Stamcelmobilisatie

Versie:
1
Publicatiedatum:
28-04-2015
Auteur(s):
Ellen Meijer, Sacha Zeerleder

Hemaferese-2502

Algemene streefwaarden aantal CD34+ cellen

Bij alle vormen van conditionering:

 • Ongeselecteerd leukaferesemateriaal met totaal CD34+ > 4 x 106/kg (patiënt), maximaal 10 x 106/kg.
 • Accepteer een CD34+ getal van minimaal 2 x 106/kg indien 3 leukafereses nodig zijn.

Mobilisatie donor

 • Filgrastim 2 dd 5 µg/kg s.c. Afronden naar boven op een hele singlejet van 300 of 480 μg.
  Start: dag -4 om 16.00 uur, vervolgens tweemaal daags, totdat voldoende stamcellen zijn
  geoogst. Eerste leukaferese op dag 0. Per sessie wordt 15 – 20 liter bloedvolume
  geleukafereerd. Zie ook conditionering schema’s.

 

         Nota bene:

 • Indien op enig moment voor leukaferese leukocyten > 70 x 109/l filgrastim onderbreken.
 • Indien na afloop van de leukaferese trombocyten < 50 x 109/l: controle volgende dag, bij verdere daling i.p. na 2 dagen nogmaals controleren.

Beenmergafname

Onder algehele narcose afname van ≥ 2 x108/kg mononucleaire cellen (patiënt).

Follow up

(Telefonische) controle na 4 – 6 weken.

Stamcelinfusie

AB0 major incompatibel

Dit hoofdstuk is gereviseerd en is nu te vinden bij: 
Infusie richtlijn stamceltransplantaat bij AB0 antagonisme.

Procedure stamcelinfusie bij syngene donor

Als autologe SCT.