Artikelen: Allogene stamceltransplantatie

Geriatrische screening

Versie:
1
Publicatiedatum:
27-03-2024
Beheerders:
Man Wai Tang, Josephine Stoffels, Fleur Klinkenberg

Screening op kwetsbaarheid bij patiënten met een (mogelijke) indicatie voor een allogene stamceltransplantatie   Achtergrond Oudere patiënten verschillen onderling sterker in hun somatische, cognitief/psychische en functionele gezondheid dan jongere patiënten. Het is belangrijk om als hoofdbehandelaar geïnformeerd te zijn over

HHV-6 monitoring, profylaxe en behandeling

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
18-07-2023
Beheerders:
Man Wai Tang, Matthijs Welkers

Humaan herpes virus-6 (HHV-6) Na een allogene stamceltransplantatie, en dan met name haplo of cord blood, of andere T-cel depleterende behandeling als CAR-T cel therapie, kan reactivatie optreden van HHV-6. Echter dit verloopt doorgaans asymptomatisch en deze viremie zal zonder

Paxlovid interacties

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
04-04-2023
Beheerders:
Marjolein Donker, René Boosman, Imke Bartelink

Advies mbt immunosuppressie bij gebruik Paxlovid   Ciclosporine: Verlaag dosering ciclosporine naar 20% ten tijde van gelijktijdige toediening met paxlovid; Bepaal op de dag na paxlovid de spiegel en hervat de therapie hierop + intensiveer spiegelbepaling (elke 2-3 dagen). Sirolimus:

Bronchiolitis Obliterans Syndroom Protocol

Versie:
2.1
Publicatiedatum:
18-07-2023
Beheerders:
Ellen Meijer, Marieke Schoordijk, Suzan Nijman

Pre-SCT evaluatie Anamnese en lichamelijk onderzoek X thorax Longfunctie         Bij afwijkingen: verwijzing naar longarts voor aanvullend onderzoek. Op indicatie uitgebreider longfunctieonderzoek, HRCT dan wel ander aanvullend onderzoek. Post-transplantatie Gebruik piekflowmeter voor wekelijkse zelfevaluatie; bij daling in de piekflow (>

Chimerisme – onderzoek en graft failure

Versie:
2
Publicatiedatum:
09-03-2022
Beheerders:
Erfan Nur, Mette Hazenberg, Ellen Meijer

Na een allogene stamceltransplantatie is een ontvanger “compleet donor chimeer” als alle hematopoietische cellen afkomstig zijn van de donor. De niet-hematopoietische cellen zijn nog steeds afkomstig van de ontvanger. Als er hematopoietische cellen van beide, donor en ontvanger, kunnen worden

CMV-reactivatie; monitoring, profylaxe en behandeling

Versie:
3.0
Publicatiedatum:
28-02-2020
Beheerders:
Ellen Meijer, Caroline Rutten

CMV-monitoring (d.m.v. PCR op CMV-DNA) Bij seronegatieve patiënt en donor Monitoren niet noodzakelijk, tenzij klinische verdenking op CMV infectie. Bij seropositieve patiënt en/of donor Eénmaal per week tot dag +100. Daarna bij ieder polibezoek tot immuunsuppressiva zijn afgebouwd. Na ATG, post-transplantatie

Conditioneringsschema’s Allogeen SCT

Versie:
4.0
Publicatiedatum:
15-10-2021
Beheerders:
Ellen Meijer

Algemeen Stamceltransplantatie vindt in de regel plaats op de dag ná het afronden van de conditionering. Bij beperkte houdbaarheid van het product zal eventueel een aangepast schema gemaakt worden.  AML / MDS Bij AML / MDS wordt bij elke patiënt

Donor Lymfocyten Infusie (DLI)

Versie:
3.0
Publicatiedatum:
26-08-2021
Beheerders:
Ellen Meijer, Erfan Nur

Donor Lymfocyten Infusie (DLI) Het primaire doel van een allogene stamcel transplantatie is immunologische consolidatie. De basis van deze benadering is alloreactiviteit in het kader van genetische verschillen tussen donor en ontvanger. Alhoewel bij de keuze van een geschikte donor

Donor selectie

Versie:
4.0
Publicatiedatum:
23-11-2022
Beheerders:
Ellen Meijer, Erfan Nur

Prioritering van non-HLA variabelen bij de selectie van donoren Donor specific antibodies Voor matched unrelated donor (MUD) transplantaties en cordblood transplantaties is reeds aangetoond dat donor specific antibodies (DSA) een rol spelen in de pathofysiologie van graft failure(1). Een tweetal

EBV-reactivatie; monitoring, profylaxe en behandeling

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
06-06-2017
Beheerders:
Ellen Meijer, Sacha Zeerleder, Juleon Coenen

  Van een EBV-reactivatie is sprake als d.m.v. PCR virus DNA in het bloed wordt aangetoond. Door het geven van pre-emptieve therapie kan de ontwikkeling tot PTLD meestal worden voorkomen.   Van PTLD is sprake als er, naast de aanwezigheid

GvHD acuut

Versie:
3.0
Publicatiedatum:
19-10-2022
Beheerders:
Ellen Meijer, Mette Hazenberg

Definities NIH criteria (Filipovich BBMT 2005):    Optreden na SCT / DLI  Kenmerken van aGvHD  Diagnostische / karakteristieke (distinctive) kenmerken van cGvHD     Acuut  Klassiek < 100 dagen Ja Nee  Persisterend, recidiverend, late-onset > 100 dagen Ja Nee Chronisch  Klassiek geen

GvHD chronisch

Versie:
4.0
Publicatiedatum:
16-06-2017
Beheerders:
Ellen Meijer, Sacha Zeerleder, Juleon Coenen

Diagnostiek en classificatie van chronische GvHD Diagnose cGvHD volgens GvHD bijlagen (tabel 1 en 2) Aanwezigheid van 1 diagnostische bevinding of Aanwezigheid van 1 karakteristieke (distinctive) bevinding bevestigd door histologisch, radiologisch of ander (bijv. Schirmer test) onderzoek met uitsluiting van andere

GvHD – richtlijn orale GvHD

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
19-05-2022
Beheerders:
J. E. Raber - Durlacher, M.C.E. Schoordijk

Chronische graft-versus-host ziekte van de mond (orale GvHD)   Richtlijn Orale GvHD    

GvHD bijlagen

Versie:
2.0
Publicatiedatum:
22-03-2024
Beheerders:
Ellen Meijer, Sacha Zeerleder

1. Symptomatologie en scoren van cGvHD Tabel 1. Signs and symptoms of cGvHD AP indicates alkaline phosphatase; ALT, alanine aminotransferase; AIHA, autoimmune hemolytic anemia, ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura. 1  In all cases, infection, drug effect, malignancy, or other causes must

GvHD profylaxe

Versie:
6
Publicatiedatum:
29-03-2024
Beheerders:
Erfan Nur

Immuunsuppressiva     Streefspiegel Ciclosporine  NMA / RIC: 1 x oplaaddosis 7 mg/kg per os dag -3, daarna 2 dd 3,5 mg/kg per os Dalspiegel: 200 – 300 ng/ml    MA: 3 mg/kg intraveneus continu of 2 dd 1,5 mg/kg intraveneus 

Handige Links

22-05-2024

https://bethematchclinical.org/   https://bethematchclinical.org/post-transplant-care/   http://www.fredhutch.org/en/treatment/long-term-follow-up/information-for-physicians.html   http://www.hovon.nl/werkgroepen/studiewerkgroepen/stamceltransplantatie.html   https://portal.cibmtr.org/SurvCalc/default.aspx   https://www.cibmtr.org/ReferenceCenter/Statistical/Tools/Pages/DRI.aspx    

HLA-typering

Versie:
2.1
Publicatiedatum:
29-08-2022
Beheerders:
Ellen Meijer, Erfan Nur

  Stappenplan HLA typering Stap 1: – Eerste typering patiënt en siblings (Sanquin formulier 6 of CLAUS). – Patiënt: hoge resolutie HLA klasse I en klasse II typering (A, B, C, DRB1, DQB1 en DPB1).   – Siblings: lage resolutietypering

Indicaties allogene stamceltransplantatie

Versie:
5.0
Publicatiedatum:
06-12-2022
Beheerders:
Ellen Meijer, Erfan Nur

Zie hiervoor de link naar het document van de HOVON SCT werkgroep: indicaties allogene stamceltransplantaties   Referenties – Bijbehorende documenten –

Infusie richtlijn stamceltransplantaat bij AB0 incompatibiliteit

Versie:
2
Publicatiedatum:
16-01-2023
Beheerders:
Erfan Nur, Ellen Meijer

    In geval van major ABO incompatibiliteit moet bij elke patiënt voorafgaand aan de transplantatie een (anti-A/anti-B) titer bepaald worden. Bij minor ABO incompatibiliteit dient bij de donor anti-A en/of anti-B titer bepaald te worden. Indien deze  < 1:256

Nazorg na allogene SCT

Versie:
1.5
Publicatiedatum:
26-08-2021
Beheerders:
Juleon Coenen, Erfan Nur, Ellen Meijer

Nazorg na allogene SCT, het 1ste jaar Hematologie en chemie Hb, leukocyten, trombocyten, neutrofielen, kreatinine, bilirubine, ALAT, LDH. Bij MA conditionering week 1 t/m 3 op ma / wo / vrij; daarna bij elk polibezoek. Bij NMA / RIC conditionering

Revaccinatie programma

Versie:
9.0
Publicatiedatum:
22-05-2023
Beheerders:
Ellen Meijer, Bram Goorhuis, Mette Hazenberg, Marieke Schoordijk

Revaccinatie programma allogeen1 Aantal maanden / jaar na SCT 4-6 5-7 6-8 12-14 13-15 14-16 16-18 2 jaar 5 jaar Vacccinaties Prevenar-13® (13-valent geconjugeerd pneumokokkenvaccin) X X X X           Pneumovax-23® (23-valent pneumokokken polysaccharidenvaccin)    

Risicoclassificatie

Versie:
3.0
Publicatiedatum:
12-01-2021
Beheerders:
Ellen Meijer

1. DRI (= Disease risk index) Risicoclassificaties per ziekte worden bepaald aan de hand van de DRI tool. 2. HCT-CI (=Hematopoietic stemcell transplantation-comorbidity index) Seattle HCT-Comorbidity Index: AlloSCT non-relapse mortality risk score Comorbidity Definitions of comorbidities included in the new

RSV infecties na stamceltransplantatie

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
06-12-2022
Beheerders:
Ellen Meijer, Erfan Nur

RSV infecties na stamceltransplantatie

Stamcelmobilisatie

Versie:
1
Publicatiedatum:
28-04-2015
Beheerders:
Ellen Meijer, Sacha Zeerleder

Algemene streefwaarden aantal CD34+ cellen Bij alle vormen van conditionering: Ongeselecteerd leukaferesemateriaal met totaal CD34+ > 4 x 106/kg (patiënt), maximaal 10 x 106/kg. Accepteer een CD34+ getal van minimaal 2 x 106/kg indien 3 leukafereses nodig zijn. Mobilisatie donor

Transplantatie-geassocieerde trombotische microangiopathie (TMA)

Versie:
2
Publicatiedatum:
04-03-2022
Beheerders:
Mette Hazenberg, Ellen Meijer

Inleiding Transplantatie-geassocieerde TMA komt in 10 – 35% van de patiënten voor. De exacte pathogenese is nog onduidelijk, maar endotheel schade (of tenminste dysfunctie) door conditionering, medicatie, infectie en/of GvHD (of als uiting van GvHD) speelt een centrale rol te

Veno-occlusieve ziekte (VOD)

Versie:
3.0
Publicatiedatum:
10-01-2023
Beheerders:
Ellen Meijer, Dave de Leeuw

Inleiding Veno-occlusieve ziekte van de lever (VOD, veno-occlusive disease of ook wel SOS, sinusoïdal obstruction syndrome) ontstaat meestal binnen de eerste maand na transplantatie door schade t.g.v. de conditionering aan de sinusoïdale endotheelcellen van de lever en (later) ook aan