Pijnprotocol

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
06-08-2019
Auteur(s):
C.R. van Rooijen, B. Huisman
ID:
Versie1.1: hyperlinks hersteld naar VUmc brede afspraken

Pijnprotocol afdeling hematologie VUMC 

De pijnmetingen worden uitgevoerd zoals beschreven in het document Pijn: meten en behandelen – protocol VUmc  zoals terug te vinden op KwaliteitsNet. Belangrijk hierbij is dat de gekozen medicatie (zie onder) afwijkt van die in het document.

Stap 1                       

Paracetamol

 • Dosering             : 3 dd of 4 dd 1000 mg.
 • Toedieningsweg: oraal of intraveneus.

 

Voordelen: weinig bijwerkingen, oraal en IV, goedkoop, niet sederend.

Nadelen   : koortsmeting onbetrouwbaar.

Stap 2  

Celecoxib

 • Dosering             : 200 mg 1dd of 2dd.
 • Toedieningsweg: oraal.

 

Voordelen: niet sederend.

Nadelen   : alleen oraal beschikbaar, cave nierfunctieverslechtering, koortsmeting onbetrouwbaar.

Stap 3

Oxycodon

 • Kortwerkend voor zo nodig en met gereguleerde afgifte (mga) als onderhoud.
 • Dosering             : kortwerkend 5 of 10 mg zn gereguleerde afgifte 10 mg 2dd

                                       (verder te verhogen indien nodig).

 • Toedieningsweg: oraal.

Alternatief: fentanyl matrix, transdermaal begindosering 12 of 25 ug.

 

Voordelen: sterke pijnstiller, kan ook thuis gebruikt worden.

Nadelen   : misselijkheid, sedatie, obstipatie.

Stap 4                                  

Morfine IV

 • Bolus of continue via perfusor.
 • Dosering: 2.5 mg zn, 1 mg/uur continue, verder te verhogen indien nodig.

 

Voordelen: intraveneuze toediening, makkelijk titreerbaar.

Nadelen   : misselijkheid, sedatie, obstipatie, niet thuis beschikbaar.

Stap 5   

Ketamine IV (na consult pijnteam)

 • Dosering: continu 0.1 mg/kg/uur IV (geen bolus), tot 0.2 mg/kg/uur.

 

Voordelen: effect op mucositis- en neuropathische pijn, weinig bijwerkingen in lage dosering.

Nadelen   : hallucinatoir effect (bij overdosering; preventie met benzo’s).

Stap 6      

Hydromorfon IV (na consult pijnteam)

 • Dosering: omrekenen (morfine: hydromorfon = 5 mg : 1 mg).

 

Voordelen: intraveneuze/subcutane toediening, makkelijk titreerbaar, geen actieve metabolieten

                   (bij nierinsufficiëntie).

Nadelen   : misselijkheid, sedatie.

 

 

Pijn: meten en behandelen – protocol VUmc

 

Versie1.1: hyperlinks hersteld naar VUmc brede afspraken