HHV-6 monitoring, profylaxe en behandeling

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
18-07-2023
Auteur(s):
Man Wai Tang, Matthijs Welkers

Humaan herpes virus-6 (HHV-6)

Na een allogene stamceltransplantatie, en dan met name haplo of cord blood, of andere T-cel depleterende behandeling als CAR-T cel therapie, kan reactivatie optreden van HHV-6. Echter dit verloopt doorgaans asymptomatisch en deze viremie zal zonder behandeling spontaan dalen. Een deel van de patiënten kunnen zich presenteren met symptomen als koorts, huiduitslag of neurologische symptomen in het kader van een HHV-6 encefalitis. De meest voorkomende encefalitis na een allogene stamceltransplantatie wordt veroorzaakt door HHV-6. Dit laatste gaat gepaard met een hoge morbiditeit en mortaliteit (25 – 50%).

Monitoring

Gezien symptomen en (een stijging in) serum HHV-6 load vrijwel gelijktijdig optreden, wordt HHV-6 monitoring niet aangeraden (conform ECIL richtlijn). In individuele gevallen kan hiervan afgeweken worden.

Profylaxe / pre-emptief

Eerdere studies met profylactisch foscarnet of ganciclovir verlaagde incidentie van HHV-6 encefalitis niet. Derhalve wordt profylactisch foscarnet of ganciclovir niet geadviseerd.

Behandeling

HHV-6 encefalitis: intraveneus (val)ganciclovir 2 dd 5 mg/kg. Bij resistentie foscarnet 2 dd 90 mg/kg. In sommige situaties kan combinatietherapie overwogen worden. Bij verminderde nierfunctie dient zowel (val)ganciclovir als foscarnet aangepast te worden.

Tevens moet overwogen worden of immuunsuppressie gereduceerd kan worden.

Duur: minimaal 3 weken. 

Literatuur

  1. Ward et al. Haematologica 2019 Guidelines from the 2017 European Conference on Infections in Leukaemia for management of HHV-6 infection in patients with hematologic malignancies and after hematopoietic stem cell transplantation – PMC (nih.gov)
  2. Hundley et al. Open forum Infectious Diseases 2022. Current Role of Prospective Monitoring and Preemptive and Prophylactic Therapy for Human Herpesvirus 6 After Allogeneic Stem Cell Transplantation | Open Forum Infectious Diseases | Oxford Academic (oup.com)