Recente wijzigingen

Chronische lymfatische leukemie

Versie:
2
Publicatiedatum:
30-11-2022
Beheerders:
Arnon Kater

(Inter) nationale richtlijn In Amsterdam UMC wordt gewerkt volgens de Richtlijn Chronische Lymfatische Leukemie / kleincellig lymfocytair lymfoom van de HOVON CLL werkgroep i.s.m. de NVvH. Lokale richtlijn N.v.t. Patiëntinformatie Patiëntenboekje Chronische Lymfatische Leukemie van Hematon  Chronische Lymfatische Leukemie pagina

Donor selectie

Versie:
4.0
Publicatiedatum:
23-11-2022
Beheerders:
Ellen Meijer, Erfan Nur

Prioritering van non-HLA variabelen bij de selectie van donoren Donor specific antibodies Voor matched unrelated donor (MUD) transplantaties en cordblood transplantaties is reeds aangetoond dat donor specific antibodies (DSA) een rol spelen in de pathofysiologie van graft failure(1). Een tweetal

GvHD acuut

Versie:
3.0
Publicatiedatum:
19-10-2022
Beheerders:
Ellen Meijer, Mette Hazenberg

Definities NIH criteria (Filipovich BBMT 2005):    Optreden na SCT / DLI  Kenmerken van aGvHD  Diagnostische / karakteristieke (distinctive) kenmerken van cGvHD     Acuut  Klassiek < 100 dagen Ja Nee  Persisterend, recidiverend, late-onset > 100 dagen Ja Nee Chronisch  Klassiek geen

Hyperviscositeit

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
27-09-2022
Beheerders:
Ellen Meijer

Spoedprocedure plasmawisseling bij IgM gerelateerde hyperviscositeit Bij therapeutische plasmawisseling (therapeutic plasma exchange; TPE) is het in de regel voldoende om met 1 – 3 (dagelijkse) procedures op geleide van de viscositeit en de klinische symptomen 1 – 1,5 x het

Aanmelden nieuwe patiënten

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
19-09-2022
Beheerders:
Linda Cornelissen

  Geachte collega,   Vanaf september 2022 kunnen 2e en 3e lijns verwijzers digitaal een verwijzing indienen via de website van Amsterdam UMC. Voor een directe verwijzing naar afdeling hematologie, klik HIER. U heeft de mogelijkheid om een verwijsbrief te

Toediening bloedproducten

Versie:
1.2
Publicatiedatum:
15-09-2022
Beheerders:
Nel Som, Saskia Bolink

Voor het toedienen van bloedproducten zie Bloed en bloedproducten – Amsterdam UMC In dit document staan onder “Toedienen” de toedienprotocollen van erytrocyten, trombocyten en plasma.  Verplichte controles en registratie voor toedienen Controle bloedproduct Controle van het bloedproduct met de gegevens op

Algemene introductie / disclaimer

Versie:
1,1
Publicatiedatum:
13-09-2022
Beheerders:
Nel Som, Saskia Bolink,

De inhoud van de transfusieklapper is beoordeeld en goedgekeurd door de transfusiecommissie VUmc. De inhoud is grotendeels gebaseerd op de landelijke richtlijn CBO [Centraal Begeleidings Orgaan] bloedtransfusie. In sommige situaties zijn er lokale aanpassingen aan de richtlijn, zoals omschreven. Bij

PICC lijn & centraal veneuze catheters

Versie:
2
Publicatiedatum:
12-09-2022
Beheerders:
Linda Cornelissen

Documentatie Patiënten met een hematologische ziekte worden met grotere regelmaat regionaal behandeld, waarbij een PICC-lijn of centraal veneuze catheter gebruikt wordt en voor langere tijd in situ blijft. De verzorging van, en omgang met deze infuuslijnen wordt door verpleegkundigen uitgevoerd.

HLA-typering

Versie:
2.1
Publicatiedatum:
29-08-2022
Beheerders:
Ellen Meijer, Erfan Nur

  Stappenplan HLA typering Stap 1: – Eerste typering patiënt en siblings (Sanquin formulier 6 of CLAUS). – Patiënt: hoge resolutie HLA klasse I en klasse II typering (A, B, C, DRB1, DQB1 en DPB1).   – Siblings: lage resolutietypering

Infectiepreventie

Versie:
3
Publicatiedatum:
12-07-2022
Beheerders:
Geerte van Sluis, Jarom Heijmans, Ellen Meijer, Erfan Nur

  Algemene infectiepreventie bij neutropenie PDD volgens lokaal gebruik conform de conditioneringsschema’s.   Let op: alleen van toepassing bij een conditionering die gepaard gaat met langdurige neutropenie (> 7 dagen). Inventarisatiekweken worden als eerste afgenomen 48 uur na start van

Auto Immuun Hemolytische anemie (AIHA)

Versie:
1
Publicatiedatum:
01-06-2022
Beheerders:
Josephine Vos

(inter)nationale richtlijn  Diagnosis and treatment of autoimmune hemolytic anemia in adults: Recommendations from the First International Consensus Meeting – ScienceDirect (may 2020) Lokale richtlijn Inleiding Bij AIHA is er sprake van een versnelde afbraak van erytrocyten veroorzaakt door auto-antistoffen (auto-AS)

Patiëntenfolders stamceltransplantatie

Versie:
3.0
Publicatiedatum:
19-05-2022
Beheerders:
Jacco Besteman

Rond de afname van stamcellen en het uitvoeren van stamceltransplantaties zijn de volgende patiëntenfolders beschikbaar:   Allogene stamceltransplantatie Leukaferese en autologe stamceltransplantatie Stamceldonor Chronische graft-versus-host ziekte van de mond (orale GvHD)   Wijzigingen t.o.v. vorige versie   Folders zijn herzien,

GvHD chronisch – richtlijn orale GvHD

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
19-05-2022
Beheerders:
J. E. Raber - Durlacher, M.C.E. Schoordijk

Chronische graft-versus-host ziekte van de mond (orale GvHD)   Richtlijn Orale GvHD    

Revaccinatie programma

Versie:
7.0
Publicatiedatum:
12-05-2022
Beheerders:
Ellen Meijer, Bram Goorhuis, Mette Hazenberg, Marieke Schoordijk

Revaccinatie programma allogeen1 Aantal maanden / jaar na SCT 4-6 5-7 6-8 12-14 13-15 14-16 16-18 2 jaar 5 jaar Vacccinaties Prevenar-13® (13-valent geconjugeerd pneumokokkenvaccin) X X X X           Pneumovax-23® (23-valent pneumokokken polysaccharidenvaccin)    

Recente artikelwijzigingen