Artikelen: Infectieziekten en supportive care

CAD – ODAP sutimlimab

Versie:
1
Publicatiedatum:
01-02-2024
Beheerders:
Josephine Vos

Met ingang van 1 augustus 2023 wordt de complementremmer sutimlimab vergoed vanuit de basisverzekering binnen het Orphan Drugs Access Protocol (ODAP) voor de behandeling van volwassen patiënten met primaire auto-immuun hemolytische anemie met koude antistoffen ofwel koude agglutinatie ziekte (cold

Pijnbeleid afdeling hematologie

Versie:
2
Publicatiedatum:
21-11-2023
Beheerders:
Jarom Heijmans (hematologie) en Soe Meinsma (VS Acute PijnService) en Monique Steegers (anesthesioloog, voorzitter pijncommissie)

Pijnprotocol afdeling hematologie  Doel: handvat voor adequate, laagdrempelige pijnstilling voor veelvoorkomende patiëntenpopulatie en indicaties (95% van opnames). Met onderstaande protocol wordt  specifiek rekening gehouden met populatie patiënten op afdeling hematologie die met intensieve chemotherapie behandeld worden en met de klachten

PICC lijn / centraal veneuze catheters (CVC)

Versie:
2
Publicatiedatum:
12-09-2022
Beheerders:
Linda Cornelissen

Documentatie Patiënten met een hematologische ziekte worden met grotere regelmaat regionaal behandeld, waarbij een PICC-lijn of centraal veneuze catheter gebruikt wordt en voor langere tijd in situ blijft. De verzorging van, en omgang met deze infuuslijnen wordt door verpleegkundigen uitgevoerd.

Fertiliteit man

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
12-09-2017
Beheerders:
Ellen Meijer

Semenpreservatie Bij mannelijke patiënten met kinderwens kan semen worden gecryopreserveerd. Hiervoor kan contact opgenomen worden met het fertiliteitslaboratorium van het VUmc, telefoon: 020 – 4444870 (08:00 – 16:30 uur). De patiënt moet komen voor start van chemotherapie (prednison is toegestaan).

Fertiliteit vrouw

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
12-09-2017
Beheerders:
Mariëlle Wondergem

Preservatie van ovariële functie In het algemeen is het geschat risico op infertiliteit (getallen bij vrouwelijke patiënten, sterk beïnvloed door de leeftijd; boven de 30 jaar neemt de kans sterk toe): Zeer hoog (> 80%): myeloablatieve autologe of allogene transplantatie

Infectiepreventie

Versie:
3
Publicatiedatum:
12-07-2022
Beheerders:
Geerte van Sluis, Jarom Heijmans, Ellen Meijer, Erfan Nur

  Algemene infectiepreventie bij neutropenie PDD volgens lokaal gebruik conform de conditioneringsschema’s.   Let op: alleen van toepassing bij een conditionering die gepaard gaat met langdurige neutropenie (> 7 dagen). Inventarisatiekweken worden als eerste afgenomen 48 uur na start van

Tumorlysis syndroom, preventie en behandeling

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
12-09-2017
Beheerders:
Ellen Meijer

Indicaties Ter preventie van uraatnefropathie en jicht door tumorlysis wordt onder de volgende omstandigheden allopurinol (A) of rasburicase (R) (4 uur voor start chemotherapie) voorgeschreven: Indicatie A R Start Stop Remissie inductie (RI) kuur AML X   Bij opname (minimaal

Plasmaferese bij TTP

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
31-03-2023
Beheerders:
Kaz Groen, Sonja Zweegman

Plasmaferese bij TTP – praktische zaken Zie ook richtlijn NVVH Trombotische microangiopathie – MEDonline publisher (hematologienederland.nl)   Diagnose verdacht, ADAMTS13 niet afwachten, maar onderstaande stappen doorlopen (bel dd klinisch chemicus voor spoedbepaling).   Haal caplacizumab uit de noodkast, schrijf voor

Poliklinische follow – up

Versie:
1
Publicatiedatum:
20-01-2023
Beheerders:
Jarom Heijmans

  Onderverdeling Voorkeur FU handvaten voor follow-up van patiënten     aanvulling       j. 1 j.2 j.3 j.4 j.5 >5j >10j. Cp:Tc   MGUS Laag risico Alg.ZH 2 1 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* ≤ 1:1 Geen follow

Follow up programma na behandeling HL / NHL

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
12-09-2017
Beheerders:
Josée Zijlstra, Ellen Meijer

Follow up programma na behandeling HL / NHL Vroege follow up (eerste jaar na behandeling) Hematologie en chemie Hb, Leuko, Trombo bij elk polibezoek; Neutrofielen alleen bij leukopenie; LDH alleen indien tumormarker. (Let op: alleen Hb, Leuko, Trombo cito; rest

Preventie en behandeling van infectieziekten

Versie:
3.0
Publicatiedatum:
06-03-2024
Beheerders:
Jarom Heijmans, Marjolein Donker

Preventie Standaard bacteriële en gist profylaxe bij hoog risico granulopenie https://amsterdamumc.adult.swabid.nl/nl/node/496637   https://amsterdamumc.adult.swabid.nl/nl/node/496675 Streptococcenprofylaxe bij ernstige mucositis https://amsterdamumc.adult.swabid.nl/nl/node/496657 GVHD Bij niet-intestinale Graft versus Host ziekte, waarvoor behandeling met prednison nodig is (zie hiervoor ook de richtlijn GVHD; GvHD acuut, GvHD

COVID gerelateerde hypoxemie

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
12-01-2021
Beheerders:
Jarom Heijmans, Nick de Jonge, Inger Nijhof

Convalescent plasma bij COVID gerelateerde hypoxemie   Overweeg convalescent plasma in compassionate use programma bij patiënten die voor COVID gerelateerde hypoxemie adjunctieve beademing (HFNO of intubatie) behoeven en die door hematologische aandoening of behandeling daarvan een hypogammaglobulinaemie (< 4 g/L)

Screening en behandeling chronische hepatitis B virusinfectie

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
20-06-2017
Beheerders:
D. Ramsoekh, C.N.J. van Nieuwkerk, M.J. Wondergem

VUmc protocol screening en behandeling bij chronische / doorgemaakte hepatitis B virusinfectie bij patiënten met chronisch gebruik van immuunsuppressiva, hematologische aandoeningen en stamceldonoren Een opvlamming of reactivatie van een hepatitis B virus (HBV) infectie is een potentieel ernstige complicatie bij

Hemostase hinderende medicatie

Versie:
1
Publicatiedatum:
08-07-2015
Beheerders:
Mariëlle Wondergem, Clara Klerk

Voor overbruggen van ingrepen wordt verwezen naar de VUmc richtlijn medisch beleid rondom invasieve ingrepen . Trombocyten aggregatie remmers Het voorkomen van perioperatieve bloedingcomplicaties ten gevolge van acetylsalicylzuur en/of clopidogrel wordt wisselend gerapporteerd en is sterk afhankelijk van de ingreep. Dipyridamol

Plasmaferese bij hyperviscositeit

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
01-03-2024
Beheerders:
Marijn Gillissen, Marise Heerma van Voss

Spoedprocedure plasmawisseling bij IgM gerelateerde hyperviscositeit Bij therapeutische plasmawisseling (therapeutic plasma exchange; TPE) is het in de regel voldoende om met 1 – 3 (dagelijkse) procedures op geleide van de viscositeit en de klinische symptomen 1 – 1,5 x het

Bijlage A: criteria invasieve schimmelinfectie

21-04-2024

Algemene criteria voorwaarschijnlijke invasieve schimmelinfectie (De Paauw, Clin Inf Dis 2008; 46: 1813-21)  Factoren bij de gastheer: Recente geschiedenis van neutropenie (< 0.5×109/l gedurende minstens 10 dagen) in tijd samenhangend met het begin van de ziekte. Ontvanger van een allogene