230) Maagsonde: inbrengen via de

Toestemmingsverklaringen en patiënteninformatie celtherapie

Versie:
1
Publicatiedatum:
11-04-2024
Beheerders:
Linda

Hier vind je het Overzicht met de toestemmingsverklaringen en patiënteninformatie rondom celtherapie. 

Cytopenie post CAR T

Versie:
1
Publicatiedatum:
10-04-2024
Beheerders:
Ilse Kuipers

Immune effector-cell associated hematotoxicity Cytopenie post CAR T infusie komt frequent voor en kan soms weken tot maanden persisteren. Vaak volgt het herstel van neutrofielen een bifasisch verloop met na enkele weken herstel gevolgd door 1 of  meerdere nieuwe dips.1

GvHD profylaxe

Versie:
6
Publicatiedatum:
29-03-2024
Beheerders:
Erfan Nur

Immuunsuppressiva     Streefspiegel Ciclosporine  NMA / RIC: 1 x oplaaddosis 7 mg/kg per os dag -3, daarna 2 dd 3,5 mg/kg per os Dalspiegel: 200 – 300 ng/ml    MA: 3 mg/kg intraveneus continu of 2 dd 1,5 mg/kg intraveneus 

Geriatrische screening

Versie:
1
Publicatiedatum:
27-03-2024
Beheerders:
Man Wai Tang, Josephine Stoffels, Fleur Klinkenberg

Screening op kwetsbaarheid bij patiënten met een (mogelijke) indicatie voor een allogene stamceltransplantatie   Achtergrond Oudere patiënten verschillen onderling sterker in hun somatische, cognitief/psychische en functionele gezondheid dan jongere patiënten. Het is belangrijk om als hoofdbehandelaar geïnformeerd te zijn over

GvHD bijlagen

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
22-03-2024
Beheerders:
Ellen Meijer, Sacha Zeerleder

1. Symptomatologie en scoren van cGvHD Tabel 1. Signs and symptoms of cGvHD AP indicates alkaline phosphatase; ALT, alanine aminotransferase; AIHA, autoimmune hemolytic anemia, ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura. 1  In all cases, infection, drug effect, malignancy, or other causes must

Diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL)

Versie:
3
Publicatiedatum:
15-03-2024

Flowdiagram Studies en standaardbehandeling Wijzigingen t.o.v. vorige versie  16-2-2024: Deze website is in onderhoud. Informatie over DLBCL volgt. 15-3-2024: studie overzicht toegevoegd.

Folliculair lymfoom

Versie:
2
Publicatiedatum:
15-03-2024

Flowdiagram studies en standaardbehandeling     Wijzigingen t.o.v. vorige versie 16-2-2024: Deze website is in onderhoud.  Informatie over folliculair lymfoom volgt.  15-2-2024: flowdiagram studies en standaardbehandeling toegevoegd.

Preventie en behandeling van infectieziekten

Versie:
3.0
Publicatiedatum:
06-03-2024
Beheerders:
Jarom Heijmans, Marjolein Donker

Preventie Standaard bacteriële en gist profylaxe bij hoog risico granulopenie Streptococcenprofylaxe bij ernstige mucositis zie hiervoor lokale SWAB pagina   GVHD Bij niet-intestinale Graft versus Host ziekte, waarvoor behandeling met prednison nodig is (zie hiervoor ook de richtlijn GVHD; GvHD acuut,

Plasmaferese bij hyperviscositeit

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
01-03-2024
Beheerders:
Marijn Gillissen, Marise Heerma van Voss

Spoedprocedure plasmawisseling bij IgM gerelateerde hyperviscositeit Bij therapeutische plasmawisseling (therapeutic plasma exchange; TPE) is het in de regel voldoende om met 1 – 3 (dagelijkse) procedures op geleide van de viscositeit en de klinische symptomen 1 – 1,5 x het

APL

Publicatiedatum:
26-02-2024

26-2-2024 Deze website is in onderhoud.  Informatie over APL volgt.

Acute lymfatische leukemie

Versie:
2.1
Publicatiedatum:
22-02-2024

Deze website is in onderhoud.  Informatie over Acute lymfatische leukemie volgt.    22-2-2024 Update vanuit Landelijk Coördinatiecentrum geneesmiddelen over Vinblastine: De geleverde Vinblastine geeft vanaf 16 feb. voldoende voorraad.  Het besparende behandeladvise van Vinblastine komt te vervallen.  Zie: 090224-LCG-alert-vinblastine_vs2.pdf (nvza.nl)

Hodgkin lymfoom

Versie:
2.1
Publicatiedatum:
22-02-2024

Deze website is in onderhoud.  Informatie over Hodgkin lymfoom volgt.    22-2-2024 Update vanuit Landelijk Coördinatiecentrum geneesmiddelen over Vinblastine: De geleverde Vinblastine geeft vanaf 16 feb. voldoende voorraad.  Het besparende behandeladvise van Vinblastine komt te vervallen.  Wijziging t.o.v. eerdere versie

Chronische myeloide leukemie

Versie:
2
Publicatiedatum:
16-02-2024

16-2-2024: Deze website is in onderhoud. Informatie over CML volgt.

Multipel myeloom

Versie:
2
Publicatiedatum:
16-02-2024

16-2-2024 Deze website is in onderhoud. Informatie over Multipel myeloom volgt.

Aplastische Anemie

Versie:
2
Publicatiedatum:
16-02-2024

Wijzigingen t.o.v. vorige versie:  Februari 2024: Deze website is in onderhoud.  Informatie over Aplastische anemie volgt. 

Primaire myelofibrose (PMF)

Versie:
2
Publicatiedatum:
16-02-2024

16-2-2024 Deze website is in onderhoud. Informatie over primaire myelofibrose volgt.  

Essentiële trombocytose

Versie:
2
Publicatiedatum:
16-02-2024

16-2-2024 Deze website is in onderhoud.  Informatie volgt. 

Polycythemia vera (PV)

Versie:
2
Publicatiedatum:
16-02-2024

16-2-2024 Deze website is in onderhoud.  Informatie over Polycythemia vera volgt. 

Primaire centraal zenuwstel lymfoom (PCNSL)

Versie:
2
Publicatiedatum:
16-02-2024

Wijzigingen t.o.v. vorige versie 16-2-2024 Deze website is in onderhoud. Informatie over NHL primair centraal zenuwstelsel lymfoom volgt

Auto Immuun Hemolytische anemie (AIHA)

Versie:
2
Publicatiedatum:
01-02-2024
Beheerders:
Josephine Vos

(inter)nationale richtlijn  Diagnosis and treatment of autoimmune hemolytic anemia in adults: Recommendations from the First International Consensus Meeting – ScienceDirect (may 2020) Lokale richtlijn Inleiding Bij AIHA is er sprake van een versnelde afbraak van erytrocyten veroorzaakt door auto-antistoffen (auto-AS)

CAD – ODAP sutimlimab

Versie:
1
Publicatiedatum:
01-02-2024
Beheerders:
Josephine Vos

Met ingang van 1 augustus 2023 wordt de complementremmer sutimlimab vergoed vanuit de basisverzekering binnen het Orphan Drugs Access Protocol (ODAP) voor de behandeling van volwassen patiënten met primaire auto-immuun hemolytische anemie met koude antistoffen ofwel koude agglutinatie ziekte (cold

Sikkelcelziekte (SCD)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
29-11-2023
Beheerders:
Bart Biemond en Erfan Nur

(Inter)nationale richtlijn Richtlijn behandeling sikkelcelziekte oktober 2017  Lokale richtlijn Pijnprotocol sikkelcelcrise SEH volwassenen en kinderen > 50kg  doc. 110292 Praktische tips Calculator erytrocytaferese Patiëntinformatie Organisatie Sikkel Cel Anemie Relief Nederland (OSCAR) Bijzonderheden Het Amsterdam UMC is erkend door Ministerie van

Pijnbeleid afdeling hematologie

Versie:
2
Publicatiedatum:
21-11-2023
Beheerders:
Jarom Heijmans (hematologie) en Soe Meinsma (VS Acute PijnService) en Monique Steegers (anesthesioloog, voorzitter pijncommissie)

Pijnprotocol afdeling hematologie  Doel: handvat voor adequate, laagdrempelige pijnstilling voor veelvoorkomende patiëntenpopulatie en indicaties (95% van opnames). Met onderstaande protocol wordt  specifiek rekening gehouden met populatie patiënten op afdeling hematologie die met intensieve chemotherapie behandeld worden en met de klachten

Bronchiolitis Obliterans Syndroom Protocol

Versie:
2.1
Publicatiedatum:
18-07-2023
Beheerders:
Ellen Meijer, Marieke Schoordijk, Suzan Nijman

Pre-SCT evaluatie Anamnese en lichamelijk onderzoek X thorax Longfunctie         Bij afwijkingen: verwijzing naar longarts voor aanvullend onderzoek. Op indicatie uitgebreider longfunctieonderzoek, HRCT dan wel ander aanvullend onderzoek. Post-transplantatie Gebruik piekflowmeter voor wekelijkse zelfevaluatie; bij daling in de piekflow (>

HHV-6 monitoring, profylaxe en behandeling

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
18-07-2023
Beheerders:
Man Wai Tang, Matthijs Welkers

Humaan herpes virus-6 (HHV-6) Na een allogene stamceltransplantatie, en dan met name haplo of cord blood, of andere T-cel depleterende behandeling als CAR-T cel therapie, kan reactivatie optreden van HHV-6. Echter dit verloopt doorgaans asymptomatisch en deze viremie zal zonder

Revaccinatie programma

Versie:
9.0
Publicatiedatum:
22-05-2023
Beheerders:
Ellen Meijer, Bram Goorhuis, Mette Hazenberg, Marieke Schoordijk

Revaccinatie programma allogeen1 Aantal maanden / jaar na SCT 4-6 5-7 6-8 12-14 13-15 14-16 16-18 2 jaar 5 jaar Vacccinaties Prevenar-13® (13-valent geconjugeerd pneumokokkenvaccin) X X X X           Pneumovax-23® (23-valent pneumokokken polysaccharidenvaccin)    

Paxlovid interacties

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
04-04-2023
Beheerders:
Marjolein Donker, René Boosman, Imke Bartelink

Advies mbt immunosuppressie bij gebruik Paxlovid   Ciclosporine: Verlaag dosering ciclosporine naar 20% ten tijde van gelijktijdige toediening met paxlovid; Bepaal op de dag na paxlovid de spiegel en hervat de therapie hierop + intensiveer spiegelbepaling (elke 2-3 dagen). Sirolimus:

Plasmaferese bij TTP

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
31-03-2023
Beheerders:
Kaz Groen, Sonja Zweegman

Plasmaferese bij TTP – praktische zaken Zie ook richtlijn NVVH Trombotische microangiopathie – MEDonline publisher (hematologienederland.nl)   Diagnose verdacht, ADAMTS13 niet afwachten, maar onderstaande stappen doorlopen (bel dd klinisch chemicus voor spoedbepaling).   Haal caplacizumab uit de noodkast, schrijf voor