Artikelen: Ziektebeelden

Acute myeloïde leukemie (AML)

Versie:
4
Publicatiedatum:
06-03-2023
Beheerders:
Dave de Leeuw, Caroline Rutten, Bart Biemond, Jarom Heijmans

(inter) nationale richtlijn In Amsterdam UMC wordt gewerkt volgens de HOVON AML richtlijn van de Hovon Acute Leukemie werkgroep i.s.m. de NVvH. Lokale richtlijn Mede gebaseerd op bovenstaande richtlijn zijn de volgende lokale afspraken gemaakt voor inzetten van Gemtuzumab-Ozogamicine (GO)

APL

Publicatiedatum:
26-02-2024

26-2-2024 Deze website is in onderhoud.  Informatie over APL volgt.

Beenmergfalen

Versie:
1
22-05-2024

Deze website is in onderhoud. Informatie over beenmergfalen volgt. 

Acute lymfatische leukemie

Versie:
2.1
Publicatiedatum:
22-02-2024

Deze website is in onderhoud.  Informatie over Acute lymfatische leukemie volgt.    22-2-2024 Update vanuit Landelijk Coördinatiecentrum geneesmiddelen over Vinblastine: De geleverde Vinblastine geeft vanaf 16 feb. voldoende voorraad.  Het besparende behandeladvise van Vinblastine komt te vervallen.  Zie: 090224-LCG-alert-vinblastine_vs2.pdf (nvza.nl)

Diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL)

Versie:
3
Publicatiedatum:
15-03-2024

Flowdiagram Studies en standaardbehandeling Wijzigingen t.o.v. vorige versie  16-2-2024: Deze website is in onderhoud. Informatie over DLBCL volgt. 15-3-2024: studie overzicht toegevoegd.

Folliculair lymfoom

Versie:
2
Publicatiedatum:
15-03-2024

Flowdiagram studies en standaardbehandeling     Wijzigingen t.o.v. vorige versie 16-2-2024: Deze website is in onderhoud.  Informatie over folliculair lymfoom volgt.  15-2-2024: flowdiagram studies en standaardbehandeling toegevoegd.

Chronische lymfatische leukemie

Versie:
2
Publicatiedatum:
30-11-2022
Beheerders:
Arnon Kater

(Inter) nationale richtlijn In Amsterdam UMC wordt gewerkt volgens de Richtlijn Chronische Lymfatische Leukemie / kleincellig lymfocytair lymfoom van de HOVON CLL werkgroep i.s.m. de NVvH. Lokale richtlijn N.v.t. Patiëntinformatie Patiëntenboekje Chronische Lymfatische Leukemie van Hematon  Chronische Lymfatische Leukemie pagina

Waldenström’s macroglobulinemie

Versie:
1
Publicatiedatum:
06-03-2023
Beheerders:
Marie José Kersten, Josephine Vos

(inter) nationale richtlijn In Amsterdam UMC wordt gewerkt volgens de richtlijn Waldentröms Macroglobulinemie van de HOVON lymfoom werkgroep i.s.m. NvvH en Hematon. Lokale richtlijn n.v.t. Patiëntinformatie zie informatie op de website van Hematon: Waldentröm Praktische lokale afspraken Risicoscores zijn te berekenen

Primaire centraal zenuwstel lymfoom (PCNSL)

Versie:
2
Publicatiedatum:
16-02-2024

Wijzigingen t.o.v. vorige versie 16-2-2024 Deze website is in onderhoud. Informatie over NHL primair centraal zenuwstelsel lymfoom volgt

Amyloïdose

22-05-2024

Deze website is in onderhoud. Informatie over Amyloïdose volgt. 

Hodgkin lymfoom

Versie:
2.1
Publicatiedatum:
22-02-2024

Deze website is in onderhoud.  Informatie over Hodgkin lymfoom volgt.    22-2-2024 Update vanuit Landelijk Coördinatiecentrum geneesmiddelen over Vinblastine: De geleverde Vinblastine geeft vanaf 16 feb. voldoende voorraad.  Het besparende behandeladvise van Vinblastine komt te vervallen.  Wijziging t.o.v. eerdere versie

Multipel myeloom

Versie:
2
Publicatiedatum:
16-02-2024

16-2-2024 Deze website is in onderhoud. Informatie over Multipel myeloom volgt.

MGUS

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
23-02-2015
Beheerders:
Niels van de Donk, Henk Lokhorst, Sonja Zweegman

Inleiding Monoclonale Gammopathie of Undetermined Significance (MGUS) wordt momenteel ingedeeld in non-IgM MGUS, IgM MGUS en light chain MGUS. Er wordt aangenomen dat iedere patiënt met een multipel myeloom (MM), voorafgaand aan de ziekte, een non-IgM MGUS of light chain

Multipel myeloom; smoldering

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
23-02-2015
Beheerders:
Niels van de Donk, Henk Lokhorst, Sonja Zweegman

Inleiding Smoldering multipel myeloom (SMM) is een asymptomatische plasmacel proliferatie met, vooral in de eerste 5 jaar na diagnose, een hogere kans op progressie naar symptomatisch myeloom in vergelijking met MGUS. Idiopathische Bence Jones proteïnurie, ook wel light-chain smoldering myeloom

Myelodysplastisch syndroom (MDS)

22-05-2024

Deze website is in onderhoud. Informatie over MDS volgt. 

Chronische myeloide leukemie

Versie:
2
Publicatiedatum:
16-02-2024

16-2-2024: Deze website is in onderhoud. Informatie over CML volgt.

Essentiële trombocytose

Versie:
2
Publicatiedatum:
16-02-2024

16-2-2024 Deze website is in onderhoud.  Informatie volgt. 

Polycythemia vera (PV)

Versie:
2
Publicatiedatum:
16-02-2024

16-2-2024 Deze website is in onderhoud.  Informatie over Polycythemia vera volgt. 

Primaire myelofibrose (PMF)

Versie:
2
Publicatiedatum:
16-02-2024

16-2-2024 Deze website is in onderhoud. Informatie over primaire myelofibrose volgt.