Fertiliteit man

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
12-09-2017
Auteur(s):
Ellen Meijer

Semenpreservatie

Bij mannelijke patiënten met kinderwens kan semen worden gecryopreserveerd. Hiervoor kan contact opgenomen worden met het fertiliteitslaboratorium van het VUmc, telefoon: 020 – 4444870 (08:00 – 16:30 uur). De patiënt moet komen voor start van chemotherapie (prednison is toegestaan). Denk aan serologie voor hepatitis B, C, HIV en Lues. De patiënt komt standaard 2 maal, met als mogelijk 2 – 3 dagen ertussen, waarbij de kwaliteit van het semen direct wordt beoordeeld. Het formulier “overeenkomst tot opslag van sperma” dient in tweevoud te worden ondertekend door patiënt, behandelend arts en hoofd van het fertiliteitslaboratorium.