Documentatie: Non-Hodgkin lymfoom (NHL)

Burkitt lymfoom

Studiedocumentatie

Open studies
Trial Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen
Middelen Geen
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
Trial BioLymph-study
Middelen Gee, observationele studie
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
On hold studies
Trial GCT3013-01
Middelen GEN3013 s.c.
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
> 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 VUmc On hold
Gesloten studies
Trial HOVON 127
Middelen R-CODOX-M/R-IVAC versus dose-adjusted EPOCH-R (DAEPOCH-R)
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn 18-75 jaar Fase 2 Gesloten

Standaardbehandeldocumentatie

Naam Leeftijd Locatie
Ara-C intrathecaal ≥ 18 jaar
CHOP ≥ 18 jaar
Cyclofosfamide spoed ≥ 18 jaar
Cytarabine spoed ≥ 18 jaar
DA-EPOCH-R studie (Burkitt lymfoom) ≥ 18 jaar
Daunorubicine spoed ≥ 18 jaar
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar
DHAC ≥ 18 jaar
Doxorubicine spoed 50mg/m2 ≥ 18 jaar
Fludarabine (-5)/ TBI (-8)/ Post SCT cyclofosfamide (+3, +5) – Haplo
MTX intrathecaal
R-CODOX-M ≥ 18 jaar
R-IVAC ≥ 18 jaar
Rituximab ≥ 18 jaar
Rituximab subcutaan ≥ 18 jaar
Vincristine spoed ≥ 18 jaar

Chronische lymfatische leukemie (CLL)

Studiedocumentatie

Open studies
Trial B-cel biobank – AMC
Middelen Geen
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. N.v.t. AMC, VUmc Open
Trial GENMAB GCT3013-03
Middelen Epcoritamab (GEN3013)
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 AMC Open
Trial Hovon 159
Middelen Acalabrutinib + venetoclax
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns ≥ 18 jaar Fase 2 AMC Open
Gesloten studies
Trial COBRA-KAI studie
Middelen COVID-19 MRNA Vaccins (Pfizer en Moderna)
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. AMC, VUmc Gesloten
Trial HOVON 140
Middelen Fludarabine, Cyclofosfamide, Bendamustine, Rituximab, Obinatuzumab,Venetoclax, Ibritinib
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn ≥ 18 jaar Fase 3 Gesloten
Trial HOVON 141
Middelen Ibrutinib, venetoclax
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns ≥ 18 jaar Fase 2 Gesloten
Trial LAVA-051
Middelen LAVA-051
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 AMC, VUmc Gesloten

Standaardbehandeldocumentatie

Naam Leeftijd Locatie
Chloorambucil ≥ 18 jaar
R- Chloorambucil ≥ 18 jaar
R-bendamustine ≥ 18 jaar
R-FC (rituximab / fludarabine / cyclofosfamide bij CLL)
R-FC Lite (rituximab / fludarabine / cyclofosfamide lite bij CLL) ≥ 18 jaar
R-Fludarabine (CD 20 pos) ≥ 18 jaar

Diffuus grootcellig B-cel lymfoom

Studiedocumentatie

Open studies
Trial Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen
Middelen Geen
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
Trial BioLymph-study
Middelen Gee, observationele studie
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
Trial GCT3013-02
Middelen Epcoritamab + (afhankelijk van arm) lenalidomide, rituximab, bendamustine, dexamethason, cytarabine, oxaliplatin/carboplatin
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥18 jaar Fase 1 – 2 VUmc Open
Trial M22-132
Middelen Epcoritamab, Lenalidomide, Ibrutinib
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 VUmc Open
Trial Oncokompas
Middelen Geen: studie naar effect gebruik oncokompas in palliatieve setting
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. Open
Trial Radiomics Test-Retest FDG PET-CT
Middelen NVT
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. Open
Trial M20-621
Middelen Epcoritamab, R-CHOP
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn ≥ 18 jaar Fase 3 VUmc Open
Trial M20-621: Epcoritamab +/- R-CHOP in Newly Diagnosed DLBCL
Middelen Epcoritamab en R-CHOP
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn 18-80 jaar Fase 3 VUmc Open
Trial BYON4228.001
Middelen BYON4228 + rituximab
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 VUmc Open
Trial Hovon 161 – CAR T
Middelen standard of care CAR T-cell vs investigational CAR T-cell therapy (ARI-0001).
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
3e lijns 18 - 80 jaar Fase 2 AMC Open
Trial COVALENT-101
Middelen BMF-219
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 VUmc Open
On hold studies
Trial GCT3013-01
Middelen GEN3013 s.c.
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
> 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 VUmc On hold
Gepland studies
Trial Zuma-23
Middelen Axicabtagene Ciloleucel en R-CHOP/ DA-EPOCH
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn ≥ 18 jaar Fase 3 VUmc Gepland
Gesloten studies
Trial Clarity studie
Middelen NVT
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. < 75 jaar N.v.t. AMC, VUmc Gesloten
Trial COBRA-KAI studie
Middelen COVID-19 MRNA Vaccins (Pfizer en Moderna)
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. AMC, VUmc Gesloten
Trial HOVON 130
Middelen Lenalidomide, R-CHOP
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn ≥ 18 jaar Fase 2 Gesloten
Trial HOVON 151
Middelen Atezolizumab
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn 18 - 75 jaar Fase 2 Gesloten
Trial HOVON 152
Middelen DA-EPOCH-R en nivolumab
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn ≥ 18 jaar Fase 2 Gesloten
Trial HOVON 136 (Transplant BRaVE NHL)
Middelen Brentuximab vedotin en RDHAP ; bij PR en CR nog BEAM + ASCT
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 AMC, VUmc Gesloten
Trial HOVON 153 (NIVEAU)
Middelen Nivolumab, gemcitabine en oxaliplatin
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns ≥ 18 jaar Fase 3 AMC, VUmc Gesloten
Trial GCT3009-01
Middelen GEN3009
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 VUmc Gesloten
Geen status studies
Trial BETER-REFLECTIE studie
Middelen
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. N.v.t. AMC, VUmc Geen status

Standaardbehandeldocumentatie

Naam Leeftijd Locatie
Ara-C intrathecaal ≥ 18 jaar
Blinatumomab ≥ 18 jaar
Brentuximab ≥ 18 jaar
cCMVP / cyclo / mitox / vincristine / prednison
CHOEP ≥ 18 jaar
CHOP ≥ 18 jaar
CHOP / hoge dosis MTX ≥ 18 jaar
CHOP mini ≥ 18 jaar
Cyclofosfamide spoed ≥ 18 jaar
Cytarabine spoed ≥ 18 jaar
Daunorubicine spoed ≥ 18 jaar
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar
DHAC ≥ 18 jaar
DHAP ≥ 18 jaar
Doxorubicine spoed 50mg/m2 ≥ 18 jaar
Fludarabine (-5)/ TBI (-8)/ Post SCT cyclofosfamide (+3, +5) – Haplo
MTX intrathecaal
Polatuzumab – rituximab
R-bendamustine ≥ 18 jaar
R-CEP ≥ 18 jaar
R-CHOEP ≥ 18 jaar
R-CHOP ≥ 18 jaar
R-CHOP mini ≥ 18 jaar
R-CODOX-M ≥ 18 jaar
R-CVP ≥ 18 jaar
R-DHAP
R-PECC
R-VIM ≥ 18 jaar
Rituximab ≥ 18 jaar
Rituximab subcutaan ≥ 18 jaar
VIM
Vincristine spoed ≥ 18 jaar

Folliculair lymfoom

Studiedocumentatie

Open studies
Trial Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen
Middelen Geen
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
Trial BioLymph-study
Middelen Gee, observationele studie
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
Trial GCT3013-02
Middelen Epcoritamab + (afhankelijk van arm) lenalidomide, rituximab, bendamustine, dexamethason, cytarabine, oxaliplatin/carboplatin
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥18 jaar Fase 1 – 2 VUmc Open
Trial Oncokompas
Middelen Geen: studie naar effect gebruik oncokompas in palliatieve setting
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. Open
On hold studies
Trial GCT3013-01
Middelen GEN3013 s.c.
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
> 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 VUmc On hold
Gesloten studies
Trial HOVON 153 (NIVEAU)
Middelen Nivolumab, gemcitabine en oxaliplatin
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns ≥ 18 jaar Fase 3 AMC, VUmc Gesloten
Trial GCT3009-01
Middelen GEN3009
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 VUmc Gesloten

Standaardbehandeldocumentatie

Naam Leeftijd Locatie
Bendamustine ≥ 18 jaar
Chloorambucil ≥ 18 jaar
CVP / CVPR ≥ 18 jaar
Cyclofosfamide spoed ≥ 18 jaar
Cytarabine spoed ≥ 18 jaar
Daunorubicine spoed ≥ 18 jaar
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar
DHAC ≥ 18 jaar
Doxorubicine spoed 50mg/m2 ≥ 18 jaar
Fludarabine (-5)/ TBI (-8)/ Post SCT cyclofosfamide (+3, +5) – Haplo
Polatuzumab – rituximab
R-FC (rituximab / fludarabine / cyclofosfamide bij NHL) ≥ 18 jaar
R-Fludarabine (CD 20 pos) ≥ 18 jaar
Rituximab ≥ 18 jaar
Rituximab onderhoudsbehandeling ≥ 18 jaar
Rituximab subcutaan ≥ 18 jaar
Vincristine spoed ≥ 18 jaar

Getransformeerd lymfoom

Studiedocumentatie

Open studies
Trial Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen
Middelen Geen
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
Trial BioLymph-study
Middelen Gee, observationele studie
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
Gepland studies
Trial Zuma-23
Middelen Axicabtagene Ciloleucel en R-CHOP/ DA-EPOCH
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn ≥ 18 jaar Fase 3 VUmc Gepland
Gesloten studies
Trial GCT3009-01
Middelen GEN3009
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 VUmc Gesloten

Standaardbehandeldocumentatie

Naam Leeftijd Locatie
cCMVP / cyclo / mitox / vincristine / prednison
CHOP ≥ 18 jaar
Cyclofosfamide spoed ≥ 18 jaar
Cytarabine spoed ≥ 18 jaar
Daunorubicine spoed ≥ 18 jaar
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar
DHAC ≥ 18 jaar
Doxorubicine spoed 50mg/m2 ≥ 18 jaar
Fludarabine (-5)/ TBI (-8)/ Post SCT cyclofosfamide (+3, +5) – Haplo
R-CHOP ≥ 18 jaar
R-CHOP mini ≥ 18 jaar
R-DHAP
R-PECC
R-VIM ≥ 18 jaar
Rituximab ≥ 18 jaar
Rituximab / Zevalin (volgens HOVON 77, 85, Z-BEAM)
Rituximab subcutaan ≥ 18 jaar
VIM
Vincristine spoed ≥ 18 jaar

Hairy cell leukemie

Studiedocumentatie

Open studies
Trial Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen
Middelen Geen
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
Trial BioLymph-study
Middelen Gee, observationele studie
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
On hold studies
Trial GCT3013-01
Middelen GEN3013 s.c.
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
> 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 VUmc On hold

Standaardbehandeldocumentatie

Naam Leeftijd Locatie
Cladribine > 18 jaar
Cladribine subcutaan ≥ 18 jaar
Cyclofosfamide spoed ≥ 18 jaar
Cytarabine spoed ≥ 18 jaar
Daunorubicine spoed ≥ 18 jaar
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar
DHAC ≥ 18 jaar
Doxorubicine spoed 50mg/m2 ≥ 18 jaar
Fludarabine (-5)/ TBI (-8)/ Post SCT cyclofosfamide (+3, +5) – Haplo
Rituximab ≥ 18 jaar
Rituximab subcutaan ≥ 18 jaar
Vincristine spoed ≥ 18 jaar

Mantelcellymfoom

Studiedocumentatie

Open studies
Trial Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen
Middelen Geen
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
Trial BioLymph-study
Middelen Gee, observationele studie
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
On hold studies
Trial GCT3013-01
Middelen GEN3013 s.c.
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
> 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 VUmc On hold
Gesloten studies
Trial HOVON 119
Middelen R-CHOP, R-HAD versus R-CHOP / Lenalidomide, Rituximab versus Rituximab
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn ≥ 60 jaar Fase 3 Gesloten
Trial HOVON 133 (Triangle)
Middelen R-CHOP/R-DHAP, Ibrutinib, autologe SCT
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
1e lijn 18 - 65 jaar Fase 3 AMC, VUmc Gesloten
Trial GCT3009-01
Middelen GEN3009
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns, 3e lijns, > 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 VUmc Gesloten

Standaardbehandeldocumentatie

Naam Leeftijd Locatie
cCMVP / cyclo / mitox / vincristine / prednison
CHOP ≥ 18 jaar
CHOP / hoge dosis MTX ≥ 18 jaar
Cyclofosfamide spoed ≥ 18 jaar
Cytarabine high dose 18-70 jaar
Cytarabine spoed ≥ 18 jaar
Daunorubicine spoed ≥ 18 jaar
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar
DHAC ≥ 18 jaar
Doxorubicine spoed 50mg/m2 ≥ 18 jaar
Fludarabine (-5)/ TBI (-8)/ Post SCT cyclofosfamide (+3, +5) – Haplo
Hoge dosis Ara-C / rituximab (volgens HOVON 75) 18-65
Ibrutinib compassionate use, medicatie bestelformulier (afgeschermd )
MTX intrathecaal
R-CHOP ≥ 18 jaar
R-CHOP mini ≥ 18 jaar
R-DHAP
R-FC (rituximab / fludarabine / cyclofosfamide bij NHL) ≥ 18 jaar
R-PECC
Rituximab ≥ 18 jaar
Rituximab onderhoudsbehandeling ≥ 18 jaar
Rituximab subcutaan ≥ 18 jaar
Vincristine spoed ≥ 18 jaar

NK/T-cel lymfoom

Studiedocumentatie

Open studies
Trial Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen
Middelen Geen
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
Trial BioLymph-study
Middelen Gee, observationele studie
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
Gesloten studies
Trial HOVON 153 (NIVEAU)
Middelen Nivolumab, gemcitabine en oxaliplatin
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns ≥ 18 jaar Fase 3 AMC, VUmc Gesloten

Standaardbehandeldocumentatie

Naam Leeftijd Locatie
Alemtuzumab subcutaan ≥ 18 jaar
CHOEP ≥ 18 jaar
CHOP ≥ 18 jaar
CHOP / hoge dosis MTX ≥ 18 jaar
CHOP mini ≥ 18 jaar
Cyclofosfamide spoed ≥ 18 jaar
Cytarabine spoed ≥ 18 jaar
Daunorubicine spoed ≥ 18 jaar
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar
DHAC ≥ 18 jaar
DHAP ≥ 18 jaar
Doxorubicine spoed 50mg/m2 ≥ 18 jaar
Fludarabine (-5)/ TBI (-8)/ Post SCT cyclofosfamide (+3, +5) – Haplo
PECC ≥ 18 jaar
R-CHOEP ≥ 18 jaar
Rituximab ≥ 18 jaar
Rituximab subcutaan ≥ 18 jaar
Romidepsin ≥ 18 jaar
SMILE ≥ 18 jaar
Vincristine spoed ≥ 18 jaar

Overige lymfomen

Studiedocumentatie

Open studies
Trial Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen
Middelen Geen
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
Trial BioLymph-study
Middelen Gee, observationele studie
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open

Standaardbehandeldocumentatie

Naam Leeftijd Locatie
Ara-C intrathecaal ≥ 18 jaar
Bendamustine ≥ 18 jaar
cCMVP / cyclo / mitox / vincristine / prednison
CHOP ≥ 18 jaar
CHOP / hoge dosis MTX ≥ 18 jaar
CVP / CVPR ≥ 18 jaar
Cyclofosfamide spoed ≥ 18 jaar
Cytarabine spoed ≥ 18 jaar
Daunorubicine spoed ≥ 18 jaar
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar
DHAC ≥ 18 jaar
Doxorubicine spoed 50mg/m2 ≥ 18 jaar
Fludarabine (-5)/ TBI (-8)/ Post SCT cyclofosfamide (+3, +5) – Haplo
MTX intrathecaal
Nelarabine (Atriance) ≥ 18 jaar
R- Chloorambucil ≥ 18 jaar
R-bendamustine ≥ 18 jaar
R-DHAP
R-FC (rituximab / fludarabine / cyclofosfamide bij NHL) ≥ 18 jaar
R-Fludarabine (CD 20 pos) ≥ 18 jaar
R-PECC
Rituximab ≥ 18 jaar
Rituximab subcutaan ≥ 18 jaar
SMILE ≥ 18 jaar
Vincristine spoed ≥ 18 jaar

Primaire centraal zenuwstelsel lymfoom (PCNSL)

Studiedocumentatie

Open studies
Trial Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen
Middelen Geen
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
Trial BioLymph-study
Middelen Gee, observationele studie
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open

Standaardbehandeldocumentatie

Naam Leeftijd Locatie
Ara-C intrathecaal ≥ 18 jaar
CHOP / hoge dosis MTX ≥ 18 jaar
Cyclofosfamide spoed ≥ 18 jaar
Cytarabine high dose 18-70 jaar
Cytarabine spoed ≥ 18 jaar
Cytarabine, liposomaal intra thecaal ≥ 18 jaar
Daunorubicine spoed ≥ 18 jaar
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar
DHAC ≥ 18 jaar
Doxorubicine spoed 50mg/m2 ≥ 18 jaar
Fludarabine (-5)/ TBI (-8)/ Post SCT cyclofosfamide (+3, +5) – Haplo
MBVP +/- Rituximab 18-70 jaar
MTX high dose iv ≥ 18 jaar
MTX intrathecaal
R-CHOP HD MTX ≥ 18 jaar
R-DHAP HD MTX ≥ 18 jaar
Rituximab ≥ 18 jaar
Rituximab subcutaan ≥ 18 jaar
Vincristine spoed ≥ 18 jaar

Waldenström's macroglobulinemie

Studiedocumentatie

Open studies
Trial Activiteit bloedafweercellen tegen lymfkliercellen
Middelen Geen
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
Trial BioLymph-study
Middelen Gee, observationele studie
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
N.v.t. ≥ 18 jaar N.v.t. VUmc Open
On hold studies
Trial GCT3013-01
Middelen GEN3013 s.c.
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
> 3e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 VUmc On hold
Gesloten studies
Trial HOVON 124
Middelen Ixazomib, Rituximab, Dexamethason
Lijn Leeftijd Fase Locatie Status
2e lijns ≥ 18 jaar Fase 1 – 2 Gesloten

Standaardbehandeldocumentatie

Naam Leeftijd Locatie
Cyclofosfamide spoed ≥ 18 jaar
Cytarabine spoed ≥ 18 jaar
Daunorubicine spoed ≥ 18 jaar
Dexrazoxaan bij extravasatie antracyclines ≥ 18 jaar
DHAC ≥ 18 jaar
Doxorubicine spoed 50mg/m2 ≥ 18 jaar
DRC (Dexamethason, rituximab, cyclofosfamide) ≥ 18 jaar
Fludarabine (-5)/ TBI (-8)/ Post SCT cyclofosfamide (+3, +5) – Haplo
Fludarabine monotherapie (oraal / iv) ≥ 18 jaar
R-bendamustine ≥ 18 jaar
R-FC (rituximab / fludarabine / cyclofosfamide bij NHL) ≥ 18 jaar
Rituximab ≥ 18 jaar
Rituximab subcutaan ≥ 18 jaar
Vincristine spoed ≥ 18 jaar