Tumorlysis syndroom, preventie en behandeling

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
12-09-2017
Auteur(s):
Ellen Meijer

Indicaties

Ter preventie van uraatnefropathie en jicht door tumorlysis wordt onder de volgende omstandigheden allopurinol (A) of rasburicase (R) (4 uur voor start chemotherapie) voorgeschreven:

Indicatie A R Start Stop
Remissie inductie (RI) kuur AML X   Bij opname (minimaal 24 uur voor start chemotherapie) WBC < 1 x 109/l, of 24 uur na laatste chemotherapie
Consolidatie kuur AML/ALL/NHL(dus in CR)     Nee Nee
Stamceltransplantatie met nog grote tumor load X   Bij opname Dag 0 van SCT
Chemotherapie bij maligne lymfomen met grote tumor load X   Dag 1 van kuur of enkele dagen eerder Dag 5 van kuur
Radiotherapie bij grote tumor load X   Dag 1 van bestraling Dag 5 van bestraling
Hematologische maligniteit met spontane tumorlysis: hoog urinezuur ( > 0.45 mmol/l) en/of verhoogd kreatinine en/of verhoogd fosfaat   X Bij opname Rasburicase toediening te herhalen op geleide van urinezuur en eventueel opgetreden tumorlysis syndroom
Burkitt lymfoom, RI kuur   X 30 minuten voor start kuur  
B- en T-lymfoblastair lymfoom, RI kuur   X 30 minuten voor start kuur  
B- en T-ALL, RI kuur: op indicatie (bij hoog urinezuur of al aanwezig tumorlysis syndroom)   X 30 minuten voor start kuur  

Dosering en aanpassingen van allopurinol

Kreatinine klaring Dosering allopurinol
≥ 50 ml/min. 300 mg/dag
≥ 20 – 50 ml/min 200 mg/dag
< 20 ml/min 100 mg/3 dagen
Inname na de maaltijd; dit voorkomt maagdarmstoornissen

Algemene maatregelen

Altijd onderstaande maatregelen combineren met tumorlysis syndroom (TLS) profylaxe:

  • 2 dd laboratorium onderzoek (TL lab); kreatinine, kalium, calcium, fosfaat, urinezuur, bicarbonaat, LDH.
  • Hyperhydratie met > 2L / dag diurese.

Rasburicase

  • Rasburicase éénmalig 3 mg intraveneus 30 min voor start chemotherapie of voor start prednisolon, zonodig herhalen als urinezuur stijgt of nierfunctie verslechtert.
  • Urine niet alkaliniseren, dus geen natriumcarbonaat.
  • Allopurinol en rasburicase niet combineren.
  • G6PD deficiëntie: contra-indicatie voor rasburicase in verband met ontwikkelen methemoglobinemie.

Behandeling tumorlysis syndroom

  • Overleg laagdrempelig met nefrologen over de behandeling van een ernstige hypocalciëmie (calcium < 1.8 mmol/l), ernstige hyperfosfatemie (fosfaat > 2 mmol/l), ernstige hyperkaliëmie (kalium > 5.5 mmol/l) of bij nierinsufficiëntie. Deze grenzen zijn niet absoluut. Overleg eerder bij een symptomatische patiënt of bij twijfel.
  • Hyperfosfatemie: fosfaatbinders (CalciChew 2 – 3 dd 1000 mg per os); er is een contra-indicatie voor fosfaatklysma’s.
  • Hypocalciëmie: calcium oraal (CalciChew 2 – 3 dd 1000 mg per os).
  • Hyperkaliëmie: Insulineglucosecombinatie: 10 – 20 EH insuline in 50 ml 50% glucose (of 125 ml 20% glucose) intraveneus in 30 min (verwachte daling: 1 mmol/l in 1 uur, effect: 10 – 20 min, duur: 4 – 6 uur, bij nierinsufficiëntie ≤ 10 EH insuline).

        Ionenwisselaars: natriumpolystyreensulfonaat (Resonium A) per os 15 – 30 g of 30 g rectaal

        als  klysma, effect pas na 2 – 4 uur, zo nodig elke 4 – 6 uur herhalen.