Donor selectie

Versie:
3.0
Publicatiedatum:
03-04-2019
Auteur(s):
Ellen Meijer, Erfan Nur
ID:
MATCH-SED-004

Poli Marieke-3083

Prioritering non-HLA variabelen bij MUD donor selectie

Match voorkeur myelo + non myeloablatieve conditionering zonder T-cel depletie

 1ste voorkeur:

 in de leeftijdscategorie van de donor tussen 18 – 32 jaar geldt leeftijd als   

 eerste voorkeur

 2e voorkeur:

 CMV serologiestatus match

 3e voorkeur:

 geslachtsmatch; met mannelijke donor bij mannelijke patiënt als eerste

 voorkeur

 4e voorkeur:

 geen major ABO incompatibiliteit

Match voorkeur myelo + non myeloablatieve conditionering met T-cel depletie

 1ste voorkeur:

 CMV serologiestatus match; met bij CMV positieve patiënt, CMV

 positieve donor als eerste voorkeur

 2e voorkeur:

 leeftijd; met donor leeftijdscategorie tussen de 18 – 32 jaar als eerste

 voorkeur

 3e voorkeur:

 geslachtsmatch

 4e voorkeur:

 geen major ABO incompatibiliteit

 

Opmerkingen

Deze beoordelingscriteria zijn enkel voorkeuren en worden ten allen tijde per MUD search afgestemd op de patiëntstatus, searchprognose, donorbeschikbaarheid en urgentie.

 

 Beleid t.a.v. donorkeuzes allogene stamceltransplantaties:

 

 1ste prioriteit:       10/10 HLA matched sibling donor

 2e   prioriteit:       10/10 HLA matched unrelated donor

 3e     prioriteit:         haplo-identieke donor

 4e     prioriteit:       6/6 – 4/6 HLA matched cordblood donor

 5e     prioriteit:       8/8 HLA matched unrelated donor

 

Optiekeuze 4 en 5 zijn afhankelijk van ziektebeeld en op indicatie.

NB. bij de selectie van een onverwante donor wordt gebruik gemaakt van de aanbevelingen van de HLA werkgroep van HOVON:

http://www.hovon.nl/werkgroepen/studiewerkgroepen/stamceltransplantatie.html

(zie paragraaf 10)

 

Bij identieke tweeling:

  • Controleer het syngeen zijn door bepaling van bloedgroep-antigenen en STR.

Referenties

Wijziging t.o.v. vorige versie

  • Volledige revisie.