CAR T cel therapie

Versie:
3
Publicatiedatum:
10-06-2024
Auteur(s):
Ilse Kuipers, Martine Chamuleau, Marie José Kersten

CD19 CAR T-cel behandeling

 

Informatie voor verwijzers

Axi-cel (axicabtagene ciloleucel) (Yescarta) en tisa-cel (tisagenlecleucel) (Kymriah) zijn beschikbaar voor patiënten met een recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cel lymfoom (inclusief o.a. getransformeerd folliculair lymfoom en primair mediastinaal B-cel lymfoom) na ten minste 2 eerdere lijnen van systemische therapie.

 

Tisa-cel is ook beschikbaar voor pediatrische en jongvolwassen patiënten met een refractaire B-cel acute lymfoblastaire leukemie (B-ALL) tot en met de leeftijd 25 jaar. Ook jong volwassen patiënten met een recidief na stamceltransplantatie of met een tweede of later recidief komen in aanmerking

 

Alle mogelijke patiënten die in aanmerking komen voor een CAR T-cel behandeling worden in de landelijke CAR T-cel tumorboard besproken (vergaderingen vinden 2x per week plaats op maandag en donderdag).

Het landelijke verwijsformulier is te vinden op de volgende website https://hovon.nl/nl/behandelrichtlijnen/lymfoom, graag invullen (inclusief PET CT plaatje) en mailen naar CART-NL@amsterdamumc.nl. Ook verzoeken we u om een eventueel nieuwe patiënt alvast voor te bespreken met 1 van de CAR T-cel artsen zodat eventuele poliafspraken en aanvullend onderzoek alvast in gang kan worden gezet.

 

Bij twijfel of vragen kunt u altijd contact opnemen met 1 van de CAR T-cel artsen via telefoon of e-mail

DLBCL Yescarta regulier

Yescarta – regulier

Algemeen