Acute myeloïde leukemie (AML)

Versie:
4
Publicatiedatum:
06-03-2023
Auteur(s):
Dave de Leeuw, Caroline Rutten, Bart Biemond, Jarom Heijmans

(inter) nationale richtlijn

In Amsterdam UMC wordt gewerkt volgens de HOVON AML richtlijn van de Hovon Acute Leukemie werkgroep i.s.m. de NVvH.

Lokale richtlijn

Mede gebaseerd op bovenstaande richtlijn zijn de volgende lokale afspraken gemaakt voor inzetten van Gemtuzumab-Ozogamicine (GO) bij patienten met Core Binding Factor AML (CBF-AML).

  • Er is een indicatie voor GO bij patiënten met een CD33+ CBF-AML (inv(16) en t(9;21)
  • GO wordt bij deze patienten in de eerste remissie inductie cyclus op dag 1, 4, 7 bijgegeven (3mg/m2 maximaal 5mg).
  • Gezien de relatie tussen gemtuzumab en venoocclusieve ziekte van de lever en gezien er geen ervaring is met de combinatie GO en autologe stamceltransplantatie als consolidatie worden patiente geconsolideerd met intermediate dose cytarabine of een derde kuur met mitoxantrone/etoposide.
  • Ook bij concomitante FLT3 mutaties is er een voorkeur voor GO boven midostaurine. Er wordt geen combinatie gegeven wegens gebrek aan ervaring hiermee wereldwijd.
  • Gezien bovenstaande is er een extra argument om bij nieuwe leukemie zo snel mogelijk uitslagen van cytogenetica te krijgen en zo mogelijk te wachten met start remissie inductie tot bekend worden van deze uitslagen.
  • Aangezien geven van GO veelal een exclusie voor studies zal zijn, en gezien het vrij grote voordeel in curatie/relapse bij geven van GO is er een voorkeur patienten buiten studieverband met GO te behandelen boven inclusie in studie.

 

Patiënteninformatie

Praktische lokale afspraken

Bij nieuwe leukemie, overleg met afdeling cytogenetica voor snelle analyse van het karyogram (dit kan in geselecteerde gevallen binnen een week).

 

 

Bijzonderheden

 

Amsterdam UMC is een erkend expertise centrum voor AML

 

Behandeling/studies/biobank

Domeinverantwoordelijke Amsterdam UMC

Dave de Leeuw, Caroline Rutten, Bart Biemond, Jarom Heijmans

 

Wijzigingen t.o.v. vorige versie.

 

Omgezet naar nieuw format