Artikelen: Niet-oncologische hematologie

Auto Immuun Hemolytische anemie (AIHA)

Versie:
1
Publicatiedatum:
01-06-2022
Beheerders:
Josephine Vos

(inter)nationale richtlijn  Diagnosis and treatment of autoimmune hemolytic anemia in adults: Recommendations from the First International Consensus Meeting – ScienceDirect (may 2020) Lokale richtlijn Inleiding Bij AIHA is er sprake van een versnelde afbraak van erytrocyten veroorzaakt door auto-antistoffen (auto-AS)

Aplastische Anemie

02-10-2023

Zie: http://www.hematologienederland.nl/richtlijn-aplastische-anemie-2013.

Hemochromatose

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
18-06-2014
Beheerders:
Clara Klerk, Otto Visser, Mariëlle Wondergem, Fazil Baboe

Inleiding hemochromatose Hemochromatose is een erfelijke aandoening waarbij er sprake is van ijzerstapeling, met name in de lever, die op termijn kan leiden tot orgaanschade. In Noord-Europa wordt het grootste deel veroorzaakt door een homozygotie van de Cys282Tyr (oftewel C282Y)

Hemoglobinopathie

02-10-2023

Immuum trombocytopenie (ITP)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
15-10-2019
Beheerders:
Leonie van der Burg, Marjolein Donker

Inleiding ITP Immuun trombocytopenie (ITP) wordt gekenmerkt door een verworven geïsoleerde trombocytopenie (trombocyten < 100 x 109/L), met of zonder bloedingen1,2. Er is sprake  van immuun destructie van trombocyten2, door auto-antilichamen gericht tegen glycoproteïnes op het trombocyten membraan3. Trombocyten gecoat