Stamcelmobilisatie

Versie:
2
Publicatiedatum:
08-07-2024
Auteur(s):
Bart Biemond, Mariëlle Wondergem, Marjolein Donker, Erfan Nur, Man Wai Tang

Hemaferese-2502

Overzicht mobilisatieschema’s 

Hieronder wordt met G-CSF (filgrastim) neupogen bedoeld, dus GEEN accofil)

AML

AML na 2e kuur (afhankelijk van risicostratificatie)

 • Klinische opname, kuur start op dag 1 
 • G-CSF start  vanaf granulocyten > 0,5 x 109/l (filgrastim 2 x daags 5 µg/kg
 • CD34 bepalen 1 a 2 dagen na start GCSF, [leuko’s minimaal > 1.0, planning afhankelijk van kliniek en mogelijkheden op LF kamer]  
 • Afhankelijk van uitslag LF 
 • Target CD34+ cellen: 2 x 106/kg

 

Mobilisatie met G-CSF zonder voorafgaande kuur 

 • G-CSF start op vrijdag om 9.00 uur (dag 1) (filgrastim 2 x daags 12 µg/kg
 • Leukaferese vanaf maandag (dag 4),  voorafgaand CD34 bepaling 
 • Target CD34+ cellen: 2 x 106/kg 

Lymfomen

DHAP/DHAC/VIM

 • Klinische kuur start op dinsdag (dag 1) 
 • G-CSF start om 9.00 uur op donderdag (dag 10) (filgrastim 2 x daags 5 µg/kg
 • CD34 bepalen op maandag (dag 14), afhankelijk van uitslag LF 
 • Target CD34+ cellen: 2 x 106/kg 

 

DHAP/CHOP (bij mantelcellymfoom) 

 • Klinische kuur start op dinsdag (dag 1) 
 • G-CSF start om 9.00 uur op zondag (dag 6) (filgrastim 2 x daags 5 µg/kg
 • CD34 bepalen op maandag (dag 14), afhankelijk van uitslag LF
 • Target CD34+ cellen: 2 x 106/kg

 

DHAOX

 • Klinische kuur start op vrijdag (dag 1) 
 • G-CSF start om 17.00 uur op dinsdag (dag 5) (filgrastim 2 x daags 5 µg/kg
 • CD34 bepalen op maandag (dag 11), afhankelijk van uitslag LF 
 • Target CD34+ cellen: 2 x 106/kg

 

GDP/IGEV

 • Klinische kuur start op dinsdag (dag 1) 
 • G-CSF start om 17.00 uur op woensdag (dag 9) (filgrastim 2 x daags 5 µg/kg
 • CD34 bepalen op maandag (dag 14), afhankelijk van uitslag LF 
 • Target CD34+ cellen: 2 x 106/kg

 

CHOP/CHOEP/DA-EPOCH

 • Kuur start op woensdag (dag 1) 
 • G-CSF start om 17.00 uur op woensdag (dag 8) (filgrastim 2 x daags 5 µg/kg
 • CD34 bepalen op maandag (dag 13), afhankelijk van uitslag LF 
 • Target CD34+ cellen: 2 x 106/kg

 

Hoge dosis Ara-C (4 dagen) bij mantelcellymfoom

 • Klinisch opname (rituximab tenminste 24 uur voor 1e LF ) 
 • G-CSF start  vanaf granulocyten > 0,5 x 109/ (filgrastim 2 x daags 5 µg/kg
 • CD34 bepalen 1 a 2 dagen na start GCSF, 
 • [leuko’s minimaal > 1.0, planning afhankelijk van kliniek en mogelijkheden op LF kamer]  
 • Afhankelijk van uitslag LF 
 • Leukaferese na CD34 bepaling

NB. immunofenotypering op LF-materiaal: op LF opdrachtformulier vermelden en labaanvraag meegeven

 • Target CD34+ cellen: 2 x 106/kg

 

Hoge dosis Ara-C (2 dagen) bij CZS lymfoom

 • Klinische kuur start op woensdag (dag 1) 
 • G-CSF start om 17.00 uur op disndag (dag 7) (filgrastim 2 x daags 5 µg/kg
 • CD34 bepalen op maandag (dag 14), afhankelijk van uitslag LF 
 • Target CD34+ cellen: 2 x 106/kg

 

Brentuximab

 • Kuur start op donderdag (dag 1) 
 • G-CSF start om 17.00 uur op woensdag (dag 7) (filgrastim 2 x daags 5 µg/kg
 • CD34 bepalen op maandag (dag 11), afhankelijk van uitslag LF 
 • Target CD34+ cellen: 2 x 106/kg 

Multipel myeloom

Cyclofosfamide 2 gram bij MM (schema met mesna en hydratie profylaxe)

 • Cyclofosfamide start op vrijdag (dag 1) 
 • G-CSF start om 9.00 uur op maandag (dag 4) (filgrastim 2 x daags 5 µg/kg
 • CD34 bepalen op maandag (dag 11), afhankelijk van uitslag LF 
 • Target CD34+ cellen: 4,0 x 106/kg voor 2 Tx.  t/m 67 jaar  voor 2 Tx oogsten! 

Patiënten ongeacht leeftijd met een slecht risico MM en een indicatie  voor een tandemtransplantatie na 2/3 mnd  4,0 x 10^6/kg  voor 2 Tx. oogsten

 

CAD bij MM

 • Kuur start op donderdag (dag 1) 
 • G-CSF start om 17.00 uur op woensdag (dag 7) (filgrastim 2 x daags 5 µg/kg
 • CD34 bepalen op maandag (dag 11), afhankelijk van uitslag LF 
 • Target CD34+ cellen: 4,0 x 106/kg voor 2 Tx. t/m  67 jaar 

Patiënten ongeacht leeftijd met een slecht risico MM en een indicatie  voor een tandemtransplantatie na 2/3 mnd  4,0 x 10^6/kg  voor 2 Tx. oogsten

Overige indicaties

Donor voor allogene SCT 

 • G-CSF start op vrijdag of zaterdag om 17.00 uur, (filgrastim 2 x daags 5 µg/kg
 • Leukaferese op bv dinsdag of woensdag, zie transplantatieschema zonder voorafgaande CD34 bepaling 
 • Target CD34+ cellen: 4 x 106/kg

 

HOVON 104 bij Amyloïdose 

 • Na 3 of 4 (28 daagse) kuren bortezomib/dexa of dexa alleen start mobilisatie binnen 4-6 weken na start laatste kuur. 

Vertraging tot max 12 weken is geaccepteerd in protocol 

 • G-CSF start om 9.00 uur op donderdag (dag1) (filgrastim 2 x daags 5 µg/kg
 • CD34 bepalen op maandag (dag 5), afhankelijk van uitslag LF 
 • Target CD34+ cellen: 2,0 x 106/kg.  
 • Indien onvoldoende geoogst op de 1e LF dag, dan is plerixafor toegestaan of als 3e optie cyclofosfamide conform lokaal beleid. 

 

Cyclofosfamide 2 gram bij  Mutiple Sclerose RAM-STUDIE

 (schema met mesna en hydratie profylaxe) 

 • Cyclofosfamide start op vrijdag (dag 1) 
 • G-CSF start om 9.00 op dinsdag (dag 5) (filgrastim 2 x daags 5 µg/kg
 • CD34 bepalen op maandag (dag 11), afhankelijk van uitslag LF 
 • Target CD34+ cellen: 2 x 106/kg 

 

UPSIDE studie bij systemische sclerodermie 

 • Cyclofosfamide (conform MM) start op vrijdag (dag 1) 
 • G-CSF start op donderdag om 9.00 uur op (dag 7) (filgrastim 2 x daags 5 µg/kg
 • CD34 bepalen op maandag (=dag 11), afhankelijk van uitslag LF 
 • Target CD34+ cellen voor CD34 selectie: 6,0 x 106/kg 
 • Target CD34+ cellen na CD34 selectie: 2,0 x 106/kg 
 • Minimaal twee weken voor LF aan stamcellab vragen een CD34 selectiekit te bestellen  

 

Mobilisatie kuur ifosfamide, etoposide bij testisca

Voor start kuur overleg met hematoloog / LF arts

 • Klinische opname op VONI, 
 • Kuur start op donderdag (dag 1) 
 • G-CSF start om 17.00 uur op woensdag (dag 7)   (filgrastim 2 x daags 5 µg/kg
 • CD34 bepalen op maandag (dag 12), afhankelijk van uitslag LF 
 • Target CD34+ cellen voor CD34 selectie: 4,0 x 106/kg voor 2 Tx 

 

Mobilisatie kuur SUBITO studie bij mammaca 

 • Cyclofosfamide 1250 mg/m2 start op donderdag (dag 1) = AC kuur 
 • G-CSF start om 17.00 uur op woensdag (dag 7) (filgrastim 2 x daags 5 µg/kg
 • CD34 bepalen op maandag (dag 11), afhankelijk van uitslag LF 
 • Target CD34+ cellen: 4,0 x 106/kg voor 2 Tx.

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

Document geheel gereviseerd (o.b.v. harmonisatie AMC/VUmc)