Artikelen: Transfusiebeleid

Algemene introductie / disclaimer

Versie:
1
Publicatiedatum:
01-12-2014
Beheerders:
Yvon Dobbe, Nel Som, Saskia Bolink, Irma Leegwater-Piet, Otto Visser

De inhoud van de transfusieklapper is beoordeeld en goedgekeurd door de transfusiecommissie VUmc in de vergadering van [datum]. De inhoud is grotendeels gebaseerd op de landelijke richtlijn CBO [Centraal Begeleidings Orgaan] bloedtransfusie. In sommige situaties zijn er lokale aanpassingen aan

Aanvragen van bloedproducten en overige procedures

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
01-12-2014
Beheerders:
Yvon Dobbe, Nel Som, Saskia Bolink, Irma Leegwater-Piet, Otto Visser

  Aanvragen bloedproducten Aanvragen van erytrocytenconcentraten Op aanvraagformulier De benodigde erytrocytenconcentraten kunnen aangevraagd op het Aanvraagformulier bloedtransfusiedienst. Bij aanvraag van erytrocytenconcentraten dient naast de volledige patiëntengegevens alles ingevuld te worden wat onder het kopje “aanvragen bloedproducten” gevraagd wordt. Indien alleen

Indicaties per product

Versie:
1.1 (wijziging indicatie bestraalde bloedproducten per februari 2022)
Publicatiedatum:
01-12-2014
Beheerders:
Yvon Dobbe, Nel Som, Saskia Bolink, Irma Leegwater-Piet, Otto Visser

Ertrocytenconcentraat Direct naar aanvragen van erytrocytenconcentraat Voor Indicaties zie ook CBO richtlijn bloedtransfusiedienst hoofdstuk 4.: Chronische anemie en hoofdstuk 5.: Acute anemie door bloedverlies Transfusietriggers volgens de 4-5-6 flexinorm Hb< 4,0 mmol/L Acuut bloedverlies bij gezonde personen (ASA I) <60

Producten

Versie:
1
Publicatiedatum:
01-12-2014
Beheerders:
Yvon Dobbe, Nel Som, Saskia Bolink, Irma Leegwater-Piet, Otto Visser

Erytrocytenconcentraat   Per donorunit gemiddeld 260 ml bloed met Ht van ± 58%. Hiervan is circa 100 ml SAGM (bewaarvloeistof). Dit standaardproduct voor erytrocytentransfusie bevat minimaal 40 g totaal hemoglobine, minder dan 5×106 leukocyten per eenheid en in 90% van

Toediening bloedproducten

Versie:
1
Publicatiedatum:
01-12-2014
Beheerders:
Yvon Dobbe, Nel Som, Saskia Bolink, Irma Leegwater-Piet, Otto Visser

Voor het toedienen van bloedproducten zie ook de volgende documenten: Erytrocytenconcentraat; toedienen van – bloedtransfusie VUmc Trombocyten; toedienen van – bloedtransfusie VUmc Plasma (Omniplasma/FFP); toedienen van, bloedtransfusie VUmc Bloedproducten; aanvraag, transport, opslag, controle en registratie Verplichte controles en registratie voor

Transfusiereacties

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
01-12-2014
Beheerders:
Yvon Dobbe, Nel Som, Saskia Bolink, Irma Leegwater-Piet, Otto Visser

  Transfusiereacties kunnen gedurende de hele transfusie optreden. Symptomen kunnen zich tijdens aansluiten openbaren of binnen 6 uur na transfusie. Mogelijke symptomen: Milde reactie: Misselijkheid Huiduitslag Jeuk Temperatuurstijging < 2 °C Ernstige reactie: Temperatuurstijging > 2 °C Koude rillingen Onrust

Pediatrische transfusies

Versie:
1
Publicatiedatum:
01-12-2014
Beheerders:
Yvon Dobbe, Nel Som, Saskia Bolink, Irma Leegwater-Piet, Otto Visser

Transfusie bij neonaten Transfusie bij kinderen

Verklarende woordenlijst

Versie:
1
Publicatiedatum:
01-12-2014
Beheerders:
Yvon Dobbe, Nel Som, Saskia Bolink, Irma Leegwater-Piet, Otto Visser

AIHA Auto-immuun hemolytische anemie aPTT Geactiveerde partiële tromboplastinetijd ASA American Society of Anesthesiologists B19-veilige Parvoveilige Bloedlijn Buizenpost gevalideerd voor transport van bloedproducten CBO Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CTL cytotoxische T-lymphocyten CVC centraal veneuze katheter DIS diffuse intravasale stolling DLI Donorlymfocyten

Bijlagen

Versie:
1
Publicatiedatum:
01-12-2014
Beheerders:
Yvon Dobbe, Nel Som, Saskia Bolink, Irma Leegwater-Piet, Otto Visser

Bijlage 1: Aanvraagformulier Bloedtransfusiedienst Bijlage 2 Formulier registratie bloedproducten Bijlage 3: Transfusiereactie, meldings en uitslagformulier