COVID gerelateerde hypoxemie

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
12-01-2021
Auteur(s):
Jarom Heijmans, Nick de Jonge, Inger Nijhof

Convalescent plasma bij COVID gerelateerde hypoxemie

 

Overweeg convalescent plasma in compassionate use programma bij patiënten die voor COVID gerelateerde hypoxemie adjunctieve beademing (HFNO of intubatie) behoeven en die door hematologische aandoening of behandeling daarvan een hypogammaglobulinaemie (< 4 g/L) hebben OF  geen antiCOV2 antistoffen produceren*. Bij hypoxemie zonder noodzaak tot adjunctieve beademing (HFNO of intubatie) wordt deze behandeling pas overwogen na ziekteduur van minimaal 7 dagen en na uitputten van standard of care behandeling (inclusief steroïden). 

 

* bij COVID infecties bij patiënten met een zeer hoge verdenking op afwezige B-cel (respons) is nader onderzoek naar IgG of anti-COVID antistoffen niet nodig. Dit betreffen: patiënten na HSCT (binnen 100 dagen); patiënten na behandeling met monoclonale antistoffen tegen CD-19 of anti CD-20 (binnen 6 maanden); patiënten na CAR-T cel therapie; patiënten met aangeboren ernstige B-cel dysfunctie.

 

Het product kan worden aangevraagd via Hans Zaaijer (Sanquin). In de bijlage vinden jullie de aanvraagformulieren.

Er worden standaard 2 units plasma toegediend met 12 u interval, zodat, als er TRALI ontstaat, we weten welke unit het heeft veroorzaakt.

 

Aanvraagformulier convalescent plasma COVID-19 – compassionate use

 

Bewustzijnsverklaring magistraal bloedproduct COVID-19 – compassionate use