Geriatrische screening

Versie:
1
Publicatiedatum:
27-03-2024
Auteur(s):
Man Wai Tang, Josephine Stoffels, Fleur Klinkenberg

Screening op kwetsbaarheid bij patiënten met een (mogelijke) indicatie voor een allogene stamceltransplantatie

 

Achtergrond

Oudere patiënten verschillen onderling sterker in hun somatische, cognitief/psychische en functionele gezondheid dan jongere patiënten. Het is belangrijk om als hoofdbehandelaar geïnformeerd te zijn over kwetsbare gezondheidspunten, zodat deze meegewogen kunnen worden bij de behandelbeslissing en ondersteund kunnen worden tijdens een behandeltraject (of dit nu in opzet curatief of palliatief van aard is). Via deze werkwijze wordt de geriatrische impact van een behandeltraject zowel nadrukkelijk meegewogen als verkleind (Derman, Blood Advances 2019; Diekman, J Ger Oncol 2023; Exterman, J Ger Oncol 2023).

 

Doel

Bij oudere patiënten met een mogelijk onderliggend kwetsbare gezondheid:

  1. De behandelbeslissing omtrent allogene stamceltransplantatie nemen op basis van een zo compleet mogelijk beeld van de (geriatrische) gezondheidsimpact van de behandeling.
  2. Tijdens een behandeltraject de patiënt en naasten zo goed mogelijk proactief ondersteunen met gerichte interventies (bv met hulp van diëtist, fysiotherapie, maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning, etc) op kwetsbare gezondheidspunten.

 

Wie

Patiënten van 60 jaar of ouder die in aanmerking komen voor een allogene stamceltransplantatie. Of bij patiënten bij wie aanwijzingen zijn voor een kwetsbaren onderliggende gezondheid (somatisch, cognitief/psychisch, functioneel en/of sociaal).

 

Wie doet wat?

Screening: Aanwijzingen voor kwetsbaarheid in de gezondheid kunnen worden geïnventariseerd met een kwetsbaarheid-screening.

Geriatrisch assessment: Na een positieve screening kan een hematologische behandelaar relatief eenvoudig een completer beeld krijgen van eventuele problemen in het somatische, cognitief/psychische, functionele en sociale domein a.d.h.v. enkele metingen tijdens een geriatrisch assessment.

-Comprehensive geriatrisch assessment: Bij patiënten met een kwetsbare gezondheid in meerdere domeinen kan de internist ouderengeneeskunde (bij voorkeur poliklinisch) in consult worden gevraagd voor een comprehensive geriatrisch assessment. Tijdens dit gezondheidsonderzoek wordt systematisch en diepgaander de gezondheid in kaart gebracht op de verschillende assen.

Overleg met internist ouderengeneeskunde/ geriater

Op de oneven weken op dinsdag van 16.00-16.30 uur (kamer 9D26 of teams)

 

Voor notitie in EPIC: gebruik smartphrase .alloscreening

Domein

Test

Afwijkend

Interventie bij afwijkingen

Algemeen

G8

≤14 punten (conditie kan mogelijk verbeterd worden)

-Geef adviezen t.a.v. optimalisatie voedingstoestand en/of verbeteren conditie.

-Overleg of verwijs naar diëtist of fysiotherapeut.

Cognitie

Mini-COG

 

 

<5 punten (aandacht voor cognitie)

-Geef schriftelijke informatie over behandeltraject

-Vorm oordeel over besluitvaardigheid, betrek eerste contactpersoon/ wettelijk vertegenwoordiger

-Verricht medicatiereview gericht op optimaliseren psychoactieve medicatie

– Overweeg verwijzing internist ouderengeneeskunde voor nadere duiding en diagnostiek?

 

Fysieke performance

Handknijpkracht

 

<25 kg voor vrouwen en <30 kg voor mannen (leeftijds/

geslachts-

gebonden)

-Geef informatie over lichamelijke activiteit / versterken conditie

-Overweeg inzet fysiotherapeut

Psychische performance

Geriatric depression scale (GDS-15)

 

≥ 6 punten duidt op mogelijke stemmingstoornis

-Vraag psychiatrische voorgeschiedenis uit

-Overweeg inzet POH GGZ

-Overweeg een overleg met of verwijzing naar internist ouderengeneeskunde voor nadere diagnostiek en behandeling

Sociale kaart

Caregiver strain index (CSI)

 

≥7 duidt op overbelasting

-Geef informatie over mogelijkheden voor ondersteuning van mantelzorger, zoals inzet POH Ouderen (in overleg met huisarts), MMW

-Overweeg nadere inventarisatie sociale kaart om met patiënt en mantelzorger opties voor bredere sociale ondersteuning te verkennen

Bijlagen / Meetinstrumenten

 

Zie ook meetinstrumenten in de zorg

 

Bij vragen contact met:

Josephine Stoffels, internist ouderengeneeskunde, tel. 64930, j.stoffels@amsterdamumc.nl  

Fleur Klinkenberg, physician assistant , tel. 36706, f.klinkenberg1@amsterdamumc.nl

Man Wai Tang, hematoloog, tel. 36695, m.w.tang@amsterdamumc.nl