Transfusies & transplantatie

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
24-02-2022
Auteur(s):
Ellen Meijer, Erfan Nur
ID:
MATCH-TRF-018

Transfusies na transplantatie 

Indicatie voor bestraalde en parvovrije bloedproducten

Na autoloog SCT: vanaf 2 weken voor tot en met 6 maanden na: bestraald en parvo B19 veilig tenzij er antistoffen tegen B19 aantoonbaar zijn.

Na allogeen SCT: vanaf 2 weken voor tot en met minimaal 1 jaar (op geleide van het CD4 celaantal) na: bestraald en parvo B19 veilig.  Zolang het CD4 celaantal < 200 x 106/L is wordt het beleid gecontinueerd.

Na DLI: tot en met minimaal 1 jaar (op geleide van het CD4 celaantal) na: bestraald en parvo B19 veilig. Zolang het CD4 celaantal < 200 x 106/L is wordt het beleid gecontinueerd.

 

Zie ook: bestraalde bloedproducten bij ’transfusiebeleid’ onder ‘indicaties per product

AB0 incompatibiliteit bij allogene SCT   

Bij de selectie van een donor speelt de ABO bloedgroep een inferieure of geen rol. Derhalve hebben we binnen de context van hematopoietische stamcel transplantaties met regelmaat te maken met een ABO mismatch. Met name bij het toepassen van reduced intensity conditionering protocollen worden B-cellen en plasmacellen minder efficiënt verwijderd vergeleken met myeloablatieve schematas met als gevolg dat ABO antistoffen posttransplantatie langer persisteren (1). Echter deze antistoffen kunnen ook na myeloablatieve conditionering peristeren. Het wisselen van bloedgroep en de aanwezigheid van ABO-alloantistoffen bemoeilijkt de keuze van een geschikt bloedproduct na de transplantatie (2).

Er zijn 3 verschillende typen van ABO incompatibiliteit:

  • Minor: allo-ABO antistoffen (anti-A en/of B of anti-AB) in het transplantaat (donor) gericht tegen ABO bloedgroep van de ontvanger (patiënt); Donor O, ontvanger A of B of AB; ook als donor A of B en patiënt AB
  • Major: allo-ABO antistoffen (anti-A en/of B of anti-AB) van de ontvanger (patiënt) gericht tegen ABO bloedgroep van de donor (transplantaat); Donor A of B of AB, ontvanger O; ook als donor AB en patiënt A of B.
  • Bidirectioneel (minor en major): allo-ABO antistoffen (anti-A en/of B) van de ontvanger (patiënt) gericht tegen ABO bloedgroep van de donor (die ook allo-ABO antistoffen heeft) ; Donor A of B, ontvanger A of B

ABO alloantistoffen kunnen bij incompatibiliteit tot een acute (mn bij major incompatibiliteit) of uitgestelde (mn bij minor incompatibiliteit) intravasculaire complement-gemedieerde hemolyse leiden. Bovendien kunnen deze antistoffen ook rode voorloper cellen lyseren en tot een vertraagde herstel van de erythroide reeks leiden (delayed engraftment) (mn bij major incompatibiliteit) (3). Meestal gaat dit samen met een verhoogde transfusie behoefde. Heel zeldzaam kunnen ook andere allo-antistoffen leiden tot acute/subacute hemolyse en traag herstel van de erythropoiese (bv anti-K of anti-Jk). De effecten van een ABO incompatibel transplantatie op het risico op GvHD, TRM en overleving zijn nog niet duidelijk. Een recentelijk gepubliceerde meta-analyse van retrospectieve studies vond geen duidelijk effect op de overleving (4-6).

 

Wees bij anemie of tekenen van hemolyse alert en bepaal zo nodig bloedgroep, directe antiglobuline test (DAT) en hemolyse parameters.

Schema AB0 incompatibiliteit bij allogene SCT  

Literatuur

  1. Radia R, Pamphilon D. Transfusion strategies in patients undergoing stem-cell transplantation. Expert review of hematology. 2011 Apr;4(2):213-20.
  2. Pawson R, Pamphilon D. Transfusion support in patinets undergoing HSCT. EBMT handbook 6th edition. 2012;Chapter 9:138-55.
  3. Rowley SD, Donato ML, Bhattacharyya P. Red blood cell-incompatible allogeneic hematopoietic progenitor cell transplantation. Bone marrow transplantation. 2011 Sep;46(9):1167-85.
  4. Kanda J, Ichinohe T, Matsuo K, Benjamin RJ, Klumpp TR, Rozman P, et al. Impact of ABO mismatching on the outcomes of allogeneic related and unrelated blood and marrow stem cell transplantations for hematologic malignancies: IPD-based meta-analysis of cohort studies. Transfusion. 2009 Apr;49(4):624-35.
  5. Kimura F, Sato K, Kobayashi S, Ikeda T, Sao H, Okamoto S, et al. Impact of AB0-blood group incompatibility on the outcome of recipients of bone marrow transplants from unrelated donors in the Japan Marrow Donor Program. Haematologica. 2008 Nov;93(11):1686-93.
  6. Seebach JD, Stussi G, Passweg JR, Loberiza FR, Jr., Gajewski JL, Keating A, et al. ABO blood group barrier in allogeneic bone marrow transplantation revisited. Biology of blood and marrow transplantation : journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation. 2005 Dec;11(12):1006-13.