Conditioneringsschema’s Allogeen SCT

Versie:
4.0
Publicatiedatum:
15-10-2021
Auteur(s):
Ellen Meijer
ID:
MATCH-CSA-014

Algemeen

Stamceltransplantatie vindt in de regel plaats op de dag ná het afronden van de conditionering. Bij beperkte houdbaarheid van het product zal eventueel een aangepast schema gemaakt worden. 

AML / MDS

Bij AML / MDS wordt bij elke patiënt op geleide van het recidief-risico en het risico op non-relapse mortaliteit (NRM) een individuele afweging gemaakt of een myeloablatief dan wel reduced intensity schema geïndiceerd is.

Zo zijn factoren als adverse risk / MRD positiviteit in aanwezigheid van een lage HCT-CI redenen voor een myeloablatief schema (BuFlu met posttransplantatie cyclofosfamide (PTCy)).

Myeloablatieve conditionering

Allogeen TBI met posttransplantatie cyclofosfamide (PTCy)

(Bij ALL ≤ 40 jaar én HLA identieke onverwante donor)

 

  • TBI 2 dd 1,67 Gy d-3,-2,-1

  • GVHD preventie: PTCy (cyclofosfamide dag +3 en dag +4) gecombineerd met ciclosporine tot dag +70

 

Allogeen Cyclofosfamide/TBI

(Bij ALL ≤ 40 jaar én HLA identieke familie donor)

 

  • Cyclofosfamide 60 mg/kg d-6,-5
  • TBI 2 dd 1,67 Gy d-3,-2,-1
  • GvHD preventie: conventionele immuunsuppressie MMF en ciclosporine, zie vademecum

 

Allogeen Cyclofosfamide met ATG

(Bij jongere patiënt met SAA)

 

  • Cyclofosfamide 50 mg/kg d-5 t/m d-2
  • ATG (thymoglobuline) 3,75 mg/kg d-5 t/m d-3
  • TBI 2 Gy d-1 alleen bij MUD
  • GVHD preventie: ciclosporine 2 maal daags 1.5 mg/kg intraveneus vanaf dag –3 in combinatie met MTX 15 mg/ m2 intraveneus op dag +1 (minimaal 24 uur na stamcelinfusie) gevolgd door MTX 10 mg/m2  intraveneus op dag +3, +6 en +11. Het is essentieel het afbouwen van ciclosporine pas vanaf 9 maanden na transplantatie aan te vangen, aangezien voortijdig afbouwen alsnog kan leiden tot transplantaat falen.

 

Allogeen Busulfan/Fludarabine Bu3Flu

(Bij AML / MDS na individuele afweging)

 

  • Busulfan 1 dd 130 mg/m2 (equivalent aan 3.2 mg/kg) d-6 t/m d-4; gebruik makend van TDM bij dosering
  • Fludarabine 1 dd 40 mg/m2 d-6 t/m d-3
  • GVHD preventie:
   • PTCy gecombineerd met ciclosporine tot dag + 70 bij HLA identieke onverwante donor.
   • Conventionele immuunsuppressie MMF en ciclosporine (zie vademecum) bij HLA identieke familie donor.                

 

Allogeen Busulfan/Fludarabine Bu3Flu

(Bij haploidentieke donor transplantaties bij AML / MDS na individuele afweging)

 

  • Busulfan 1 dd 130 mg/m2 (equivalent aan 3.2 mg/kg) d-6 t/m d-4; gebruik makend van TDM bij dosering
  • Fludarabine 1 dd 40 mg/m2 d-6 t/m d-3
  • GVHD preventie: PTCy gecombineerd met MMF 3 dd 15 mg/kg (max 3 dd 1000 mg) dag +5 tot dag +35; tacrolimus dag +5 tot dag +180

 

Allogeen Flu/TBI met posttransplantatie cyclofosfamide (PTCy)

(Bij haploidentieke donor transplantaties bij ALL ≤ 40 jaar)

 

  • Fludarabine 1 dd 40 mg/m2 d-6 t/m d-3
  • TBI 2 dd 1,67 Gy d-3,-2,-1
  • GVHD preventie: PTCy gecombineerd met MMF 3 dd 15 mg/kg (max 3 dd 1000 mg) dag +5 tot dag +35; tacrolimus dag +5 tot dag +180

Gereduceerde conditionering

Allogeen Busulfan/Fludarabine met ATG

(H134, myelofibrose)

 

  • Busulfan 1 dd 3,2 mg/kg dag -7 t/m d-6 en op dag -5 1,6 mg/kg
  • Fludarabine 30 mg/m2 dag -7 t/m d-2
  • ATG (grafalon) 10 mg/kg bij sibs en 20 mg/kg bij MUDs d-3 t/m d-1
  • GVHD preventie: MMF 2 dd 1000 mg start dag 0 tot dag +28; ciclosporine start dag -3, start afbouw vanaf dag +100, stop rond dag +180

 

Allogeen Cyclofosfamide/Fludarabine/TBI volgens H96 arm C

(Bij HL / NHL / ALL / AML / MDS én HLA identieke onverwante donor. Bij ALL patiënt alleen als > 40 jaar. Bij AML / MDS na individuele afweging)

 

  • Cyclofosfamide 14,5 mg/kg d-6 en d-5
  • Fludarabine 30 mg/m2 d-6 t/m d-2
  • TBI 2 Gy d-1
  • GVHD preventie: PTCy gecombineerd met ciclosporine tot dag +70

 

Allogeen Cyclofosfamide/Fludarabine/TBI

(Bij HL / NHL / ALL / AML / MDS én HLA identieke familie donor. Bij ALL patiënt alleen als > 40 jaar. Bij AML / MDS na individuele afweging)

Let op: in principe kan in deze situatie ook gebruik gemaakt worden van het (poliklinische) schema met fludarabine en TBI, vooral voor patiënten met ALL / AML en MDS.

 

  • Cyclofosfamide 14,5 mg/kg d-6 en d-5
  • Fludarabine 30 mg/m2 d-6 t/m d-2
  • TBI 2 Gy d-1
  • GVDH preventie: conventionele immuunsuppressie MMF en ciclosporine (zie vademecum)

 

Allogeen FLAMSA-RIC

(Bij refractaire leukemie)

 

  • Fludarabine 30 mg/m2 d-12 t/m d-9
  • Cytarabine 2 g/m2 d-12 t/m d-9
  • Amsacrine 100 mg/m2 d-12 t/m d-9
 •  
  • TBI 2 x 2 Gy d-5
  • Cyclofosfamide 40 mg/kg bij sibs; 60 mg/kg bij MUDs d-4 en d-3
  • ATG (grafalon) 10 mg/kg bij sibs en 20 mg/kg bij MUDs d-4 t/m d-2
  • GVHD preventie: MMF 3 dd 15 mg/kg (max 3 dd 1000 mg) start dag 0 tot dag +50; ciclosporine start dag -3, start afbouw vanaf dag +60, stop rond dag +90
  • Pre-emptieve DLI’s:

DLI I: ongeacht type donor

1 x 106

DLI II: ongeacht type donor

3 x 106

DLI III: ongeacht type donor

1 x 107

 

Allogeen Campath/Fludarabine/Melfalan

(Bij Hemofagocytair syndroom)

 

  • Alemtuzumab 3 mg s.c. testdosis dag-14
  • Alemtuzumab (1mg/kg -3 mg)/4 = dosering per dag (max 21,75 mg) s.c.; d-13 t/m d-10
  • Fludarabine 30 mg/m2 d-8 t/m d-4
  • Melfalan 140 mg/m2 d-3
  • GVHD preventie: PTCy gecombineerd met ciclosporine tot dag +70

 

Allogeen Cyclofosfamide/Fludarabine/TBI

(Bij haploidentieke donor transplantaties)

 

  • Cyclofosfamide 14,5 mg/kg d-6 en d-5
  • Fludarabine 30 mg/m2 d-6 t/m d-2
  • TBI 2 Gy d-1
  • GVHD preventie middels PTCy gecombineerd met MMF 3 dd 15 mg/kg (max 3 dd 1000 mg) dag +5 tot dag +35; tacrolimus dag +5 tot dag +180

 

Allogeen FLAMSA-RIC

(Bij haploidentieke donor transplantaties én refractaire leukemie)

 

  • Fludarabine 30 mg/m2 d-10 t/m d-7
  • Cytarabine 2 g/m2 d-10 t/m d-7
  • Amsacrine 100 mg/m2 d-10 t/m d-7

 

  • Cyclofosfamide 14,5 mg/kg d-3 en d-2
  • TBI 2 Gy d-1
  • GVHD preventie middels PTCy gecombineerd met MMF 3 dd 15 mg/kg (max 3 dd 1000 mg) dag +5 tot dag +35; tacrolimus dag +5 tot dag +180

 

Allogeen Cyclofosfamide/Fludarabine/TBI

(Bij navelstrengbloed transplantaties)

 

  • Cyclofosfamide 60 mg/kg d-7
  • Fludarabine 40 mg/m2 d-6 tm d-3
  • TBI 2 Gy d-2 en -1
  • GVHD preventie: MMF 3 dd 10 mg/kg start dag 0 tot dag +28; ciclosporine start dag -5, start afbouw vanaf dag +100, stop rond dag +180

Niet-myeloablatief

Allogeen Fludarabine/TBI 

(Bij ALL / AML / MDS én HLA identieke familie donor. Bij ALL patiënt alleen als ≥ 40 jaar. Bij AML / MDS na individuele afweging)

 

  • Fludarabine 30 mg/m2 d-4 t/m d-2
  • TBI 2 Gy d-1
  • GVHD preventie: conventionele immuunsuppressie MMF en ciclosporine, zie vademecum

 

Allogeen Fludarabine/TBI; poliklinisch

(Bij ALL / AML / MDS én HLA identieke familie donor. Bij ALL patiënt alleen als ≥ 40 jaar. Bij AML / MDS na individuele afweging)

 

  • Fludarabine 50 mg/m2 oraal d-4 t/m d-2
  • TBI 2 Gy d-1
  • GVHD preventie: conventionele immuunsuppressie MMF en ciclosporine, zie vademecum

 

Allogeen Fludarabine/TBI met ATG

(Bij oudere patiënt met SAA)

 

  • ATG (thymoglobuline) 2 mg/kg d-8 t/m d-5
  • Fludarabine 30 mg/m2 d-4 t/m d-2
  • TBI 2 Gy d-1
  • GVHD preventie: MMF 3 dd 15 mg/kg (max 3 dd 1000 mg) start dag 0 tot dag +84; ciclosporine start dag -3. Het is essentieel het afbouwen van ciclosporine pas vanaf 9 maanden na transplantatie aan te vangen aangezien voortijdig afbouwen alsnog kan leiden transplantaat falen.